Fästingbussen

Stort tack för säsongen 2017! 2018 turlistan uppdateras i april.

Fästingbussen kommer till några av de för TBE-smitta mest utsatta områdena för att underlätta för dig och din familj att få ett fullgott vaccinationsskydd mot TBE, fästingburen hjärninflammation.

Turlistan:

(Tryck på ort för att se alla stopp)