MPR (mässling, påssjuka, röda hund)

Majoriteten av svenska barn och ungdomar, födda 1982 och senare, har vaccinerats och har därmed fått ett sannolikt livslångt skydd mot dessa sjukdomar. Ovaccinerade personer rekommenderas vaccination med en dos MPR-vaccin före utlandsresa. MPR-vaccination ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet.