Hälsokontroll och intyg – Stockholm

Stockholm

Mot tidsbeställning utför vi hälsokontroller i syfte att kartlägga eventuella riskfaktorer som kan ha betydelse för din hälsa. För att säkerställa kvaliteten på hälsokontrollen arbetar vi enligt en modell som innebär att du besöker oss två gånger. Mejla oss på halsokontroll@vaccindirekt.se eller slå en signal direkt till någon av våra mottagningar så föreslår vi en besökstid som passar dig.

(OBS! Sommarstängt för hälsokontroller under perioden 15/6-15/8. Bokningar inför hösten: halsokontroll@vaccindirekt.se)

Tidsbeställning

OdenPraktiken tel 08-640 51 81
SjöPraktiken tel 08-643 21 30
SlussenPraktiken tel 08-640 51 80
SturePraktiken tel 08-20 37 00

Besök 1

Vid det första besöket träffar du en av våra sjuksköterskor som gör följande undersökningar:
– Vikt
– Midjemått
– BMI uträkning
– EKG
– Hörselkontroll, audiometri

Vid det första besöket får du även en remiss för blodprovstagning samt en genomgång, skriftligt och muntligt, om vilka blodprover som ska tas och hur dessa genomförs (fasteprov).
Blodproverna innefattar:
– Blodprofil
(blodvärde, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar)
– Leverprov
– Blodfetter
(med bland annat det goda och det farliga kolesterolet)
– Sockerprov
– Njurfunktionsprov
– Ämnesomsättning (sköldkörteln)
– Prostata

Besök 2

Vid det andra besöket, en till tre veckor efter det första, träffar du en av våra läkare som utför en läkarundersökning som innefattar:
– Hjärta
– Lungor
– Blodtryck och puls
– Buk
– Reflexer
– Lymfkörtlar
– Mun
– Öron

Med utgångspunkt från dina personliga värden från de olika kontrollerna och blodproven samtalar du med läkaren om din hälsa och går då igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.

En dialog som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Du får med dig hem en skriftlig sammanställning av din hälsokontroll. Om något behöver utredas ytterligare kommer vi att hänvisa vart du ska vända dig.

Är du i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Hälsokontrollen, två besök och alla prover, kostar 2 490:-

Boka läkarundersökning för att få Friskintyg

Vid våra mottagningar utför vi läkarundersökningar och utfärdar friskintyg för en rad ändamål enligt nedanstående uppställning. Behövs kompletterande undersökningar, laboratorieprover etc ordnar vi remisser för detta vid samma besök.

Mejla oss på friskintyg@vaccindirekt.se eller slå en signal direkt till någon av våra mottagningar så föreslår vi en läkartid som passar dig.

Prislista Stockholm

Tidsbeställning

OdenPraktiken tel 08-640 51 81
SjöPraktiken tel 08-643 21 30
SlussenPraktiken tel 08-640 51 80
SturePraktiken tel 08-20 37 00

Inför ditt besök