Ladda ner våra journalblad så blir det ännu enklare!

I likhet med läkarbesök så måste även vaccinationer journalföras. Med ifyllda journalblad går vaccineringen ännu snabbare. För att spara tid kan ni ta hem våra journalblad som ligger som pdfer att ladda hem här nedan. Fyll i och skriv ut eller skriv ut och be de som ska vaccineras fylla i sina uppgifter. Ta med det ifyllda journalbladet till oss så är allt klart inför vaccinationen.

JournalbladRese
JournalbladTBE
HalsodeklarationInfluensa