Engerix vaccin

Engerix är ett vaccin mot hepatit B, som är en allvarlig leverinflammation. Vi svarar på viktiga frågor som vad är hepatit B och vad är speciellt med detta vaccin samt hur tar man det?

Hepatit B är en leverinflammation som smittar via blod och kroppsvätskor, och risken att drabbas finns till exempel vid sex, injicering, nålar, tatuering, piercing, vid olyckor eller när man får blod på ett sjukhus. Hepatit B är ett virus som angriper levern. Symtomen brukar komma mellan två till sex månader efter att man har smittats, och man blir trött, får huvudvärk och ont i kroppen. Huden och ögonvitorna blir gulfärgade när levern inte fungerar. Anledningen till det är att levern inte kan rensa bort ett ämne som heter bilirubin, som då färgar huden gul. Man kan också få ont på höger sida där levern sitter.

Hos barn ses sällan några symtom, vilket kan göra att sjukdomen går obemärkt. Infektionen läker ofta ut av sig själv, men hos vissa kan den bli kronisk. Det kan medföra större risk för allvarlig leversjukdom som skrumplever och levercancer. Över 240 miljoner människor runt om i världen lever med kronisk hepatit B, och levercancer är en vanlig dödsorsak i vissa länder där hepatit är utbredd. Barn och äldre har en något större risk att drabbas av den kroniska formen, troligen på grund av att deras immunförsvar inte är lika bra på att bekämpa sjukdomen.

Ska du resa till Afrika, Asien och Latinamerika där sjukdomen är vanlig kan det vara en god idé att vaccinera dig innan resan. Det är också viktigt att skydda sig vid sex. Vaccinet är en injektion som tas tre gånger. Har man blivit exponerad för viruset till exempel vid en känd stickskada eller annan exponering så kan man ta vaccinet direkt efteråt för att minska risken att drabbas.

Om vaccination      Våra mottagningar