Dengue

Sjukdomen Dengue / Dengue feber

Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus och smittar genom myggor av släktet Aedes. Det finns olika typer av dengue-virus vilket gör att man kan insjukna flera gånger i sjukdomen dengue och de olika dengue-virustyperna leder till olika allvarliga sjukdomstillstånd. Dengue smittar inte direkt från människa till människa. Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och det finns i dagsläget inget vaccin avsett för turister.

Symptom på sjukdomen dengue

Dengue är i regel godartad och många får enbart en övergående feber, men vissa drabbas allvarligt. Drabbas du lindrigt så kan du förutom feber också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon uppstå. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. Drabbas du allvarligt av dengue, vilket endast ett fåtal gör, så kan du få sk hemorragisk dengue. Detta är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till att personen avlider.

Inkubationstid för dengue

Inkubationstiden för dengue är vanligen fem till tio dygn

Riskområden för dengue

Dengue finns i de flesta länderna kring ekvatorn där det är varmt klimat, dvs såväl i Afrika, Asien som i Mellan- och Sydamerika. 100 till 250 fall av dengue rapporteras årligen i Sverige och de flesta svenskar har smittats i Thailand. Det reella antalet smittade är sannolikt större då sjukdomsbilden inte behöver vara allvarlig och många tillfrisknar utan att förstå att de haft dengue.

Behandling av dengue

Diagnos för sjukdomen dengue ställs genom att påvisa antikroppar mot denguevirus i den insjuknades blod. Det finns i dagsläget inget botemedel mot dengue och därför blir behandlingen inriktad på de aktuella symtomen. Det finns fyra undergrupper av dengue och du blir immun mot den specifika undergruppen efter genomgått sjukdomen. Totalt kan du alltså insjukna 4 gånger i dengue.

Vaccin mot dengue

Det finns idag ett vaccin mot dengue, men det används inte för vaccination av turister. Det arbetas hårt med att ta fram ett vaccin ämnat för turister och för befolkningen i riksområden för denge, men i dagsläget sker det enda förebyggande arbetet genom att fysiskt skydda sig mot myggstick. Använd insektmedel, klä dig i långa ärmar och långa ben och sov under myggnät.

Pris för vaccin mot dengue

Vi säljer i dag inget vaccin mot dengue och har således inget aktuellt pris.

Vi har 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Våra mottagningar

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO