Gula febern vaccin

Gula febern är en tropisk virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen har fått sitt namn efter ett av symptomen som de drabbade kan uppvisa: en gulaktig ton i ögon och hud som orsakas av att levern har inflammerats. De vanligaste symptomen är dock mer influensaliknande, som till exempel feber och muskel- samt huvudvärk,. Efter en tillfällig förbättring övergår sjukdomen i ca 15% av fallen i en allvarligare fas med buk- och ryggsmärtor, hög feber och gulfärgad hud. Blåmärken och blödningar från näsa eller blodiga kräkningar kan också förekomma. Det finns ingen botande behandling när man väl har smittats. Dödligheten är 10-30%. Tiden från smitta till symtom är ca 3-6 dagar.

Riskområden

Gula febern förekommer i många länder i tropiska Afrika och i Sydamerika, särskilt i områden nära ekvatorn. Sjukdomen är inte existerande i Asien.

Vem bör vaccineras?

Man bör vaccinera sig om man skall resa till områden där sjukdomen förekommer, såvida det inte avråds av medicinska skäl, t.ex. på grund av graviditet eller nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom, medicinering eller ålder. Äkta äggallergiker (som under inga omständigheter får äta ägg) skall inte ges vaccinet. Personer med thymus-sjukdom bör inte heller vaccineras.

Vissa länder kräver att man visar upp ett vaccinationsintyg för Gula febern som är minst tio dagar gammalt vid inresa. Man kan också behöva uppvisa bevis på vaccination om man på väg till sin destination har gjort en längre mellanlandning i ett land där gula febern förekommer. Enstaka länder kräver fortfarande att vaccinationen inte är äldre än 10 år trots WHO:s uppdaterade rekommendationer om livslångt skydd.

Vaccin mot Gula febern

Det finns ett effektivt vaccin mot Gula febern. Vaccinet skall tas minst 10 dagar innan avresa. Det är ett levande, försvagat, vaccin som kan ges till barn äldre än nio månader och vuxna. Är man äldre än 60 år görs en individuell bedömning där man väger risken för biverkningar av vaccinet mot risken att man utsätts för smitta under sin resa.

Din Gula febern-vaccination dokumenteras i ett internationellt vaccinationsintyg som du förvarar som en värdehandling.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar