Gula febern vaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen Gula febern och vaccin mot Gula febern

Gula febern är en tropisk virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen har fått sitt namn efter ett av symptomen som de drabbade kan uppvisa: en gulaktig ton i ögon och hud som orsakas av att levern har inflammerats. De vanligaste symptomen är dock mer influensaliknande, som till exempel feber och muskel- samt huvudvärk. Efter en tillfällig förbättring övergår sjukdomen i ca 15% av fallen i en allvarligare fas med buk- och ryggsmärtor, hög feber och gulfärgad hud. Blåmärken och blödningar från näsa eller blodiga kräkningar kan också förekomma. Det finns ingen botande behandling när du väl har smittats. Dödligheten är 10-30%. Tiden från smitta till symtom är ca 3-6 dagar.

Boka tid

Riskområden för gula febern

Gula febern förekommer i många länder i tropiska Afrika och i Sydamerika, särskilt frekvent är det i områden nära ekvatorn. Sjukdomen finns ej i Asien.

Vem bör vaccinera sig mot gula febern?

Du bör vaccinera dig om man skall resa till områden där sjukdomen förekommer, såvida du inte direkt avråds av medicinska skäl. Medicinska skäl kan vara t.ex. på grund av graviditet eller nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom, medicinering eller din ålder. Är du en äkta äggallergiker, som under inga omständigheter får lov att äta ägg, så ska du inte ta vaccinet. Personer som har sjukdomen thymus bör heller inte vaccineras mot gula febern. Vissa länder kräver att du visar upp ett vaccinationsintyg för gula febern som är minst tio dagar gammalt vid inresa. Detta intyg kan du få hos oss om du uppfyller kraven.

Du kan också behöva uppvisa bevis på vaccination mot gula febern om du på väg till din destination har gjort en längre mellanlandning i ett land där gula febern förekommer. Enstaka länder kräver fortfarande att vaccinationen mot gula febern inte är äldre än 10 år även om WHO:s uppdaterade rekommendationer säger livslångt skydd.

Vaccin mot gula febern

Det finns ett effektivt vaccin mot gula febern. Vaccinet skall tas minst 10 dagar före avresa. Vaccinet mot gula febern är ett levande vaccin som kan ges till barn äldre än nio månader och uppåt. Är du äldre än 60 år gör våra erfarna läkare och sjuksköterskor en individuell bedömning där de väger risken för biverkningar av vaccinet mot risken att du kommer att utsätts för smitta under din resa. Din Gula febern-vaccination dokumenteras i ett internationellt vaccinationsintyg som du ska förvara som en värdehandling.

Pris för vaccin mot gula febern

Se prislista per mottagning för vaccin mot gula febern.
Vi har mer 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid