Gula febern vaccin

Gula febern är en tropisk virussjukdom med hög dödlighet. Sjukdomen sprids med myggor cirka 20 grader norr respektive söder om ekvatorn i Afrika och Sydamerika. Många länder kräver vaccinationsintyg för gula febern för inresa.

Ger feber, frossa, huvud- och muskelvärk, illamående och gulsot.

Grundvaccination är 1 dos som räcker i 30 år, certifikatet är giltigt livslångt. VaccinDirekt har tillstånd att vaccinera mot gula febern.

Inför ditt besök      Våra mottagningar