Vaccinationshistorik

Det är lagstiftat att patientjournaler ska sparas i 10 år. Du kan ta kontakt med den vaccinationsmottagning du har varit på för att ta reda på vilka vaccinationer du har tagit tidigare.

Oftast får man även ett vaccinationsbevis i form av ett vaccinationskort där alla vaccinationer utanför barnvaccinationerna ska dokumenteras. Vi rekommenderar att spara vaccinationsbevis noggrant, till exempel med passet. Tänk på att vissa vacciner ger skydd som vara längre än 10 år möjligtvis även livslångt skydd. Mycket längre tid än patientjournal ska sparas.

Dina vaccinationer från barnhälsovårdsprogrammet sparas i 50 år. Om du behöver veta dina vaccinationer från barnhälsovårdsprogrammet till exempel för utlandsstudier så hittar du information

  1. I ditt BVC kort. Oftast är dock bara vaccinationer i dina första 5 levnadsår noterad
  2. Be skolsjuksköterskan från din skola i mellanstadiet att ge dig en kopia av din journal eller
  3. Kontakta Kommunens arkiv för att få en kopia av dina journaler.


Om vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök