Rabiesvaccin

Rabies är en sjukdom som överförs till människan genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, oftast en hund.

Det bästa skyddet mot rabies är att helt undvika kontakt med djur vid utlandsresa. Dödligheten i rabies kan vara 100 % om inte behandling med vaccin påbörjas omedelbart. Vaccination mot rabies rekommenderas till barn som ska vistas längre tid i riskområden samt vuxna som i riskområden ska arbeta med djur, i naturprojekt eller inom sjukvården.

Grundvaccination är 3 doser. Förnyelsedos ges efter 1 år och därefter vart 5:e år.

 

Inför ditt besök      Våra mottagningar