Rabiesvaccin

Senast uppdaterad: Tis 22 Augusti, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen rabies och rabiesvaccin

Rabies är en virusjukdom som kan infektera alla däggdjur, inklusive oss människor. Sjukdomen rabies smittar via saliv och vanligast är att hundar är smittbärare. Men alla däggdjur, inklusive fladdermöss, kan sprida rabiessmitta. Rabies är nästan alltid en dödlig sjukdom om den inte behandlas snarast, senast inom två dygn. Rabies klassas i Sverige enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Det finns vaccin som skyddar dig mot rabies.

Boka tid

Hur smittar rabies?

Rabiesviruset överförs till oss människor via bett eller saliv från ett smittat djur som kommer in i kroppen genom ett sår i huden eller via ögon, näsa eller mun. Rabies smittar alltså inte bara genom bett, utan kan även smitta genom att ett rabiessjukt djur slickar på dig.

Rabies symptom

De första sjukdomssymtomen från rabies kan vara lindriga, som t ex feber, huvudvärk och/eller smärta och känselrubbning där du blivit biten. Rabiesviruset sprids därefter i kroppen via nervbanorna upp till hjärnan och kan där orsaka förvirring, ångest, aggressivitet, förlamningar och kramper. Oviljan att svälja vatten, som är ett symptom av rabies, som gjort att sjukdomen ibland kallats för vattuskräck. Om den smittade väl har utvecklat rabiessymtom, så är sjukdomen tyvärr nästan alltid dödlig.

Inkubationstid för rabies

Tiden från smitta till rabiessjukdomssymtom kan variera från någon vecka till månader eller till och med upp till år. Om du har blivit biten av ett rabiessmittat djur någonstans mitt på kroppen, där nervförsörjningen är mer utbredd, t ex i ansiktet, kan du ha ett snabbare sjukdomsförlopp än om du har blivit biten i exempelvis ett ben. Tidig behandling eller vaccinering kan hindra smittan från att bryta ut, vilket kan rädda liv.

Riskområden för rabies

Risk för rabies finns i stort sett i hela världen. Risken att bli smittad är störst i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av sina husdjur. Det är också vanligt i länder där det finns lösa hundar som ingen äger och där vilda djur finns nära människor. Rabiessmitta förekommer bland annat i Östeuropa, Afrika, Asien (med undantag av Japan), Syd- och Centralamerika. Ingen människa har smittats av rabies i Sverige på många år.

Vaccin mot rabies

Vaccin mot rabies rekommenderas om du ska arbeta utomlands med djurvård, i naturvårdsprojekt eller i sjukvården. Även barn som ska vistas under längre tid i ett eller flera riskområden kan behöva en rabiesvaccination. Behovet av vaccination är större om du kommer att vistas i områden där det är långt till fungerande sjukvård.

Rabiesvaccinationen består av två doser vaccin som ges i överarmens muskel med minst en veckas mellanrum som standard. För optimalt skydd bör helst två veckor passera efter dos två innan du reser. För personer med nedsatt immunförsvar eller 50+ krävs tre doser. Förutom de två standarddoserna så krävs en tredje dos 2-3 veckor efter dos 2 för fullgott skydd.

Det är viktigt att undvika kontakt med främmande djur på utlandsresan även om du är vaccinerad. Skulle du ha otur och råka ut för bett ska du alltid uppsöka sjukvård omedelbart för behandling, oberoende om du är vaccinerad eller ej. Det är viktigt också att du omedelbart rengör såret noggrant om du blivit biten.

Pris för vaccin mot rabies

Se prislista per mottagning för vaccin mot rabies.
Vi har mer 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid