Rabiesvaccin

Senast uppdaterad: Ons 10 January, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen rabies och rabiesvaccin

Rabies är en virusjukdom som kan infektera oss människor. Sjukdomen rabies smittar via saliv och alla däggdjur inklusive hundar, katter och fladdermöss kan sprida rabiessmitta. Rabies är nästan alltid en dödlig sjukdom om den inte behandlas snarast och då senast inom två dygn. Det finns vaccin som skyddar mot sjukdomen.

Boka tid

Hur smittar rabies?

Rabiesviruset överförs till oss människor via bett eller saliv från ett smittat djur. Smittan kommer in i kroppen genom sår i huden eller via ögon, näsa eller mun. Rabies smittar alltså inte bara genom bett, utan även genom att ett rabiessjukt djur slickar på dig.

Vaccin mot rabies

Vaccin mot rabies rekommenderas om du ska arbeta utomlands med djurvård, i naturvårdsprojekt eller i sjukvården. Även barn som ska vistas under längre tid i ett eller flera riskområden kan behöva en rabiesvaccination. Behovet av vaccination är större om du kommer att vistas i områden där det är långt till fungerande sjukvård.

Rabiesvaccination innefattar två vaccindoser som ges med minst en veckas mellanrum. För fullgott skydd under resan bör två veckor passera mellan sista dosen och ditt utresedatum. För personer med nedsatt immunförsvar eller för dig som är 50 år eller äldre krävs en extra dos, en 3:e dos. Denna ges två till tre veckor efter dos 2.

Riskområden för rabies

Risk för rabies finns i stort sett i hela världen. Risken att bli smittad är störst i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur. Det är också vanligt i länder där det finns lösa hundar och där vilda djur finns nära människor. Rabiessmitta förekommer bland annat i Östeuropa, Afrika, Asien (med undantag av Japan), och i Syd- och Centralamerika.

Rabiessymptom

De första sjukdomssymtomen från rabies kan vara lindriga, som t ex feber, huvudvärk och/eller smärta och känselrubbning där du blivit biten. Rabiesviruset sprids därefter i kroppen via nervbanorna upp till hjärnan och kan där orsaka förvirring, ångest, aggressivitet, förlamningar och kramper. Oviljan att svälja vatten, som är ett symptom av rabies, som gjort att sjukdomen ibland kallats för vattuskräck. Om den smittade väl har utvecklat rabiessymtom, så är sjukdomen tyvärr nästan alltid dödlig.

Inkubationstid för rabies

Tiden från rabiessmitta till sjukdomssymtom kan variera från någon vecka till månader eller till och med upp till år. Om du har blivit biten av ett rabiessmittat djur någonstans mitt på kroppen, där nervförsörjningen är mer utbredd, t ex i ansiktet, kan du ha ett snabbare sjukdomsförlopp än om du har blivit biten i exempelvis ett ben. Tidig behandling eller vaccinering kan hindra smittan från att bryta ut, vilket kan rädda liv.

Blivit biten av ett djur under utlandsresa

Undvik kontakt med främmande djur på utlandsresan. Har du otur och råkar bli biten ska du rengöra såret med tvål och vatten och uppsöka sjukvård omedelbart för behandling. Detta gäller oberoende om du är vaccinerad mot rabies eller ej.

Har du påbörjat postexpositionsprofylax mot rabies efter djurbett utomlands och behöver fortsätta behandlingen i Sverige söker du vård på akutmottagning eller bokar en tid på infektionsmottagning. Postexpositionsprofylax mot rabies ges inte på en vårdcentral eller närakut.

Rabies klassas i Sverige enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Pris för vaccin mot rabies

Se prislista per mottagning för vaccin mot rabies.
Vi har mer 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid