Rabies

Överförs till människan genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, oftast hund. Bästa skyddet är att helt undvika kontakt med djur vid utlandsresa. Dödligheten i rabies är 100 % om inte behandling med immunglobulin och vaccin påbörjas omedelbart. Vaccination rekommenderas till barn som ska vistas längre tid i riskområden samt vuxna som i riskområden ska arbeta med djur, i naturprojekt eller inom sjukvården. Grundvaccination är 3 doser. Förnyelsedos ges efter 1 år och därefter vart 5:e år.