Samarbetspartners

VaccinDirekt samarbetar med ett flertal partners. leverantörer och experter som alla är specialiserade inom vaccinering. Det är alltid gynnsamt att samarbeta med liknande aktörer för att säkerställa att vi tillsammans kan ge den bästa möjliga kompetensen till våra besökare på mottagningarna.

​Karolinska Universitetssjukhuset

Vårt samarbete med infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset är ett samarbete som bygger på ett ömsesidigt kunskapsutbyte gällande vaccination och resemedicinsk rådgivning. Vilket resulterar i att vi ständigt håller en mycket hög kvalitet och aktuell kunskapsnivå hos vår personal.

​Vaccinationsguiden

Vaccinationsguiden erbjuder mycket information om de hälsorisker som kan vara förknippade med utlandsresor och hur du kan få ett komplett vaccinationsskydd.

​Vaccininfo

På Vaccininfo finns mycket relevant information om sjukdomar som kan förebyggas med hjälp av vaccin, i alla livets skeden samt hur du kan skydda dig själv och din familj mot sjukdomar hemma och på resan utomlands.

Vaccinportalen

På Vaccinportalen hittar du mycket informativ och lättläst information om vaccinering, resevaccin, sjukdomar med mera.

Vaxiluskerna

På Vaxiluskerna.se kan du läsa om vilka vaxilusker du kan stöta på under din resa. Du kan även spela det roliga online-spelet Toilethunter. Du kan även hitta din närmaste vaccinationsmottagning och läsa om de senaste nyheterna om sjukdomar och vacciner.

Lunginflammation.se

Förvänta dig det oväntade. På Lunginflammation.se kan du få hjälp med att testa dig om du är i riskzonen för att få lunginflammation. Du kan även läsa mer om pneumokocker, varför man ska vaccinera sig, orsaker till varför man får lunginflammation samt hur man behandlar sjukdomen.

 

 


 

Om vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök