Influensavaccin

På VaccinDirekt vaccinerar vi mot säsongsinfluensa
Välkommen in till någon av våra mottagningar för att ta årets influensavaccin!  Influensavaccin ges från 6 månaders ålder. Genom att vaccinera dig minskar du risken för svår influensa, undviker komplikationer och följdsjukdomar.

Riskgruppsvaccinering i Stockholm och Uppsala
På VaccinDirekt erbjuds influensavaccin kostnadsfritt till ålderspensionärer och riskgrupper i Stockholm och Uppsala from 9 nov 2021 – 28 feb 2022 I andra delar av landet hänvisar vi till andra aktörer.

VaccinDirekt’s influensakampanj 2021/2022.

Information om vaccin mot säsongsinfluensa

VaccinDirekt erbjuder säsongen 2021/2022 influensavaccin som skyddar mot fyra olika stammar av influensa (2 st A stammar och 2 B-stammar). Det finns olika beredningsformer av influensavaccin. Det vanliga avdödade normaldos influensavaccin i sprutform är godkänd från 6 månaders ålder.

Influensavaccinet ges i överarmens muskel. Till små barn ges vaccinet i lårmuskeln. För barn från 2 år tom 17 år finns ett levande influensavaccin som ges som nässpray.

Det tar 2-3 veckor efter vaccination tills man har ett skydd mot sjukdom. Skyddet varar i 6-12 månader, kortare tid hos äldre och personer med sänkt immunförsvar. Genom att vaccinera dig minskar risken för svår influensa och komplikationer samt följdsjukdomar med ca 50 procent.

Högdos influensavaccin med högre andel antigen erbjuds enbart via Regionerna till brukare på SÄBO.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO

Om influensa

Influensa orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Det finns tre typer av influensavirus som smittar mellan människor, typ A, B och C. Det är influensa typ A som orsakar de största epidemierna. Infektion med typ C brukar ge lindrigare förkylningssymtom. Dessutom finns speciella influensavirus som drabbar specifika djurarter, t.ex. fågelinfluensa. Dessa smittar bara i undantagsfall vidare till människor. Influensaviruset har en stor benägenhet att ändra egenskaper (mutera). Smittan är luftburen och varje vinter kommer influensan till Sverige. Den brukar vara mest intensiv i januari och februari.

Symptom

För de flesta innebär influensa att man blir febrig (ofta hög feber 39-40 grader), snuvig, får torrhosta, huvud- och ledvärk och det är vanligt att man behöver stanna hemma i 1-2 veckor. Inkubationstiden, d.v.s tid från smittotillfälle till insjuknande är ca 1-4 dagar. Så länge man har feber brukar man räknas som smittsam.

Hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom som till och med kan vara livshotande. Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir extra mottagliga för andra infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Därför erbjuds dessa grupper även vaccin mot bakterien pneumokocker, den vanligaste bakterien att orsaka dessa infektioner. 

Läs mer om influensa i våra artiklar

Information om influensa

Influensa hos gravida

Influensasymtom

Influensa hos barn