Influensa

Varje vinter kommer influensan till Sverige, den brukar vara intensivast i januari och februari. Runt 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen. För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir dessutom extra mottagliga för andra infektioner, framför allt
lunginflammation, som också är en allvarlig sjukdom. Till skydd mot lunginflammation erbjuds utan kostnad även vaccin mot pneumokocker. Den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation. Genom att vaccinera dig minskar risken för svår influensa och lunginflammation med 30-50 procent.
Du kan ta influensavaccinet och pneumokockvaccinet vid samma tillfälle. Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Däremot räcker det med en
pneumokockvaccination för de flesta vuxna.

Gratis influensavaccin!

Den årliga vaccinationskampanjen 2016/2017 mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion startar den 9 november och avslutas den 28 februari 2017. Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är
gravida.

Du som inte tillhör någon riskgrupp men ändå vill vaccinera dig

Du som inte tillhör någon riskgrupp men ändå vill vaccinera dig kan välja mellan två vaccin:
Vaxigrip Tetra: 290kr
Vaxigrip: 240kr

Sedan början på 2000-talet cirkulerar 4 olika virusstammar i Europa, 2 A-stammar och 2 B-stammar. Tidigare vacciner har innehållit två A och en B-stam. Valet av B-stam görs av WHO inför varje säsong. Det vi vet är att i majoriteten av säsongerna har detta val blivit fel. Sedan 2002 började båda B-stammarna att smitta samtidigt under en säsong. 

Tillverkarna av det beprövade vaccinet Vaxigrip har nu fått godkänt en ny beredning som innehåller 4 stammar istället för 3 vilket ger ett bredare skydd inför höstens influensasäsong. Namnet på det nya vaccinet är Vaxigrip Tetra.

Sanofi-Pasteur har sedan 2013 tillverkat och distribuerat fyrvalent säsongsinfluensavaccin i bl a USA och totalt har mer än 145 miljoner doser distribuerats.

Influensa är en virussjukdom

Influensa sprids över hela världen och överförs via luftvägarna och ger feber, hosta, muskelvärk och snuva. I Sverige uppträder sjukdomen varje år under vinterhalvåret. Influensavaccin kan särskilt övervägas om det är influensatider när man ska resa och man vill vara säker på att komma iväg. En ny vaccination måste göras inför varje influensasäsong för att man ska vara skyddad. Vaccinet gör att risken för att du får influensa och lunginflammation minskar. Risken att dö i förtid minskar med upp till 20 procent.

Vaccinet rekommenderas i första hand dem som av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt. Riskgrupper, utöver ålderspensionärer och gravida, som får influensavaccin kostnadsfritt är personer med
– hjärtsvikt
– behandlingskrävande kronisk obstruktiv
– lungsjukdom, KOL
– svår astma
– andningssvikt
– starkt nedsatt immunförsvar
– diabetes

Individer som inte får vaccin kostnadsfritt men som ändå rekommenderas vaccination är de som har:
– anhöriga till riskgrupperna ovan

Källa: Vårdguiden