Influensa vaccin 2022-2023

Senast uppdaterad: Mån 29 Maj, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Influensa, Influensavirus och Influensavaccin

Influensan återkommer varje vintersäsong och drabbar många. För vissa kan det vara direkt livshotande och för andra innebär det feber och obehag, ändrade planer och stressande sjukfrånvaro från arbetet. Det finns vaccin mot influensa och genom att vaccinera dig minskar du risken att insjukna i influensa och undviker komplikationer. Vi vaccinerar mot influensa på alla våra mottagningar och du är välkommen på drop in eller bokad tid.

Boka tid
Drop in

Riskgruppsvaccinering i Region Stockholm och Region Uppsala

VaccinDirekt erbjuder influensavaccin kostnadsfritt till riskgrupp på alla våra mottagningar i Region Stockholm och Region Uppsala från och med den 8 nov 2022. I andra regioner hänvisar vi till respektive region för kostnadsfri riskgruppsvaccinering.

Se mer här: VaccinDirekt riskgruppsvaccinering i Region Stockholm och Region Uppsala 2022/2023.

Sjukdomen influensa

Influensa orsakas av virus som förekommer över hela världen. Smittan är luftburen och varje vinter kommer influensan till Sverige och resten av världen. Influensasäsongen brukar vara mest intensiv under januari och februari. 

Influensaviruset

Det finns tre typer av influensavirus som smittar mellan människor, typ A, B och C. Det är influensa typ A som orsakar de största epidemierna. Influensaviruset har en stor benägenhet att ändra egenskaper, dvs mutera. 

Hur smittar influensa?

Sjukdomen influensa är en luftvägsinfektion och smittsamheten börjar redan dygnet innan symtom utbryter. Det är därför svårt att skydda sig mot influensa på annat sätt än genom vaccinering. Så länge den insjuknade har feber så räknas man som smittsam.

Symptom av influensa

För de flesta innebär influensa hög feber, 39-40 grader, snuva, torrhosta, huvud- och ledvärk. Det ör vanligt att du behöver stanna hemma i 1 till 2 veckor innan du är på benen igen. För äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensa utvecklas till en allvarlig sjukdom som till och med bli livshotande. Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir då extra mottagliga för andra infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. 

Vaccinera dig mot influensa och håll dig frisk i vinter

Inkubationstid för influensa

Tiden från smittotillfälle till insjuknande  är ungefär 1-4 dagar. 

Influensan 2022/2023

Säsongsinfluensan 2022/2023 befaras av både WHO och Folkhälsomyndigheten att bli kraftfull efter indikationer från den genomgångna influensa- och vintersäsongen på södra halvklotet.

Vaccin mot influensa

VaccinDirekt erbjuder säsongen 2022/2023 influensavaccin som skyddar mot fyra olika stammar av influensa (2 st A stammar och 2 B-stammar). Det avdödade standard-dos influensavaccinet är i sprutform och är godkänt från 6 månaders ålder. Detta influensavaccin ges i överarmens muskel hos större barn och vuxna. Hos små barn ges vaccinet i lårmuskeln. Detta standard-dos vaccin har vi hemma på alla våra VaccinDirekt mottagningar.

Det tar 2 till 3 veckor efter vaccinationen innan du har ett skydd mot sjukdomen. Skyddet varar sedan i 6-12 månader, kortare tid hos äldre och personer med sänkt immunförsvar. Det kan därför vara bra för äldre att inte vaccinera sig alltför tidigt på säsongen. Genom att vaccinera dig minskar risken att insjukna i svår influensa, få allvarliga komplikationer och du minskar risken för följdsjukdomar med ca 50 procent.

Går du på blodförtunnande läkemedel? Läs då här om våra läkarföreskrifter för hur du ska förbereda dig för en trygg och säker vaccination.

Nässpraysvaccin mot influensa för barn och ungdomar

Det finns ett alternativt vaccin för barn från 2 till 17 år som är ett levande influensavaccin. Detta ges som nässpray. Nässprays vaccinet är inget som vi har hemma och måste beställas. Kontakta den mottagning du önskar besöka så kommer vi att undersöka vaccintillgänglighet.

Högdosvaccin mot influensa 60+

För dig som är 60 år eller äldre finns det ett högdosvaccin tillgängligt som ger ett förbättrat skydd mot influensa jämfört med standard-dos vaccin. Det finns 10 års data som visar på ett minskat antal influensafall och ett minskat antal insjuknade med komplikationer i influensa länkat till detta högdosvaccin. Detta högdosvaccin ingår ej i regionernas riskgruppsvaccinering.

Pris för influensavaccin 

Vi har 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med påminnelser.

Se prislista per ort.

För mer information om influensa :

Information om influensa

Influensa hos gravida

Influensa hos barn

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO