Influensavaccin

Nu finns influensavaccin för säsongen 2019/2020 på följande mottagningar:

Stockholm: Slussplan 7, Slöjdgatan 9, Lindhagensgatan 120, Odengatan 80, Birger Jarlsgatan 43 och Hammarby Allé 66

Göteborg: Mölndal Galleria och Redbergsvägen 40

Malmö: Malmö City

Uppsala: Gränbystaden, Marknadsgatan 5

Helsingborg: Norra Strandgatan 21

Influensavaccin erbjuds till alla (barn, vuxna, riskgrupper) och kostar 320:-/dos. From 19/11 2019 erbjuds riskgrupper gratis vaccin i Stockholm och Uppsala, vill man som riskgrupp ta influensavaccin före det går det bra till en kostnad av 320:-/dos.

Om influensa

Influensa orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Det finns tre typer av influensavirus som smittar mellan människor, typ A, B och C. Det är influensa typ A som orsakar de största epidemierna. Infektion med typ C brukar ge lindrigare förkylningssymtom. Dessutom finns speciella influensavirus som drabbar specifika djurarter, t.ex. fågelinfluensa. Dessa smittar bara i undantagsfall vidare till människor. Influensaviruset har en stor benägenhet att ändra egenskaper (mutera). Smittan är luftburen och varje vinter kommer influensan till Sverige. Den brukar vara mest intensiv i januari och februari.

Symptom

För de flesta innebär influensa att man blir febrig (ofta hög feber 39-40 grader), snuvig, får torrhosta, huvud- och ledvärk och det är vanligt att man behöver stanna hemma i 1-2 veckor. Inkubationstiden, d.v.s tid från smittotillfälle till insjuknande är ca 1-4 dagar. Så länge man har feber brukar man räknas som smittsam.

Hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom som till och med kan vara livshotande. Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir extra mottagliga för andra infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Därför erbjuds dessa grupper även vaccin mot bakterien pneumokocker, den vanligaste bakterien att orsaka dessa infektioner. 

Vaccin mot influensa

VaccinDirekt erbjuder säsongen 2019/2020 influensavaccin som skyddar mot fyra olika stammar av influensa (2 sk A-stammar och 2 B-stammar) vilket ger ett bredare skydd jämfört med tidigare år då många fick ett vaccin som täckte tre stammar. Influensavaccinet ges i överarmens muskel.

Till små barn ges vaccinet i lårmuskeln. Det tar 2-3 veckor efter vaccination tills man har ett skydd mot sjukdom. Skyddet varar i 6-12 månader, kortare tid hos äldre och personer med sänkt immunförsvar. Genom att vaccinera dig minskar risken för svår influensa och komplikationer samt följdsjukdomar med ca 50 procent. 

Läs mer om VaccinDirekt’s influensakampanj 2019.

 

Inför ditt besök    Våra mottagningar Influensabussen