Poliovaccin

Polio kallas också barnförlamning eller poliomyelit. Det var en vanlig sjukdom i Sverige för hundra år sedan. Massvaccination infördes i slutet på 1950-talet i Sverige. På 60-talet infördes vaccinationen i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

1988 startade WHO “the Global Polio Eradication Initiative”. Massiva internationella vaccinationsinsatser har minskat polioförekomsten i världen med 99%. Den amerikanska kontinenten och Europa är nu helt poliofria. I Afghanistan och Pakistan förekommer fortfarande sjukdomen. Polioutbrott har också under senare år rapporterats från en del afrikanska länder samt Syrien och Irak.

Polio orsakas av ett virus som bara smittar människor. Det finns tre olika ursprungstyper av polio – typ 1, 2 och 3. Det är framförallt typ 1 som fortfarande förekommer i vissa delar av världen. Smitta sker via avloppsförorenat vatten eller vid nära kontakt med en smittad. Viruset orsakar en inflammation i ryggmärgen som kan leda till förlamning och ibland problem med andningen om andningsmuskulatur drabbas.De flesta tillfrisknar, men respiratorvård kan i vissa fall behövas under den akuta sjukdomsfasen. En del får bestående men med förlamning i någon kroppsdel. Det brukar ta sju till tio dagar från smitta till sjukdomssymtom. Vissa som tidigare har haft polio insjuknar flera år senare med svaghet eller trötthet i muskler. Detta tillstånd kallas postpolio.

De olika poliovaccinen

I en del länder använder man ett levande vaccin mot polio. Detta är ett vaccin som tas via munnen. I Sverige använder vi ett avdödat vaccin som ges i injektionsform i muskeln på överarmen. En grundvaccination består av 4 doser. Barn som är uppvuxna i Sverige erbjuds vaccin vid 3, 5 och 12 månader. En påfyllnadsdos ges vid 5-6 års ålder.

Reser man till ett område där ett polioutbrott förekommer så rekommenderas man en påfyllnadsdos. Ibland kan myndigheter då kräva att det finns en dokumenterad poliovaccination som givits 4 veckor till max ett år innan avresa.

Personer som har haft polio rekommenderas ändå att vaccinera sig eftersom man bara är immun mot den typ av polio som man en gång smittades med.

Personer som har grundvaccinerats med det levande orala vaccinet rekommenderas en dos inaktiverat vaccin.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar