Poliovaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen polio och polio-vaccin

Polio kallas också barnförlamning eller poliomyelit. Det var en vanlig sjukdom i Sverige för hundra år sedan och på 60-talet infördes polio-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Polio orsakas av ett virus som bara smittar människor och som smittar via avloppsförorenat vatten eller vid nära kontakt med en smittad. Har du inte skydd mot polio sedan tidigare eller om du har det, men reser du till ett område där ett polioutbrott förekommer, så rekommenderas du en påfyllnadsdos.

Boka tid
Drop in

Hur smittar polio?

Polio orsakas av ett virus som bara smittar människor. Det finns tre olika ursprungstyper av polio – typ 1, 2 och 3. Det är framförallt typ 1 som fortfarande förekommer i vissa delar av världen. Smitta sker via avloppsförorenat vatten eller vid nära kontakt med en smittad. Viruset orsakar en inflammation i ryggmärgen som kan leda till förlamning och ibland problem med andningen om andningsmuskulatur drabbas. De flesta tillfrisknar, men respiratorvård kan i vissa fall behövas under den mest akuta sjukdomsfasen. En del får bestående men av polio med förlamning i någon kroppsdel. Det brukar ta mellan sju till tio dagar från det att du smittas till att sjukdomen bryter ut. Vissa som tidigare har haft polio insjuknar flera år senare med svaghet eller trötthet i muskler, ett tillstånd som kallas postpolio.

Vaccin mot polio

I Sverige använder vi ett avdödat vaccin som ges i injektionsform i muskeln på överarmen. En grundvaccination består av 4 doser. Barn som är uppvuxna i Sverige erbjuds vaccin vid 3, 5 och 12 månader. En påfyllnadsdos ges vid 5-6 års ålder. I en del länder används ett levande vaccin mot polio som tas via munnen. Har du tagit detta orala vaccin rekommenderas du att ta en påfyllnadsdos av det vaccin som injiceras för att du ska ha ett starkt skydd.

Riskområden för polio

Massiva internationella vaccinationsinsatser runtom i världen har gjort att polioförekomsten minskat med 99%. Den amerikanska kontinenten och Europa är numera helt poliofria, men tyvärr finns polio fortfarande i länder som Afghanistan och Pakistan. Polioutbrott har också under senare år rapporterats från en del afrikanska länder samt Syrien och Irak. Reser du till ett område där ett polioutbrott förekommer så rekommenderas du en påfyllnadsdos. Ibland kan myndigheter då kräva att du har en dokumenterad poliovaccination som givits 4 veckor till max ett år före avresa.

Vaccin för dig som har haft polio

Har du haft sjukdomen polio så rekommenderas du ändå att vaccinera dig eftersom du bara är immun mot precis den typ av polio som du smittats med. Poliovaccinet kommer skydda dig mot att insjukna i andra varianter.

För dig som vaccinerats med levande polio-vaccin

Om du har grundvaccinerats med det levande orala vaccinet rekommenderas du att ta en dos av inaktiverat vaccin.

Pris för vaccin mot polio

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar     Boka tid