Pneumokocker och pneumokockvaccin

Senast uppdaterad: Tis 22 Augusti, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Pneumokock sjukdom och vaccin

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Pneumokocker är också en vanlig orsak till svårare infektioner så som sepsis och hjärnhinneinflammation. Pneumokockbakterierna sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt. Vi erbjuder två beprövade vaccin mot de vanligast förekommande pneumokockbakterierna. 

Boka tid
Drop in

Sjukdom av pneumokocker

Pneumokocker är bakterier som kan förekomma i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom.  Bakterierna är särskilt förekommande hos barn,  ca hälften av alla barn i förskola bär på pneumokocker. Ibland kan pneumokockerna få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och de kan då orsaka bland annat blodförgiftning (sepsis) och/eller hjärnhinneinflammation. Det kan särskilt ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade på grund av annan pågående sjukdom (ex influensa), om man går på immunnedsättande medicinering eller om man har nedsatt immunförsvar relaterat till ålder eller annan sjukdom. Ca 1,5-2 miljoner människor dör varje år av pneumokockinfektioner i världen.

Två beprövade typer av pneumokockvaccin

På  VaccinDirekt erbjuder vi två typer av pneumokockvaccin som motverkar lunginflammation och komplikationer av lunginflammation.

Den ena vaccintypen kallas för konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och  ger skydd mot sjukdom och mot bärarskap av de pneumokock-typer som ingår i vaccinet.  Sedan 2009 ingår konjugerat pneumokockvaccin i barnvaccinationsprogrammet.  Det uppgraderade 20-valenta vaccinet tar 20 olika typer av pneumokocker. Detta skydd är långvarig och en omvaccinering behövs troligtvis inte. Detta vaccin skyddar mot hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation samt att det minskar bärarskapet av pneumokocker och smittspridning.

Den andra vaccintypen, ett polysackaridvaccin (PPV23), täcker 23 olika typer av pneumokockbakterier. Det rekommenderas till alla i Sverige som är över 65 år och till vuxna mellan 19-64 år med vissa medicinska tillstånd och riskfaktorer. Vaccinet har sämre effekt hos barn under två år och rekommenderas inte till denna åldersgrupp. Vanligtvis ges detta pneumokockvaccin endast en gång  i livet. Detta vaccin skyddar inte mot bärarskap av pneumokocker, men skyddar mot hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och mot lunginflammation. Det bästa skyddet av detta PPV23 vaccin har du fem åren efter vaccinationen.

Går du på blodförtunnande läkemedel? Läs då här om våra läkarföreskrifter för hur du ska förbereda dig för en trygg och säkert vaccination.

Symtom och komplikationer

Symtomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilket organ som är drabbat. Vid luftvägsinfektion, öron- och bihåleinflammation kan man få feber, huvudvärk, hosta och ont i öron eller bihålor medan symptom på lunginflammation kan vara smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, feber, frossa och trötthet.

Symtom på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken. Vid blodförgiftning är det vanligt med feber, frossa och värk i muskler och leder. Även kall, fuktig och ibland blåmarmorerad hud förekommer – särskilt på händer och fötter. Man brukar också vara kraftigt allmänpåverkad.

Behandling av pneumokocker

Har du insjuknat i en pneumokockinfektion så kan du behandlas med antibiotika. Det  bästa är naturligtvis om man kan undvika att insjukna och detta kan ske genom förebyggande vaccinering.

Källor:
CDC: Pneumococcal Vaccination
Folkhälsomyndigheten: Nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer i riskgrupper 


Inför ditt besök      Våra mottagningar    Boka tid