Pneumokockvaccin

Pneumokocker

VaccinDirekts läkare om Pneumokocker

Pneumokocker är en bakterie som kan förekomma normalt i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom. Ungefär hälften av alla barn som går på förskola beräknas vara bärare av pneumokocker. Ibland kan bakterien få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och orsaka t.ex. blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation. Det kan ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade på grund av annan samtidig sjukdom som till exempel influensa eller om man har immunnedsättande medicinering eller påverkat immunförsvar relaterat till sin ålder. Det senare är orsaken till att sjukdomen framförallt drabbar små barn och gamla.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och förekommer över hela världen. Det finns ett 90-tal olika kända typer av pneumokocker. Pneumokocker kan spridas mellan människor genom nysningar, hosta eller nära kontakt.

Symtom och komplikationer

Symtomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilket organ som är drabbat. Vid luftvägsinfektion, öron- och bihåleinflammation kan man få feber, huvudvärk, hosta och ont i öron eller bihålor medan symptom på lunginflammation kan vara smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, feber, frossa och trötthet.

Symtom på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken. Vid blodförgiftning är det vanligt med feber, frossa och värk i muskler och leder. Även kall, fuktig och ibland blåmarmorerad hud förekommer – särskilt på händer och fötter. Man brukar också vara kraftigt allmänpåverkad.

Behandling av pneumokocker

Pneumokockinfektioner kan behandlas med antibiotika.

Två typer av vaccin mot pneumokocker

I Stockholm och Uppsala under influensasäsongen erbjuds äldre (>65 år) och riskgrupper gratis vaccination mot pneumokocker som skyddar mot 23 olika typer av pneumokocker.

Vaccinet ges som en injektion i överarmen. Skyddet håller i flera år och man brukar normalt inte rekommendera att vaccinationen upprepas. Vaccin mot pneumokocker kan tas samtidigt som influensavaccinet.

Särskilda riskgrupper erbjuds under influensasäsongen ytterligare ett vaccin som skyddar mot 13 typer av pneumokocker. Vaccinet finns tillgängligt mot betalning även för övriga som önskar ett optimalt skydd mot pneumokocker. Vaccinet ingår också sedan 2009 i det nationella barnvaccinationsprogrammet i Sverige. En vaccination minskar också bärarskapet av pneumokocker.

Inför ditt besök      Våra mottagningar