Pneumokocker och pneumokockvaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Pneumokock sjukdom och vaccin

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och finns över hela världen, inklusive i Sverige.  Pneumokocker ger allvarligast sjukdom hos små barn och äldre och bakterierna kan orsaka lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. De är också en vanlig orsak till svåra infektioner så som bakteriell hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Pneumokockbakterierna sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt. Vi har vaccin mot de vanligast förekommande pneumokockbakterierna. 

Boka tid
Drop in

Sjukdom av pneumokocker

Pneumokocker är bakterier som kan förekomma i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom.  Bakterierna är särskilt vanligt förekommande hos barn,  ca hälften av alla barn i förskola bär på pneumokocker. Ibland kan pneumokockerna få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och de kan då orsaka bland annat blodförgiftning (sepsis) och/eller hjärnhinneinflammation. Det kan särskilt ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade på grund av annan pågående sjukdom (ex influensa), om man går på immun-nedsättande medicinering eller om man har nedsatt immunförsvar relaterat till ålder eller annan sjukdom. Ca 1,5-2 miljoner människor dör varje år av pneumokockinfektioner i världen.

Vaccin mot vanligt förekommande pneumokocker

På alla våra mottagningar har vi det 20-valenta uppgraderade konjugerade pneumokockvaccinet som skyddar mot mot 20 olika typer av vanligt förekommande pneumokocker. Vi rekommenderar generellt detta vaccin från 50 års ålder.

Detta vaccin ger:

  • Sjukdomsskydd mot pneumokock-orsakad hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och lunginflammation
  • Ett långvarigt skydd. Omvaccinering behövs troligtvis inte, men följs upp allteftersom ny data kommer in.
  • Minskat bärarskap av pneumokocker och minskad smittspridning

På utvalda mottagningar har vi i samverkan med Regionen ett polysackaridvaccin som täcker 23 typer av pneumokockbakterier. Det ges till 65 år+ och till individer mellan 19-64 år med särskilda medicinska tillstånd och riskfaktorer. Det bästa skyddet av detta PPV23 vaccin har du fem åren efter vaccinationen. Detta vaccin skyddar mot hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och mot lunginflammation. Tyvärr minskar det inte bärarskap av pneumokocker. Vanligtvis ges detta pneumokockvaccin endast en gång  i livet.

Går du på blodförtunnande läkemedel? Läs då här om våra läkarföreskrifter för hur du ska förbereda dig för en trygg och säkert vaccination.

Symtom och komplikationer

Symtomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilket organ som är drabbat. Vid luftvägsinfektion, öron- och bihåleinflammation kan man få feber, huvudvärk, hosta och ont i öron eller bihålor medan symptom på lunginflammation kan vara smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, feber, frossa och trötthet.

Symtom på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken. Vid blodförgiftning är det vanligt med feber, frossa och värk i muskler och leder. Även kall, fuktig och ibland blåmarmorerad hud förekommer – särskilt på händer och fötter. Man brukar också vara kraftigt allmänpåverkad.

Behandling av pneumokocker

Har du insjuknat i en pneumokockinfektion så kan du behandlas med antibiotika. Det  bästa är naturligtvis om man kan undvika att insjukna och detta kan ske genom förebyggande vaccinering.

Pris för vaccin mot pneumokocker

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

 

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar    Boka tid