Pneumokockvaccin

Vad är Pneumokocker och varför behövs pneumokockvaccin?

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och förekommer över hela världen. Det finns idag ett 90-tal olika kända typer av pneumokocker och pneumokockbakterierna sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt. De är vanligt förekommande och exempelvis bär ungefär hälften av alla barn i förskola pneumokocker. Det finns idag beprövade pneumokockvaccin mot de vanligast förekommande pneumokockbakterierna. 

Boka tid
Drop in

Pneumokocker är alltså bakterier som kan förekomma i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom.  Ibland kan bakterierna dock få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och de kan då orsaka bland annat blodförgiftning (sepsis) och/eller hjärnhinneinflammation. Det kan ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade och sköra på grund av annan samtidig sjukdom som till exempel influensa, om man går på immunnedsättande medicinering eller har nedsatt immunförsvar relaterat till ålder eller annan sjukdom. Ca 1,5-2 miljoner människor dör varje år av pneumokockinfektioner i världen.

Pneumokockvaccination ingår sedan år 2009 i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Två beprövade typer av pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin som motverkar lunginflammation eller komplikationer till lunginflammation:  

Den ena vaccintypen kallas för konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och finns tillgängligt sedan början av 2000-talet. Vaccinet ger både ett skydd mot sjukdom och bärarskap av de pneumokock-typer som ingår i vaccinet.  I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår konjugerat pneumokockvaccin som skyddar mot 13 respektive 10 olika typer av pneumokocker, beroende på tillverkare. 

Det 13-valenta konjugerade pneumokockvaccinet, som fungerar såväl för små barn som för vuxna, har vidareutvecklats för att skydda mot 20 olika typer av pneumokocker. Vi kommer kunna erbjuda detta vaccin från sen-våren/sommaren 2022.

Hos vuxna är det främst särskilda riskgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar som rekommenderas konjugerat pneumokockvacciner. 

Det finns också en annan mer gammaldags vaccintyp som är ett polysackarisvaccin som täcker 23 olika sorters pneumokocker. Det rekommenderas till alla i Sverige som är över 65 år och till andra med ökad risk för pneumokocksjukdom även före 65 års ålder. Vaccinet har sämre effekt hos barn under två år och rekommenderas inte till denna åldersgrupp. Vanligtvis ges detta pneumokockvaccin bara en gång (några undantag finns). Det bästa skyddet har du de närmaste fem åren efter en pneumokockvaccinationen. Upprepade pneumokockvaccinationer med denna vaccintyp kan ha sämre effekt varför det normalt inte rekommenderas.  

Enligt USA:s folkhälsomyndigheten CDC ska detta polysackarisvaccin helt ersättas av nya 20valenta konjugerat pneumokockvaccin. Under 2022 kommer Folkhälsomyndigheten i Sverige komma ut med nya rekommendationer för pneumokockvaccination av vuxna.  

CDC: Pneumococcal Vaccination
Folkhälsomyndigheten: Nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer i riskgrupper 

Symtom och komplikationer

Symtomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilket organ som är drabbat. Vid luftvägsinfektion, öron- och bihåleinflammation kan man få feber, huvudvärk, hosta och ont i öron eller bihålor medan symptom på lunginflammation kan vara smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, feber, frossa och trötthet.

Symtom på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken. Vid blodförgiftning är det vanligt med feber, frossa och värk i muskler och leder. Även kall, fuktig och ibland blåmarmorerad hud förekommer – särskilt på händer och fötter. Man brukar också vara kraftigt allmänpåverkad.

Behandling av pneumokocker

Har du insjuknat i en pneumokockinfektion så kan du behandlas med antibiotika. Det  bästa är naturligtvis om man kan undvika att insjukna och detta kan ske genom förebyggande vaccinering.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar    Boka tid