Pneumokockvaccin

Vad är Pneumokocker?

Pneumokocker är bakterier som kan förekomma i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom. Ungefär hälften av alla barn som går på förskola beräknas vara bärare av pneumokocker. Ibland kan bakterierna få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och orsaka t.ex. blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation. Det kan ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade och sköra på grund av annan samtidig sjukdom som till exempel influensa eller om man har immunnedsättande medicinering eller påverkat eller omoget immunförsvar relaterat till sin ålder eller sjukdom. Pneumokocksjukdom drabbar framför allt små barn och gamla.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och förekommer över hela världen. Det finns ett 90-tal olika kända typer av pneumokocker. Bakterierna kan spridas mellan människor genom nysningar, hosta eller nära kontakt.

Symtom och komplikationer

Symtomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilket organ som är drabbat. Vid luftvägsinfektion, öron- och bihåleinflammation kan man få feber, huvudvärk, hosta och ont i öron eller bihålor medan symptom på lunginflammation kan vara smärta över bröstet, svårigheter att andas, hosta, feber, frossa och trötthet.

Symtom på hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk, illamående, trötthet och stelhet i nacken. Vid blodförgiftning är det vanligt med feber, frossa och värk i muskler och leder. Även kall, fuktig och ibland blåmarmorerad hud förekommer – särskilt på händer och fötter. Man brukar också vara kraftigt allmänpåverkad.

Behandling av pneumokocker

Pneumokockinfektioner kan behandlas med antibiotika, men det bästa är naturligtvis om man kan undvika att insjukna.

Två typer av vaccin mot pneumokocker

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker. Det ena ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet och täcker 13 eller 10 olika typer av pneumokocker beroende på tillverkare. Det fungerar bra att ge till små barn, men är också godkänt för vuxna. Då ges det i en dos och har sannolikt en livslång effekt för de allra flesta. Hos vuxna är det särskilda riskgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar som rekommenderas detta vaccin. Vaccinet ger både ett skydd mot sjukdom och bärarskap av de pneumokocktyper som ingår i vaccinet.

Det finns också ett annat vaccin som täcker 23 olika typer av pneumokocker. Det rekommenderas till alla i Sverige som är över 65 år gamla och till vissa med ökad risk för pneumokocksjukdom även innan 65 års ålder. Vaccinet har dålig effekt hos barn under två år och rekommenderas inte till denna åldersgrupp. Vanligtvis tas detta vaccin bara en gång (några undantag finns). Det bästa skyddet har man därefter de närmaste fem åren efter vaccinationen, men upprepade vaccinationer kan ha sämre effekt varför det normalt inte rekommenderas.

Under influensasäsongen erbjuds personer i riskgrupp vaccination även mot pneumokocker. För en del är det aktuellt att vaccineras med båda typerna av pneumokockvaccin. Det sker då med ett visst tidsintervall mellan vaccinationerna. Influensavaccinet kan man dock alltid ta vid samma tillfälle som man tar ett pneumokockvaccin.

Vaccinerna ges som en injektion i muskeln i överarmen.

VaccinDirekts läkare om Pneumokocker

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar