HPV vaccin (Humant Papillom Virus)

VaccinDirekts läkare Charlotta om HPV

Det finns över hundra olika typer av HPV, humant papillomvirus. Vissa typer kan orsaka vårtor i underlivet, så kallad kondylom. Några typer av HPV kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet men även i mun- och analregionen. De typer som orsakar cancer brukar inte ge vårtor. De två HPV-typer som orsakar flest fall av cancer är nummer 16 och 18. Det kan ta lång tid från infektion till cellförändringar som sedan i vissa fall övergår till cancer. Ibland dröjer det flera årtionden.

HPV smittar via hud- och slemhinnekontakt. Det är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. De flesta som är sexuellt aktiva har eller har haft en HPV-infektion. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot vissa HPV-typer som orsakar cancer, men det ger även skydd mot kondylom. Kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller för att upptäcka eventuella cellförändringar orsakade av HPV.

HPV vaccin för både flickor och pojkar

Vaccination mot HPV ingår i barnvaccinationsprogrammet. Numer används ett vaccin som skyddar mot nio olika typer av HPV. Tidigare vaccinerades endast flickor, men från och med hösten 2020 erbjuds även pojkar i Sverige HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet. Genom att vaccinera även pojkar mot HPV får de möjligheten att skydda sig mot HPV-infektioner, vilket kan minska risken att drabbas av HPV-relaterad cancer och kondylom och dessutom kan smittspridningen minska.

Vaccination mot HPV

Det nuvarande vaccinet som ingår i barnvaccinationsprogrammet skyddar mot nio olika typer av HPV. Tidigare användes ett vaccin som skyddar mot fyra typer, men detta fasas nu ut.

Vaccinationen sker normalt i årskurs fem i skolan. Vaccinet ges i två doser med minst 6 månaders mellanrum till barn mellan 9 och 14 år. Är man över 15 år ges tre doser av vaccinet.

Man kan vaccinera sig även senare i livet. Det tidigare vaccinet som skyddade mot fyra typer av HPV var subventionerat för kvinnor upp till 26 års ålder. Det gäller tyvärr inte för det niovalenta vaccinet i nuläget.

Det finns i dagsläget ingen rekommendation om att man behöver ta någon påfyllnadsdos av vaccinet. Långtidsstudier pågår för att kontrollera kvarstående skydd. Det är viktigt att kvinnor fortsätter att gå på gynekologiska cellprovskontroller när de blir kallade, även om de är vaccinerade.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar