HPV vaccin (Humant Papillom Virus)

Det finns över hundra olika typer av HPV, humant papillom virus. Vissa typer kan orsaka vårtor i underlivet, sk kondylom. Några typer av HPV kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet men även i mun- och analregionen. De typer som orsakar cancer brukar inte ge vårtor. De två HPV-typer som orsakar flest fall av cancer är nummer 16 och 18. Det kan ta lång tid från infektion till cellförändringar som sedan i vissa fall övergår till cancer. Ibland dröjer det flera årtionden.

HPV smittar via hud- och slemhinnekontakt. Det är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. De flesta som är sexuellt aktiva har eller har haft en HPV-infektion. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot vissa HPV-typer som orsakar cancer, men även skydda sig mot kondylom. Kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller.

HPV även för pojkar

HPV vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor i Sverige. Flera andra länder har börjat erbjuda HPV vaccin även för pojkar. Genom att vaccinera pojkar mot HPV får de möjligheten att skydda sig mot HPV-infektioner, vilket kan minska deras risk för HPV-relaterad cancer och kondylom och dessutom kan smittspridningen minska.

Vaccination mot HPV

​Vaccin mot 4 HPV-typer har funnits i Sverige sedan 2006.

För individer mellan 9 till och med 13 år ges vaccinet i ett tvådosschema med dos två 6 månader efter den första dosen.

Individer som är 14 år och äldre får vaccinet i ett tredosschema vid 0 månader, 2 månader och 6 månader.

Ett HPV-vaccin med bredare skydd finns numer tillgängligt. Det skyddar mot 9 olika typer av HPV. För detta vaccin gäller tvådosschema från 9-14 år och tredosschema för individer som är över 15 år.

10-årskontroller har visat på ett kvarstående långvarigt skydd mot HPV-infektioner efter vaccination. Det är dock viktigt att man fortsätter gå på cellprovskontroller trots att man är vaccinerad.

 

Inför ditt besök    Våra mottagningar