Blodförtunnande läkemedel

Går du på blodförtunnande läkemedel?
Då är det viktigt att du gör följande förberedelser för en säker och trygg vaccination.

Vaccination under behandling med Waran/Warfarin

  • Tar du enbart Waran ska du ha ett PK (INR) < 3.0, gäller PK-prov taget inom 14 dagar.
  • Har du en behandling med Waran i kombination med ASA eller clopidogrel (dubbelbehandling) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandling) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid högst PK (INR) 2,0; gäller PK-prov taget inom 7 dagar.
  • Du bör stanna kvar på mottagningen efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället minst 5 minuter för att motverka blödning.

Vaccination under behandling med orala antikoagulantia (NOAK): Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Lixiana

  • Behandlingen med NOAK behöver ej pausas eller förskjutas.
  • Du bör stanna kvar på mottagningen efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället minst 5 minuter för att motverka blödning.

Vaccination under behandling med lågmolekylära hepariner (Innohep, Fragmin, Klexane) samt Arixtra

  • Behandlingen med lågmolekylära hepariner behöver ej pausas eller förskjutas.
  • Du bör stanna kvar på mottagningen efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället minst 5 minuter för att motverka blödning.

Vaccination under behandling med enkel eller dubbel trombocythämning (Trombyl, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Brilique, Efient)

  • Behandling med ett eller två trombocythämmande läkemedel behöver ej pausas eller förskjutas.
  • Du bör stanna kvar på mottagningen efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället minst 5 minuter för att motverka blödning.

Behandling med peroral FXa-hämmare (apixaban, rivaroxaban, edoxaban) eller dabigatran i kombination med enkel eller trombocythämning

  • Du ska vaccineras två timmar före intag av antikoagulantia och trombocythämmare, det vill säga du kan skjuta upp morgondosen om vaccination sker på förmiddagen. Exempel: du har blivit vaccinerad klockan 9.00 så kan du ta dina blodförtunnande läkemedel klockan 11.00.

Du bör stanna kvar på mottagningen efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället minst 5 minuter för att motverka blödning.

 Källa:  Janusinfo 

Om vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök