Tar du blodförtunnande läkemedel?

Tar du blodförtunnande läkemedel och vill vaccinera dig är det viktig att du beaktar följande punkter.

Vaccination under behandling med Waran/Warfarin

 • Tar du enbart Waran rekommenderar vi att du ska ha ett PK INR < 2,8, gäller PK-prov taget inom 7 dagar.
 • Har du en behandling med Waran i kombination med ASA eller clopidogrel (dubbelbehandling) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandling) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR 1,8–2,0. Du ska ha ett dagsaktuellt PK INR värde med dig.
 • Du bör stanna kvar på mottagningen ca 10 minuter efter given injektion och trycka med några fingrar mot insticksstället för att motverka blödning.

Vaccination under behandling med Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Heparin

 • Sprutan skall ges så nära inpå nästa dos som möjligt. Blodkoncentrationen av läkemedlet är då som lägst och blodförtunningseffekten minst. Då är risken för blödning vid ”stick” lägst.
 • Vi rekommenderar att du sitter i 10 min för observation efter injektion.

Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban):

 • Efter din morgondosen (ej senare än 08.00) ska det gå minst 6 timmar innan du kan vaccinera dig. Kvällsdos kan tas som vanligt men ej tidigare än 2 timmar efter ”sticket”.

Xarelto (rivaroxaban) eller lågmolekylärt heparin:

 • Tar du Xarelto/lågmolekylärt heparin på morgonen
  • vaccination på morgonen: ta EJ morgondosen. Vaccinera dig på mottagningen. 2 timmar efter ”sticket” kan du ta din blodförtunnande läkemedel
  • vaccination på eftermiddagen (obs bättre med morgontid): Efter din morgondosen (ej senare än 08.00) ska det gå minst 6 timmar innan du kan vaccinera dig.
 • Tar du Xarelto/lågmolekylärt heparin på kvällen:
  • Vaccinera dig under dagen. Du kan ta din kvällsdos men ej tidigare än 2 timmar efter ”sticket”.

 

Källa: Vaccination och orala antikoagulantia

Om vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök