Tuberkulosvaccin

Tuberkulos (TBC) är en sjukdom som idag främst förekommer i Afrika, Sydamerika och Asien. Den har också ökat de senaste åren i Östeuropa. Har man haft tuberkulos har man livslång immunitet mot sjukdom, men det finns en liten risk för återfall senare i livet då sänkt immunförsvar kan leda till att en latent tuberkulos blossar upp igen. Tuberkulos orsakas av en bakterie. Man kan insjukna i lungtuberkulos, men även hjärnhinneinflammation eller sjukdom spridd till flera organ i kroppen – så kallad miliar tuberkulos – förekommer.

Hur smittar sjukdomen?

Sjukdomen sprids främst via luftvägarna. Det krävs nära kontakt med en smittad för att insjukna. Ofta är det familjemedlemmar som smittar sina anhöriga.

Symtom på tuberkulos

Klassiska symtom på sjukdomen är hosta, viktnedgång, nattliga svettningar, feber och trötthet. Ibland innehåller upphostningarna slem eller blod. Har man drabbats av miliar tuberkulos kan symtomen variera beroende på vilka organ som drabbats.

Vaccin mot tuberkulos

Vaccinet som används är ett levande försvagat vaccin. Namnet på vaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) och är namngivet efter de vetenskapsmän som tog fram det.

Vaccination mot tuberkulos infördes i Sverige under 40-talet men togs bort ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975 då tuberkulos inte längre var en utbredd sjukdom. Vaccinet ges vid 6 månaders ålder. Genom vaccination kan man skydda små barn mot allvarliga former av tuberkulos. Det ges inte generellt utan bara till barn med särskilt hög risk för smitta, t.ex. med ursprung i land med ökad förekomst av tuberkulos eller om en nära familjemedlem är sjuk. Det kan också ges om ett barn skall vistas lång tid (mer än 3 månader) i ett land där risken för tuberkulos är hög och barnet kommer att komma i nära kontakt med lokalbefolkningen. Man brukar inte upprepa vaccinationen utan det ges i en engångsdos.

Vaccinet brukar normalt inte ges till vuxna. Orsaken är att effekten av vaccinet inte anses vara tillräckligt bra när man blir äldre. Sjukvårdspersonal i Sverige vaccineras inte längre .

Eventuell vaccination bör göras i god tid innan avresa, skyddet tar 6-8 veckor att utveckla.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar