Tuberkulos och Tuberkulosvaccin

Tuberkulos och vaccin mot tuberkulossjukdom

Tuberkulos, TBC, är en allvarlig infektionssjukdom som i dag främst förekommer i Afrika, Sydamerika och Asien, men som även förekommer i Östeuropa. Tuberkulos orsakas av en bakterie som sprids via luftvägarna och som kan leda till lungtuberkulos, hjärnhinneinflammation eller tuberkulossjukdom i flera organ, sk miliar tuberkulos. Det finns beprövat vaccin mot tuberkulos. Folkhälsomyndigheten beskriver tuberkulos som en av världens mest spridda sjukdomar.

Boka tid
Drop in

Hur blir man smittad med tuberkulos?

Sjukdomen sprids främst via luftvägarna. Det krävs nära kontakt med en smittad för att insjukna. Ofta är det familjemedlemmar som smittar sina anhöriga.

Vad är symptom på tuberkulos?

Klassiska symtom på sjukdomen är hosta, viktnedgång, nattliga svettningar, feber och trötthet. Ibland innehåller upphostningarna slem eller blod. Har du drabbats av miliar tuberkulos kan symtomen variera beroende på vilka organ som drabbats.

Vad är inkubationstiden för tuberkulos?

Inkubationstiden från smitta till sjukdom kan variera från några månader upp till flera decennier. Inte alla som smittas utvecklar aktiv tuberkulossjukdom.

Vaccin mot tuberkulos

Vaccinet som används mot tuberkulos är ett levande försvagat vaccin. Namnet på tuberkulosvaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) och är namngivet efter de vetenskapsmän som tog fram vaccinet. Vaccination mot tuberkulos infördes i Sverige under 40-talet, men togs bort ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975 eftersom tuberkulos då inte längre var en utbredd sjukdom.

Vaccinet ges vid 6 veckors ålder. Genom vaccination kan man skydda små barn mot allvarliga former av tuberkulos. Det ges inte generellt utan bara till barn med särskilt hög risk för smitta, t.ex. med ursprung i land med ökad förekomst av tuberkulos eller om en nära familjemedlem är sjuk. Det kan också ges om ett barn skall vistas lång tid, dvs mer än 3 månader, i ett land där risken för tuberkulos är hög. Man brukar inte upprepa vaccinationen utan det ges i en engångsdos. Vaccination bör göras i god tid innan avresa, skyddet tar 6-8 veckor att utveckla.

Vaccin mot tuberkulos ges normalt inte till vuxna. Detta rekommenderas inte av Folkhälsomyndigheten och orsaken till detta är att effekten av vaccinet inte anses vara tillräckligt bra när man blir äldre.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid