Tuberkulosvaccin

Tuberkulos är en sjukdom som är mycket vanlig i Afrika, Sydamerika, Asien och har kraftigt ökat de senaste åren i Östeuropa.

Sjukdomen smittar främst via luftvägarna och ger upphov till lungsjukdom, benröta och hjärnhinneinflammation.

Vaccination mot tuberkulos infördes i Sverige under 40-talet, men togs bort ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975. Turister som stannar högst en eller ett par månader i ett land där tuberkulos förekommer mer allmänt rekommenderas vanligen inte vaccination. Ska man däremot leva och bo under längre tid i landet på ett sådant sätt att man kommer i nära kontakt med befolkningen kan vaccination bli aktuellt. Vaccinets skyddseffekt är dock begränsad. Eventuell vaccination bör göras i god tid innan avresa, skyddet tar 6-8 veckor att utveckla.

 

Inför ditt besök      Våra mottagningar