Tuberkulos och Tuberkulosvaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Tuberkulos och vaccin mot tuberkulossjukdom

Tuberkulos, TBC, är en allvarlig infektionssjukdom som i dag främst förekommer i Afrika, Sydamerika och Asien, men som även förekommer i Östeuropa. Tuberkulos orsakas av en bakterie som sprids via luftvägarna och som kan leda till lungtuberkulos, hjärnhinneinflammation eller tuberkulossjukdom i flera organ, sk miliar tuberkulos. Det finns vaccin mot tuberkulos som hos oss inte ges till vuxna utan endast till speciell grupp av barn 7-17 år som är riskpatienter och då efter läkarbedömning. Detta görs på ett fåtal av våra mottagningar. Vaccination föregås av PPD test.

Kontakta oss på info@vaccindirekt.se för dialog kring möjlighet för oss att hjälpa till med vaccinering av barn 7-17.

Hur blir man smittad med tuberkulos?

Sjukdomen sprids främst via luftvägarna. Det krävs nära kontakt med en smittad för att insjukna. Ofta är det familjemedlemmar som smittar sina anhöriga.

Vad är symptom på tuberkulos?

Klassiska symtom på sjukdomen är hosta, viktnedgång, nattliga svettningar, feber och trötthet. Ibland innehåller upphostningarna slem eller blod. Har du drabbats av miliar tuberkulos kan symtomen variera beroende på vilka organ som drabbats.

Vad är inkubationstiden för tuberkulos?

Inkubationstiden från smitta till sjukdom kan variera från några månader upp till flera decennier. Inte alla som smittas utvecklar aktiv tuberkulossjukdom.

Vaccin mot tuberkulos

Vaccinet som används mot tuberkulos är ett levande försvagat vaccin. Namnet på tuberkulosvaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) och är namngivet efter de vetenskapsmän som tog fram vaccinet. Vaccination mot tuberkulos infördes i Sverige under 40-talet, men togs bort ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975 eftersom tuberkulos då inte längre var en utbredd sjukdom.

Vaccinet ges vid 6 veckors ålder. Genom vaccination kan man skydda små barn mot allvarliga former av tuberkulos. Det ges inte generellt utan bara till barn med särskilt hög risk för smitta, t.ex. med ursprung i land med ökad förekomst av tuberkulos eller om en nära familjemedlem är sjuk. Det kan också ges om ett barn skall vistas lång tid, dvs mer än 3 månader, i ett land där risken för tuberkulos är hög. Man brukar inte upprepa vaccinationen utan det ges i en engångsdos. Vaccination bör göras i god tid innan avresa, skyddet tar 6-8 veckor att utveckla.

Vaccin mot tuberkulos ges inte till vuxna hos oss. Vaccination mot tuberkulos rekommenderas inte av Folkhälsomyndigheten och orsaken till detta är att effekten av vaccinet inte anses vara tillräckligt bra när man blir äldre.

Pris för tuberkulos-vaccin

Kontakta oss på info@vaccindirekt.se om närmaste VaccinDirekt-mottagning som kan erbjuda er hjälp med detta samt prisuppgift.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


 Våra mottagningar