Tuberkulosvaccin

Tuberkulos och vaccin mot tuberkulossjukdom

Tuberkulos, TBC, är en sjukdom som i dag främst förekommer i Afrika, Sydamerika och Asien, men som även förekommer i Östeuropa. Tuberkulos orsakas av en bakterie som sprids via luftvägarna och som kan leda till lungtuberkulos, hjärnhinneinflammation eller tuberkulossjukdom i flera organ, sk miliar tuberkulos. Det finns beprövat vaccin mot tuberkulos som tidigare har varit del av det allmäna vaccinationsprogrammet i Sverige.

Boka tid
Drop in

Hur smittar sjukdomen?

Sjukdomen sprids främst via luftvägarna. Det krävs nära kontakt med en smittad för att insjukna. Ofta är det familjemedlemmar som smittar sina anhöriga. Har du haft tuberkulos så har du livslång immunitet mot sjukdom, men det finns ändå en liten risk för återfall senare i livet då ett sänkt immunförsvar kan leda till att latent tuberkulos blossar upp igen.

Symtom på tuberkulos

Klassiska symtom på sjukdomen är hosta, viktnedgång, nattliga svettningar, feber och trötthet. Ibland innehåller upphostningarna slem eller blod. Har du drabbats av miliar tuberkulos kan symtomen variera beroende på vilka organ som drabbats.

Vaccin mot tuberkulos

Vaccinet som används mot tuberkulos är ett levande försvagat vaccin. Namnet på tuberkulosvaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) och är namngivet efter de vetenskapsmän som tog fram det. Vaccination mot tuberkulos infördes i Sverige under 40-talet, men togs bort ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975 eftersom tuberkulos då inte längre var en utbredd sjukdom.

Vaccinet ges vid 6 månaders ålder. Genom vaccination kan man skydda små barn mot allvarliga former av tuberkulos. Det ges inte generellt utan bara till barn med särskilt hög risk för smitta, t.ex. med ursprung i land med ökad förekomst av tuberkulos eller om en nära familjemedlem är sjuk. Det kan också ges om ett barn skall vistas lång tid, dvs mer än 3 månader, i ett land där risken för tuberkulos är hög. Man brukar inte upprepa vaccinationen utan det ges i en engångsdos. Vaccination bör göras i god tid innan avresa, skyddet tar 6-8 veckor att utveckla. Vaccinet brukar normalt inte ges till vuxna. Orsaken är att effekten av vaccinet inte anses vara tillräckligt bra när man blir äldre.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid