Vattkoppor vaccin

Vattkoppor är en sjukdom som främst drabbar barn i unga år och har man väl haft det så kommer det inte tillbaka en andra gång. Dock tillhör det samma virusstam som bältros, vilket kan reaktiveras och ge denna typ av sjukdom istället. Vattkoppor är smittsam men inte alltför farlig – men mycket irriterande eftersom den orsakar hög feber och kliande utslag som sedan kan ge ärr. Sjukdomen finns i alla länder. När den drabbar vuxna brukar den innebära allvarligare symptom. Det finns dock vaccin att ta.

Så ges vaccinet mot vattkoppor

Vaccineringen sker i två omgångar och därmed i två doser där den andra dosen tas 4 veckor efter den första. Vill man så kan man senare ta vaccin mot bältros, eftersom det är samma virusstam som förekommer i båda sjukdomstillstånden. Dock ska det sistnämnda vaccinet enbart ges till människor som redan har haft vattkoppor.

Vaccin mot vattkoppor ges i form av en spruta där en mycket svag dos av viruset sprutas in i kroppen och medför en lindrig reaktion. Det är ovanligt att en person som vaccineras trots allt drabbas av sjukdomen, men händer det så sker symptomen i betydligt måttligare grad.

Vem kan vaccinet ges till?

Barn från 9 månader kan vaccineras mot vattkoppor och det är också vanligt att man främst ger det till barn mellan 1,5 och 11 år. Enligt reglerna ingår det inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och du måste betala själv om du vill att dina barn ska få det. Vuxna som inte ännu har drabbats av vattkoppor rekommenderas starkt att ta vaccinet, eftersom äldre brukar uppleva sjukdomen som värre.

Tänk på att gravida kvinnor och människor med nedsatt immunförsvar inte bör ta vaccinet, eftersom det är starkt och kan utlösa sjukdom. Gravida avråds helt från att ta det, eftersom det kan vara rent livsfarligt och orsaka lunginflammation, samt allvarliga skador på fostret.

Inför ditt besök      Våra mottagningar