Vattkoppor vaccin

Vattkoppor orsakas av ett mycket smittsamt luftburet virus, varicellae, som orsakar feber, klåda och vätskefyllda blåsor samt allmänpåverkan. 90-95% av alla människor drabbas av vattkoppor, de flesta som barn och då lindrigt. Genomgången sjukdom är också förutsättningen för att senare i livet eventuellt drabbas av bältros.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns ett väl beprövat och säkert vaccin mot vattkoppor, som i flera länder i västvärlden ingår i de allmänna barnvaccinationsprogrammen. Syftet är främst att minska förekomsten av sjukdomen och därmed få ner smittsamheten. Barn med allvarliga sjukdomar och sämre immunförsvar vaccineras dock frikostigt i Sverige. Förekomsten av bältros borde också kunna minska med ökad vaccinationsgrad. Vattkoppsvaccin kan även ges till redan exponerade personer inom tre dagar från smittotillfället med åtminstone lindrande effekt. Vaccinet kan ges från nio månaders ålder och administreras två gånger med åtminstone ett års intervall för ett långvarigt skydd.

Inför ditt besök      Våra mottagningar