Vattkoppor

Senast uppdaterad: Tor 30 Maj, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen vattkoppor och vattkoppsvaccin

Vattkoppor är en mycket smittsam luftburen sjukdom som vanligtvis ger feber och kraftigt kliande blåsformiga utslag. Tyvärr kan allvarliga komplikationer tillstå och fler än 200 barn hamnar årligen på sjukhus till följd av allvarlig vattkoppsinfektion. Du kan skydda ditt barn mot vattkoppor och dess följdsjukdomar genom vaccinering. Vaccin mot vattkoppor är beprövat och ingår i många länder barnvaccinationsprogram.

Boka tid   Drop in

Smittspridning av vattkoppor

Det är tyvärr mycket svårt att undvika smittspridning av vattkoppor då en person kan smitta flera dagar innan utslagen bryter ut. Sjukdomen sprids genom luften och är mycket smittsam. Har ditt barn blivit utsatt för smitta så kom till oss så fort du bara kan. Sker vaccination inom 72 timmar efter att barnet utsatts för smittan kan vaccination bidra till att förhindra vattkoppor eller minska sjukdomens svårighetsgrad.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns beprövat ett levande försvagat vaccin mot vattkoppor som ges från 12 månaders ålder. Vaccinet ges i två doser. Barn rekommenderas tre månader mellan doserna medan vuxna kan ta doserna med två månaders mellanrum. Vattkoppsvaccin ges ej till individer med nedsatt immunförsvar eller till gravida kvinnor. Vaccinering mot vattkoppor innebär också en betydligt minskad risk för insjuknade i bältros , en följdsjukdom av vattkoppor.

Symptom på vattkoppor

De första sjukdomssymtomen kan vara feber och värk i kroppen. Sedan kommer utslagen som ofta börjar på överkroppen. I början är utslagen röda och upphöjda och sedan tillkommer en blåsa, en så kallad koppa. Andra symtom är hosta, magsmärtor och smärtor när man kissar som orsakas av blåsor på kroppens slemhinnor. Man kan även få blåsor i munnen vilket kan göra att barn får ont när de äter.

Utslagen kan ge en besvärlig klåda och små barn river inte sällan sönder blåsorna vilket gör att det finns en risk för bakterier att infektera kopporna i en sekundärinfektion.

Inkubationstid för vattkoppor

Tiden från smitta till sjukdomssymtom varierar mellan 10 till 26 dygn.

Komplikationer av vattkoppor

Det kan tyvärr uppstå komplikationer i samband med en vattkoppsinfektion. Det är inte så vanligt, men barn kan få en inflammation i lillhjärnan som påverkar på balansen och gången. Detta brukar läka ut av sig självt inom några veckor, men kan vara obehagligt medan det varar. Hjärninflammation är en ovanligare, men desto allvarligare, komplikation av vattkoppor och det händer att barn och vuxna får inflammatoriska förändringar i kärl i centrala nervsystemet som leder till risk för stroke. Personer med nedsatt immunförsvar har större risk för komplikationer.

Vattkoppors koppling till bältros

Många har haft vattkoppor som barn och symptomen är lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen. Viruset ligger sedan vilande i nervrötterna livet ut och kan blossa upp som en bältrosinfektion när du blir äldre och immunförsvaret försvagas. Du kan inte få bältros från någon som har vattkoppor, men en person med bältros kan smitta någon som inte tidigare haft vattkoppor med vattkoppor. Numera finns det ett beprövat vaccin mot bältros för alla som är 50+ och som vill skydda sig. Barn som haft vattkoppor under första levnadsåret kan ibland få en bältrosinfektion redan som barn.

Blivit utsatt för vattkoppssmitta?

Om du eller ditt barn har blivit utsatt för vattkoppssmitta och vill vaccinera er behöver ni få vaccinet snarast möjligt. Allra senast inom 72 timmar för att bli skyddad.

Vaccineras som vuxen mot vattkoppor

Vaccination mot vattkoppor rekommenderas generellt inte för vuxna då ca 98% av de som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor då det är en mycket smittsam sjukdom. Har du varit i närheten av en person som varit sjuk i vattkoppor kan du räkna med att du haft sjukdomen, även om du inte haft symptom.  Vuxna får ofta besvärligare symptom av vattkoppor än barn. Det går att vaccinera sig som vuxen mot vattkoppor om du inte har genomgått sjukdomen. Det är inte farligt att vaccinera dig mot vattkoppor om du har viruset i kroppen efter genomgången sjukdom. Genom ett blodprov som mäter förekomst av antikroppar mot vattkoppsvirusets kan ge svar på om du haft vattkoppor eller ej för dig som är osäker. Blodprovet kan beställas på utvalda mottagningar hos VaccinDirekt.

Pris för vaccin mot vattkoppor

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör med stor erfarenhet av att vaccinera barn. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar     Boka tid