Vattkoppor

VaccinDirekts läkare Charlotta om Vattkoppor

Vad är vattkoppor

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster. Det är en mycket smittsam sjukdom och smittan är luftburen. Man kan smitta några dagar innan utslagen kommit och det är därför svårt att undvika att föra smittan vidare. Ofta kan en hel förskolegrupp eller skolklass få vattkoppor samtidigt

Symptom vattkoppor

De första sjukdomssymtomen kan vara feber och värk i kroppen. Sedan kommer utslagen som ofta börjar på överkroppen. I början är utslagen röda och upphöjda, så småningom tillkommer en blåsa (en så kallad koppa). Andra symtom är hosta, magsmärtor och smärtor när man kissar som orsakas av blåsor på kroppens slemhinnor. Man kan även få blåsor i munnen vilket kan göra att barn får ont när de äter. Utslagen kan ge en besvärlig klåda och små barn river inte sällan sönder blåsorna vilket gör att det finns en risk för bakterier att infektera kopporna i en sekundärinfektion. Inkubationstiden, tiden från smitta till sjukdomssymtom, varierar mellan 10 till 26 dygn.

Komplikationer av vattkoppor

Vissa drabbas av komplikationer i samband med sin vattkoppsinfektion. Ett utan tvåtusen barn får en inflammation i lillhjärnan med påverkan på balans och gång. Detta brukar läka ut inom några veckor. Hjärninflammation är en ovanligare men allvarlig komplikation. Vuxna kan få inflammatoriska förändringar i kärl i centrala nervsystemet med risk för stroke. Personer med nedsatt immunförsvar har större risk för komplikationer.

Vattkoppor som barn

Många har haft vattkoppor som barn och symptomen är lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen. Viruset ligger sedan vilande i nervrötterna livet ut och kan blossa upp som en bältrosinfektion när man blir äldre och immunförsvaret försvagas. Man kan inte få bältros från någon annan som har vattkoppor, men en person med bältros kan smitta någon som inte tidigare haft vattkoppor. Bältros är dock inte lika smittsamt som vattkoppor. Barn som haft vattkoppor under första levnadsåret kan ibland få en bältrosinfektion redan som barn.

Vaccin mot vattkoppor

Vaccin mot vattkoppor kan ges från 9 månaders ålder. Det är ett levande försvagat vaccin som inte skall ges till personer med nedsatt immunförsvar eller gravida. Vaccinet ges i två doser, antingen i muskeln i överarmen (eller låret på små barn) eller i underhudsfettet beroende vilken tillverkare som framställt vaccinet. Barn rekommenderas ett år mellan doserna medan vuxna kan ta doserna med två månaders mellanrum. Om man har blivit utsatt för smitta och vill vaccinera sig så behöver vaccinet ges så snart som möjligt och senast inom 72 timmar. 

Vaccinera vuxna mot vattkoppor?

Det går självklart att vaccinera sig mot vattkoppor även i vuxen ålder om du inte har haft sjukdomen. Vuxna får dessutom ofta besvärligare symptom än barn.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar