Vattkoppor

Sjukdomen vattkoppor och vattkoppsvaccin

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster. Det är en oerhört smittsam sjukdom som är luftburen. Du kan smitta några dagar innan utslagen kommmer och det är därför svårt att undvika smittspridning. Du kan genom att vaccinera ditt barn slippa sjukdomen vattkoppor och påföljande besvärande utslag, tråkiga komplikationer och fula ärr.

Boka tid
Drop in

Symptom vattkoppor

De första sjukdomssymtomen kan vara feber och värk i kroppen. Sedan kommer utslagen som ofta börjar på överkroppen. I början är utslagen röda och upphöjda, så småningom tillkommer en blåsa (en så kallad koppa). Andra symtom är hosta, magsmärtor och smärtor när man kissar som orsakas av blåsor på kroppens slemhinnor. Man kan även få blåsor i munnen vilket kan göra att barn får ont när de äter. Utslagen kan ge en besvärlig klåda och små barn river inte sällan sönder blåsorna vilket gör att det finns en risk för bakterier att infektera kopporna i en sekundärinfektion. Inkubationstiden, tiden från smitta till sjukdomssymtom, varierar mellan 10 till 26 dygn.

Komplikationer av vattkoppor

Ibland kan det uppstå komplikationer i samband med en vattkoppsinfektion. Det är inte så vanligt, men barn kan få en inflammation i lillhjärnan som påverkar på balansen och gången. Detta brukar läka ut av sig självt inom några veckor. Hjärninflammation är en ovanligare, men desto allvarligare komplikation. Får du vattkoppor som vuxen så kan du få inflammatoriska förändringar i kärl i centrala nervsystemet med risk för stroke. Personer med nedsatt immunförsvar har större risk för komplikationer.

Vattkoppor som barn

Många har haft vattkoppor som barn och symptomen är lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen. Viruset ligger sedan vilande i nervrötterna livet ut och kan blossa upp som en bältrosinfektion när du blir äldre och immunförsvaret försvagas. Du kan inte få bältros från någon som har vattkoppor, men en person med bältros kan smitta någon som inte tidigare haft vattkoppor med vattkoppor. Numera finns det ett beprövat vaccin mot bältros för alla som är 50+ och som vill skydda sig. Barn som haft vattkoppor under första levnadsåret kan ibland få en bältrosinfektion redan som barn.

Vaccin mot vattkoppor

Vaccinet mot vattkoppor, som är ett levande försvagat vaccin, ges från 9 månaders ålder. Det ges ej till personer med nedsatt immunförsvar eller till gravida kvinnor. Vaccinet ges i två doser, antingen i muskeln i överarmen på vuxna eller i låret på små barn alternativt i underhudsfettet beroende vilken tillverkare som framställt vaccinet. Barn rekommenderas ett år mellan doserna medan vuxna kan ta doserna med två månaders mellanrum. Om du har blivit utsatt för smitta och vill vaccinera sig så behöver vaccinet ges så snart som möjligt, men allra senast inom 72 timmar för att skydda dig.

Vaccineras vuxna mot vattkoppor?

Det går självklart att vaccinera dig mot vattkoppor även i vuxen ålder om du inte har haft sjukdomen vattkoppor. Vuxna får dessutom ofta besvärligare symptom än barn. Det finns även ett test du kan göra för att ta reda på om du haft vattkoppor. Kontakta din närmaste mottagning om du vill göra ett vattkoppstest.

VaccinDirekts läkare Charlotta om Vattkoppor

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar Boka tid