Vattkoppor

Senast uppdaterad: Mån 29 Maj, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen vattkoppor och vattkoppsvaccin

Vattkoppor är en mycket smittsam luftburen sjukdom orsakad av viruset varicella zoster. Du kan skydda ditt barn genom vaccinering och slippa besvär, oro, längre sjukfrånvaro och minska risken för allvarliga komplikationer. I många länder ingår vaccin mot vattkoppor i barnvaccinationsprogrammen.

Boka tid
Drop in

Smittspridning av vattkoppor

Det är tyvärr mycket svårt att undvika smittspridning av vattkoppor då en person kan smitta flera dagar innan utslagen bryter ut. Sjukdomen sprids genom luften och är mycket smittsam. Det finns beprövat vaccin mot vattkoppor. Har ditt barn blivit utsatt för smitta så kom till oss så fort du bara kan. Sker vaccination inom 72 timmar efter att barnet utsatts för smitta kan vaccination bidra till att förhindra vattkoppor eller minska sjukdomens svårighetsgrad.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns beprövat vaccin mot vattkoppor. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin som ges från 12 månaders ålder. Vaccinet ges i två doser, antingen i muskeln i överarmen på vuxna eller i låret på små barn alternativt i underhudsfettet beroende vilken tillverkare som framställt vaccinet. Barn rekommenderas tre månader mellan doserna medan vuxna kan ta doserna med två månaders mellanrum. Vattkoppsvaccin ges ej till personer med nedsatt immunförsvar eller till gravida kvinnor.

Vaccinering mot vattkoppor innebär också en betydligt minskad risk för insjuknade i bältros jämfört med en genomgången vattkoppsinfektion. Vaccin mot bältros ges från 50 års ålder, så genom att vaccinera ditt barn minskar du risken för bältros under tiden fram tills de kan vaccinera sig.

Anledningen att vaccination generellt inte rekommenderas för vuxna är att ca 98% av de som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor.

Symptom på vattkoppor

De första sjukdomssymtomen kan vara feber och värk i kroppen. Sedan kommer utslagen som ofta börjar på överkroppen. I början är utslagen röda och upphöjda och sedan tillkommer en blåsa, en så kallad koppa. Andra symtom är hosta, magsmärtor och smärtor när man kissar som orsakas av blåsor på kroppens slemhinnor. Man kan även få blåsor i munnen vilket kan göra att barn får ont när de äter.

Utslagen kan ge en besvärlig klåda och små barn river inte sällan sönder blåsorna vilket gör att det finns en risk för bakterier att infektera kopporna i en sekundärinfektion.

Inkubationstid för vattkoppor

Tiden från smitta till sjukdomssymtom varierar mellan 10 till 26 dygn.

Komplikationer av vattkoppor

Det kan tyvärr uppstå komplikationer i samband med en vattkoppsinfektion. Det är inte så vanligt, men barn kan få en inflammation i lillhjärnan som påverkar på balansen och gången. Detta brukar läka ut av sig självt inom några veckor, men kan vara obehagligt medan det varar. Hjärninflammation är en ovanligare, men desto allvarligare, komplikation av vattkoppor och det händer att barn och vuxna får inflammatoriska förändringar i kärl i centrala nervsystemet som leder till risk för stroke. Personer med nedsatt immunförsvar har större risk för komplikationer.

Vattkoppors koppling till bältros

Många har haft vattkoppor som barn och symptomen är lindrigare ju tidigare i livet du får sjukdomen. Viruset ligger sedan vilande i nervrötterna livet ut och kan blossa upp som en bältrosinfektion när du blir äldre och immunförsvaret försvagas. Du kan inte få bältros från någon som har vattkoppor, men en person med bältros kan smitta någon som inte tidigare haft vattkoppor med vattkoppor. Numera finns det ett beprövat vaccin mot bältros för alla som är 50+ och som vill skydda sig. Barn som haft vattkoppor under första levnadsåret kan ibland få en bältrosinfektion redan som barn.

Utsatt för vattkoppssmitta

Om du eller ditt barn har blivit utsatt för vattkoppssmitta och vill vaccinera er behöver ni få vaccinet snarast möjligt. Allra senast inom 72 timmar för att bli skyddad.

Vaccineras vuxna mot vattkoppor

Vuxna får ofta besvärligare symptom av vattkoppor än barn. Det går att vaccinera sig som vuxen mot vattkoppor om du inte har genomgått sjukdomen. Det finns även ett test som för att ta reda på om du haft vattkoppor eller ej för dig som är osäker.

Kundinlägg om vattkoppor

Vattkoppor kan tyvärr vara en allvarlig sjukdom och fler än 200 barn hamnar på sjukhus varje år på grund av sjukdomen. Tyvärr får vissa bestående men och det händer tyvärr att barn avlider. Här är några av de kommentarer som delats med oss på sociala medier:

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar     Boka tid