Utlandsstudier – läkarintyg

Läkarintyg för utlandsstudier

Om du ska studera utomlands kan du behöva ett läkarintyg som intygar din hälsa. Olika länder, olika visum och olika institutioner ställer olika krav på intyg och tester och på VaccinDirekt kan du få hjälp av våra behöriga läkare att få dessa korrekt ifyllda och signerade.

Läkarintyg för studier i utlandet

Vi utfärdar läkarintyg för att klargöra att du inte har sjukdom eller hinder som innebär att du inte kan komma att kunna eller få lov att fullfölja dina studier eller ditt arbete. De medicinska kraven och intygets innehåll varierar stort och vi på VaccinDirekt har stor vana och erfarenhet av detta.

VaccinDirekts mottagningar som utför läkarintyg för utlandsstudier

Vi erbjuder läkarintyg i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Linköping.

Stockholm – Läkarintyg för utlandsstudier

Göteborg –Läkarintyg för utlandsstudier

Malmö – Läkarintyg för utlandsstudier

Förbered ditt besök

Du kommer att ha dialog med oss gällande ditt specifika studieintyg och vad som krävs inför ditt besök.

Kräver ditt intyg att din vaccinationshistorik ska bestyrkas av läkare, där t ex barnvaccinationer ingår, behöver du inför ditt besök begära ett utdrag från kommunarkiv, BVC och skola och ta med dessa. Detta kan ta lite tid så gör detta i god tid inför ditt besök.

Ta med din blankett och underlag som behövs för att kunna korrekt kunna utföra det specifika intyget för just ditt enskilda fall. Undersökningen för läkarintyg för utlandsutbildning kan innehålla en kroppsundersökning och genomgång av sjukdomshistorik. Ibland behövs det provtagning och då samarbetar vi med en närliggande provtagningscentral och våra läkare utfärdar remiss för detta.