Hepatit B vaccin

Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och orsakar en inflammation. Det ger symtom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet. Man kan också utveckla de typiska tecknen på leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. En del smittade upplever dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen. Ca 5-10 % av de som har smittats utvecklar en kronisk form av sjukdomen, och av dessa utvecklar ytterligare ca en fjärdedel skrumplever eller levercancer. Risken att drabbas av kronisk hepatit B är större ju yngre personen är vid smittotillfället. Inkubationstiden för hepatit B, d.v.s tiden från smitta till sjukdom, är relativt lång – ca 1-2 månader.

Viruset kan överföras från både de som är akut sjuka och kroniska bärare. Smitta sker via blod eller kroppsvätskor, t.ex. genom blodtransfusion, oskyddat sex, sprutkanyler, piercing, tatueringar eller akupunktur.

Riskområden för Hepatit B

Hepatit B förekommer över hela världen. I Sverige, Västeuropa och USA är risken för att smittas av Hepatit B relativt liten, men globalt sett är det en vanligt förekommande sjukdom. I vissa delar av världen är så många som 15-20% kroniska bärare och en majoritet av den övriga befolkningen har vid något tillfälle utsatts för smitta. Den högsta frekvensen av bärarskap av hepatit B virus ses i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien.

Vilka bör vaccinera sig mot Hepatit B?

Personer  som ska vistas en längre tid (3-4 veckor eller längre) i ett riskområde bör vaccinera sig, men också om resor till riskområden sker regelbundet. Särskilt viktigt är det om du kan tänkas ha oskyddat sex med en ny partner, riskerar att utsättas för nålstick – exempelvis om du har en sjukdom som kräver det, eller om du kommer att tatuera eller pierca dig – eller om du ska arbeta i en sektor med hög smittrisk, som exempelvis omsorg eller sjukvård.

Vaccination mot Hepatit B

Vaccinationen mot hepatit B sker normalt sett i tre intervaller. Den första dosen bör ges minst en månad innan du ska resa till riskområdet eftersom du efter en månad ska ta dos två för att få ett skydd i upp till ett år. Efter en tredje dos som tas 6-12 månader efter den andra dosen så har du ett livslångt skydd mot hepatit B. Detta gäller såväl barn som vuxna.

Yngre barn har på senare år ofta erbjudits/erhållit vaccin mot hepatit B via landstingens vaccinationsprogram.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar