Hepatit B

Orsakas av ett virus som ger leverinflammation. De första besvären är feber, illamående och aptitlöshet. Senare utvecklas de typiska symtomen för leverinflammation, med gulaktig ögonvita och hy. 5- 10% av de vuxna bärarna utvecklar den kroniska formen av sjukdomen. Cirka en fjärdedel av dem som drabbas kroniskt utvecklar skrumplever eller levercancer. Viruset finns i blod och kroppsvätskor och kan överföras från akut sjuka och kroniska bärare via infekterade sprutkanyler, blodtransfusion, oskyddat sex, piercing, tatuering och akupunktur. Sjukdomen är spridd världen över, men främst i Afrika, Asien och Sydamerika. Vaccinationen består av tre doser, varav två doser tas innan resan och en tredje efter sex månader. Vaccination bör påbörjas en månad innan resan.