Hepatit B sjukdom och vaccin

Senast uppdaterad: Ons 6 Mars, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och orsakar inflammation. Det ger symtom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet. Man kan också utveckla de typiska tecknen på leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. En del smittade upplever dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen. Ungefär 5-10 % av de som har smittats av hepatit B utvecklar en kronisk form av sjukdomen, och av dessa utvecklar ytterligare ca en fjärdedel skrumplever eller levercancer. Risken att drabbas av kronisk hepatit B är större ju yngre personen är vid smittotillfället. Det finns beprövat vaccin som förebygger hepatit B.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Hur smittas du av sjukdomen Hepatit B?

Viruset som leder till Hepatit B kan överföras från både någon som är akut sjuk och någon som är kronisk bärare av hepatit B viruset. Smitta av Hepatit B sker via blod eller kroppsvätskor, dvs genom t ex blodtransfusion, oskyddat sex, sprutkanyler, piercing, tatueringar eller akupunktur.

Inkubationstid för sjukdomen Hepatit B?

Inkubationstiden för hepatit B är relativt lång och ca 1-2 månader.

Riskområden för Hepatit B

Hepatit B förekommer över hela världen. I Sverige, Västeuropa och USA är risken för att smittas av Hepatit B relativt liten, men globalt sett är det en vanligt förekommande sjukdom. I vissa delar av världen är så många som 15-20% kroniska bärare och en majoritet av den övriga befolkningen har vid något tillfälle utsatts för smitta. Den högsta frekvensen av bärarskap av hepatit B virus ses i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien.

Vem bör vaccinera sig mot Hepatit B?

Om du ska vistas en längre tid (3-4 veckor eller längre) i ett riskområde bör du vaccinera dig, men också om du gör resor till riskområden med regelbundenhet. Det är särskilt viktigt att vara skyddad mot hepatit B om du kan tänkas ha oskyddat sex med en ny partner, om du riskerar att utsättas för nålstick, exempelvis om du har en sjukdom som kräver det, om du kommer att tatuera eller pierca dig eller om du ska arbeta i en sektor med hög smittrisk som exempelvis omsorg eller sjukvård.

Vaccin mot Hepatit B

Det finns vaccin som skyddar mot insjuknande i hepatit B. Vaccinationen mot hepatit B sker normalt sett i tre intervaller. Den första dosen bör ges minst en månad innan du ska resa eftersom du efter en månad ska ta dos två för att få ett skydd som varar upp till ett år. Efter den tredje dos som tas 6-12 månader efter dos 2  har du ett livslångt skydd mot hepatit B.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B inom regionala barnvaccinationsprogram i hela landet. Detta inkluderar dock endast hepatit B och inte hepatit A.

Pris för vaccin mot hepatit B

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Se prislista per ort.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid          Drop in