Hepatit B vaccin

Sjukdomen Hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och orsakar inflammation. Det ger symtom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet. Man kan också utveckla de typiska tecknen på leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. En del smittade upplever dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen. Ungefär 5-10 % av de som har smittats av hepatit B utvecklar en kronisk form av sjukdomen, och av dessa utvecklar ytterligare ca en fjärdedel skrumplever eller levercancer. Risken att drabbas av kronisk hepatit B är större ju yngre personen är vid smittotillfället. Det finns beprövat vaccin som förebygger hepatit B.

Boka tid – Mottagning
Drop in – Mottagning
Drop in – Fästingbussen

Hur smittas du av sjukdomen Hepatit B?

Viruset som leder till Hepatit B kan överföras från både någon som är akut sjuk och någon som är kronisk bärare av hepatit B viruset. Smitta av Hepatit B sker via blod eller kroppsvätskor, dvs genom t ex blodtransfusion, oskyddat sex, sprutkanyler, piercing, tatueringar eller akupunktur.

Inkubationstid för sjukdomen Hepatit B?

Inkubationstiden för hepatit B, d.v.s tiden från smitta till sjukdom, är relativt lång och är ca 1-2 månader.

Riskområden för Hepatit B

Hepatit B förekommer över hela världen. I Sverige, Västeuropa och USA är risken för att smittas av Hepatit B relativt liten, men globalt sett är det en vanligt förekommande sjukdom. I vissa delar av världen är så många som 15-20% kroniska bärare och en majoritet av den övriga befolkningen har vid något tillfälle utsatts för smitta. Den högsta frekvensen av bärarskap av hepatit B virus ses i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien.

Vem bör vaccinera sig mot Hepatit B?

Om du ska vistas en längre tid (3-4 veckor eller längre) i ett riskområde bör du vaccinera dig, men också om du gör resor till riskområden med regelbundenhet. Det är särskilt viktigt att vara skyddad mot hepatit B om du kan tänkas ha oskyddat sex med en ny partner, om du riskerar att utsättas för nålstick, exempelvis om du har en sjukdom som kräver det, om du kommer att tatuera eller pierca dig eller om du ska arbeta i en sektor med hög smittrisk som exempelvis omsorg eller sjukvård.

Vaccin mot Hepatit B

Det finns effektiva och beprövade vaccin mot hepatit B. Vaccinationen mot hepatit B sker normalt sett i tre intervaller. Den första dosen bör ges minst en månad innan du ska resa till riskområdet eftersom du efter en månad ska ta dos två för att få ett skydd som varar upp till ett år. Efter en tredje dos som tas 6-12 månader efter den andra dosen har du ett livslångt skydd mot hepatit B. Detta gäller såväl barn som vuxna.

Pris för vaccin mot hepatit B

Se prislista per mottagning för vaccin mot hepatit B.
Vi har mer 20 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid