Hepatit B vaccin

Hepatit B orsakas av ett virus som ger leverinflammation. De första besvären är feber, illamående och aptitlöshet. Senare utvecklas de typiska symtomen för leverinflammation, med gulaktig ögonvita och hy. 5- 10% av de vuxna bärarna utvecklar den kroniska formen av sjukdomen.

Cirka en fjärdedel av dem som drabbas kroniskt utvecklar skrumplever eller levercancer. Viruset finns i blod och kroppsvätskor och kan överföras från akut sjuka och kroniska bärare via infekterade sprutkanyler, blodtransfusion, oskyddat sex, piercing, tatuering och akupunktur.

Sjukdomen är spridd världen över, men främst i Afrika, Asien och Sydamerika. Vaccinationen består av tre doser, varav två doser tas innan resan och en tredje efter sex månader. Vaccination bör påbörjas en månad innan resan.

Inför ditt besök      Våra mottagningar