Koleravaccin

Kolera är en svår tarmsjukdom med häftiga och långvariga diarréer. Den orsakas av bakterier som finns i förorenat vatten i länder som; Asien, Afrika och Sydamerika. De flesta infektioner är symptomfria eller orsakar endast lätt diarré, men några procent drabbas av allvarlig sjukdom med diarréer som orsakar svår uttorkning. I dessa fall är dödligheten stor om inte behandling sätts in omgående.

Vaccin mot kolera

Vaccination mot kolera är att rekommendera för att minska risken att drabbas av diarré på resan. Kolera är relativt ofarligt och vaccination mot sjukdomen är inte ett krav om man ska besöka länder där risken är stor att man kan bli drabbad, men det kan vara skönt att ta det säkra före det osäkra och vaccinera sig. Om du har tänkt vistas utomlands i en längre period och äta ny mat under simpla förhållanden ökar risken för att bli smittad av bakterien.

Grundvaccination 2 doser (3 doser för barn 2-6 år), därefter rekommenderas en förnyelsedos efter ca 2 år.

Se filmen om kolera och hur du kan skydda dig.

Inför ditt besök      Våra mottagningar