Kolera

Svår tarmsjukdom med häftiga diarréer. Orsakas av bakterier som finns i förorenat vatten i Asien, Afrika och Sydamerika. De flesta infektioner är symptomfria eller orsakar endast lätt diarré, men några procent drabbas av allvarlig sjukdom med diarréer som orsakar svår uttorkning. I dessa fall är dödligheten stor om inte behandling sätts in. Grundvaccination 2 doser (3 doser för barn 2-6 år), därefter en förnyelsedos efter ca 2 år.