Kolera sjukdom och Koleravaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen kolera

Kolera är en smittsam tarmsjukdom med häftiga och långvariga diarréer orsakad av bakterier. Bakterien som orsakar kolera sprids genom förorenad mat och förorenat vatten. Väl i kroppen produceras ett toxin som orsakar läckage av vätska och viktiga kroppssalter från tarmen. Det finns effektivt drickvaccin mot kolera som minskar risken för diarré under resan.

Boka tid

Med vaccin gör du vad du kan för att minska risken att få semestern förstörd av diarré

Symptom på sjukdomen kolera

Den smittade kan få allt ifrån lätta symtom till stora mängder vattentunn och rinnig avföringar som kan leda till betydande vätskeförlust. Vissa personer med svåra sjukdomssymtom kan utveckla njursvikt om de insjuknar i kolera. För att insjukna i sjukdomen kolera krävs en relativt stor bakteriemängd.

Vaccin mot kolera

Vi erbjuder två effektiva drickvaccin mot kolera. Vi har dels ett levande försvagat vaccin som ges i en dos. Detta vaccin måste blandas med buteljerat vatten, kolsyrat eller icke-kolsyrat. Vi har också ett så kallat avdödat vaccin som ges i två doser (tre doser till barn som är 2-5 år gamla). Detta vaccin kan blandas i kranvatten. Vaccinet kan också ge ett visst skydd mot turistdiarré orsakad av ETEC-bakterier, men det skyddet är inte lika omfattande.

Du får ditt koleravaccin med dig hem och det är viktigt att du förvarar det i kylskåp. Du ska låta bli att äta och dricka en timme före och en timme efter att du tar vaccinet. 

Inkubationstid för kolera

Inkubationstiden är normalt 2-3 dagar, men det förekommer också att människor insjuknar på bara några timmar från det att de smittades. Typiskt för sjukdomen är att diarréerna dominerar, medan det är mer ovanligt med kräkningar, feber och buksmärta, särskilt i början av insjuknandet. På grund av vätskeförlust kan patienter med svåra symtom få tecken på intorkning med t ex intorkad hud och insjunkna ögon.

Riskområden för kolera

Kolera har genom tiderna varit orsak till stora epidemier runt om i världen. Kolera kan förekomma över hela världen och är endemiskt i ett stort antal länder i Afrika, Mellanöstern och Asien. Risken för kolera är större i områden med primitiva förhållanden med avsaknad av moderna vattenanläggningar och avloppsystem.

Behandling av kolera

Den viktigaste behandlingen när en person väl har smittats är att ersätta vätskeförlusterna och återställa saltbalansen i kroppen. Vid epidemier är det hög risk för dödlighet om inte de insjuknade får behandling.

Motverka dålig mage

Ytterligare insats du kan göra för att förebygga att insjukna i sjukdomen kolera är att vara noggrann med din handhygien. Du kan också vara försiktig  med vad du äter och dricker.  Kom förbi oss så berättar vi mer!

Pris för vaccin mot kolera

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Se prislista.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid