Koleravaccin

Kolera är en smittsam tarmsjukdom med häftiga och långvariga diarréer. Den orsakas av bakterien Vibrio cholerae och kan spridas genom förorenad mat och förorenat vatten. Bakterien producerar ett skadligt ämne, ett så kallat toxin, som orsakar läckage från tarmen av vätska och viktiga kroppssalter. Kolerabakterien kan överleva länge i kallt vatten. Den smittade kan få allt ifrån lätta symtom till stora mängder vattentunna avföringar med betydande vätskeförluster. Vissa med svåra sjukdomssymtom utvecklar njursvikt. Det krävs en relativt stor bakteriemängd för att orsaka sjukdom.

Kolera kan ge stor vätskeförlust

Inkubationstiden är normalt 2-3 dagar, men det förekommer också att människor insjuknar bara några timmar efter att de har smittats. Typiskt för sjukdomen är att diarréerna dominerar medan det är mer ovanligt med kräkningar, feber och buksmärta, särskilt i början av insjuknandet. På grund av vätskeförlusten kan patienter med svåra symtom få tecken på intorkning med intorkad hud och insjunkna ögon. Kolera har genom tiderna varit orsak till stora epidemier. I nutid har bland annat Haiti och Jemen varit drabbade av större utbrott. Vissa delar av Irak har också varit drabbade. I flera afrikanska länder samt i delar av Sydostasien förekommer också kolerautbrott med jämna mellanrum.

Den viktigaste behandlingen när en person väl har smittats är att ersätta vätskeförlusterna och att återställa saltbalansen i kroppen. Vid epidemier är det hög risk för dödlighet om inte de som insjuknat får behandling.

Risken för kolera är större i områden med primitiva förhållanden med avsaknad av moderna vattenanläggningar och avloppsystem.

Vaccin mot kolera

Det finns ett effektivt drickvaccin mot kolera som tas i två doser innan avresa. Barn 2-5 år rekommenderas en extra dos för att få fullgott skydd. Koleravaccinet ger också ett visst skydd mot turistdiarré orsakad av en annan bakterie (ETEC), men då är skyddet inte lika omfattande.
Som förebyggande åtgärd mot smitta bör man även vara noggrann med handhygien.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar