TBE – Fästingburen hjärninflammation

Vad är TBE?

TBE (Tick Borne Encephalitis) är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. TBE kan orsaka hjärn- och hjärnhinneinflammation och så många som en tredjedel av alla insjuknade i TBE drabbas av långvariga eller bestående besvär. Det finns ingen botande behandling när du väl drabbats av TBE, men det finns förebyggande vaccin som skyddar mot sjukdomen. TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till Folkhälsomyndigheten.

Boka tid

När är det störst risk att smittas av TBE?

Fästingar är aktiva så fort det blivit några plusgrader ute och störst risk för att bli smittad av TBE är mellan mars till november. Du kan vaccinera dig närsomhelst under året och det är viktigt att se till att du är ordentligt skyddad inför fästingsäsongen. Följer du det rekommenderade vaccinationsupplägget så har du skydd under många år.

Var finns det störst risk för att smittas av TBE?

Fästingar trivs bäst i gräs- och buskvegetation och är särskilt förtjusta i fuktiga miljöer. Detta innebär att kust- och sjönära områden är särskilt drabbade. TBE-smittan har på senare år spridits sig över större geografiska områden än tidigare. TBE finns numera i stora delar av landet söder om Gävle. TBE finns i stora delar av Europa, i Baltikum och Ryssland och i Central- och Östeuropa.

Symtom på TBE

Det dröjer oftast mellan 1-2 veckor från smittotillfället till att du blir sjuk. Men det kan ibland dröja upp till en månad. Vissa som smittas får lindriga besvär och blir friska efter bara några dagar, men så många som upp till en tredjedel får kraftigare besvär så som hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Symtomen på TBE kan variera. I en första fas är dessa symtom vanliga:

 • Feber
 • Huvudvärk och muskelvärk
 • Trötthet

Symtomen kan vara några dygn och vissa tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de kan utveckla symtom som:

 • Svår huvudvärk
 • Ljusskygghet
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Hög feber
 • Kräkningar
 • Uttalad trötthet
 • Talrubbningar, minnes- och koncentrationssvårigheter
 • Förlamningssymtom (ca 10% av de som insjuknar drabbas)

Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Skydda dig mot TBE och fästingar

 • Skydda dig genom vaccinering och genom att följa ditt vaccinationsschema.
 • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
 • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
 • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppenen stund innan de biter) spolas av.
 • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
 • Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte har noterat att de blivit fästingbitna.

Man bör vara observant och inspektera ett bettställe med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att man fått en annan fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika.

Vaccinering mot TBE

Man bör vaccinera sig mot TBE om man vistas längre perioder i riskområden eller vistas mycket i skog och mark. Barn kan vaccineras från och med 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln på överarmen. Små barn får vaccinet i lårmuskeln.

 • Personer under 50 år – 3 doser inom ett år följt av en påfyllnadsdos efter 3 år och därefter en dos vart 5:e år.
 • Ett utökat vaccinationsschema rekommenderas till personer äldre än 50 år och personer med nedsatt immunförsvar, där en fjärde extra dos ingår i grundvaccinationen.

TBE riskområden i Sverige

TBE-smittan har de senaste åren brett ut sig geografiskt i Sverige och man kan nästan säga att hela landet söder om Gävle är TBE-riskområde.

Vill du veta mer om TBE, se vår film med VaccinDirekts läkare Charlotta

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Fästingvaccin Fästingbussen Våra mottagningar       Boka tid