TBE – Fästingburen hjärninflammation

Senast uppdaterad: Mån 29 Maj, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

TBE

TBE / Tick Borne Encephalitis är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. TBE kan orsaka allvarlig hjärn- och hjärnhinneinflammation och så många som en tredjedel av de som insjuknar drabbas av långvariga eller bestående besvär. Det finns ingen botande behandling, men det finns förebyggande och beprövade vaccin som skyddar mot sjukdom om du följer ditt vaccinationsschema.

Välkommen på drop in eller bokad tid:

Boka tid

Vaccinationsscheman mot TBE

Landets smittskyddsläkare har gemensamt utarbetat 2 olika vaccinationsscheman och det är dessa rekommendationer som vi på VaccinDirekt följer.

1 och 49 års ålder:
Rekommendationen är 3 doser inom det första året följt av påfyllnadsdoser för ett fortsatt bra skydd mot TBE.  Du rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Du fyller sedan på med påfyllnadsdoser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Sedan fyller du på med en dos vart 5:e år för att säkra ditt skydd mot  TBE. Se: TBE – vaccinationsschema 1 till 49 år

50+ eller har nedsatt immunförsvar:
Rekommendationen är att du tar dos 2 en månad efter dos 1 och sedan tas dos 3, två månader efter dos 2. Fjärde dosen tas fem till tolv månader efter den tredje dosen och den femte dosen tas 3 år efter den fjärde dosen.  Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE. Se: TBE – vaccinationsschema 50+ samt nedsatt immunförsvar

Var finns det störst risk för att smittas av TBE?

Fästingar trivs bäst i gräs- och buskvegetation och är särskilt förtjusta i fuktiga miljöer. Detta innebär att kust- och sjönära områden är särskilt drabbade. Det finns även fästingar som bär på TBE-virus i trädgårdar, på golfbanor och längs hundpromenaden i riskområdena.

TBE riskområden

TBE-smittan har de senaste åren brett ut sig geografiskt i Sverige och det finns fästingar med TBE från Örnsköldsvik och söderöver. Det finns även TBE i delar av Europa och Asien.

När är det störst risk att smittas av TBE?

Fästingar är aktiva när det är några få plusgrader ute, så störst risk för att bli smittad av TBE är mellan mars och november. Du kan vaccinera dig närsomhelst under året och det är viktigt att se till att du är ordentligt skyddad inför fästingsäsongen. Följer du det rekommenderade vaccinationsupplägget så har du skydd under många år.

Symtom på TBE

Det dröjer oftast mellan 1-2 veckor från smittotillfället till att du blir sjuk. Men det kan ibland dröja upp till en månad. Vissa som smittas får lindriga besvär och blir friska efter bara några dagar, men så många som upp till en tredjedel får kraftigare besvär så som hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Symtomen på TBE kan variera. I en första fas är dessa symtom vanliga:

 • Feber
 • Huvudvärk och muskelvärk
 • Trötthet

Symtomen kan vara några dygn och vissa tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de kan utveckla symtom som:

 • Svår huvudvärk
 • Ljusskygghet
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Hög feber
 • Kräkningar
 • Uttalad trötthet
 • Talrubbningar, minnes- och koncentrationssvårigheter
 • Förlamningssymtom (ca 10% av de som insjuknar drabbas)

Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Skydda dig mot TBE och fästingar

 • Skydda dig genom vaccinering och genom att följa ditt vaccinationsschema.
 • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
 • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
 • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppenen stund innan de biter) spolas av.
 • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
 • Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte har noterat att de blivit fästingbitna.

Man bör vara observant och inspektera ett bettställe med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att man fått en annan fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika.

Vaccinering mot TBE

Man bör vaccinera sig mot TBE om man vistas längre perioder i riskområden eller vistas mycket i skog och mark. Barn kan vaccineras från och med 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln på överarmen. Små barn får vaccinet i lårmuskeln.

Vill du veta mer om TBE, se vår film med VaccinDirekts läkare Charlotta

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Fästingvaccin       Fästingbussen       Våra mottagningar       Boka tid