TBE – Fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis) = fästingburen hjärninflammation.

TBE är en virussjukdom som smittar människan via fästingar. Endast en liten andel av fästingarna i Sverige bär på viruset. TBE-viruset överförs i bettögonblicket. Fästingsäsongen varar från mars till november. Sjukdomen smittar inte från person till person.

I Sverige rapporteras ungefär 200 fall av TBE årligen. Sannolikt insjuknar många fler personer.

TBE Symtom

1-2 veckor efter smittotillfället uppträder feber, huvud- och muskelvärk som varar några dygn. De flesta tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen efter en veckas förbättring på grund av spridning av virus till hjärnan. Svår huvudvärk, ljusskygghet, yrsel, k
äkningar och hög feber tillstöter. Dessutom kan uttalad trötthet, svårigheter att gå, talrubbningar samt minnes- och koncentrationssvårigheter tillstöta. Av de som insjuknar drabbas 10% av förlamning1ssymtom. Symtomen har olika svårighetsgrad och kan kräva sjukhusvård.

Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat i TBE drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Enstaka dödsfall har inträffat.

Det finns ingen botande behandling mot TBE.

Riskområden för TBE

Smittbärande fästingar finns längs östkusten (från Gävle till Kalmar). En majoritet av sjukdomsfallen har inträffat i Stockholms län, framför allt i Upplands- och SödermaScreen Shot 2016-03-16 at 14.04.39nlands skärgårdar samt runt Mälaren.
I övriga Sverige har fall registrerats i Östergötland, kring Vänern och Vättern, i V:a Götaland, i Sk
åne och på Västkusten.

Utanför Sverige finns TBE på Åland, i Åbolands skärgård, på Bornholm, i Baltikum, Ryssland samt i

Central- och Östeuropa.

Vilka bör vaccineras sig mot TBE?

Vuxna och barn (från 1 års ålder) som bor eller vistas längre perioder i riskområden eller vistas mycket i skog och mark.

Vaccination mot TBE – ”fästingvaccin”

Grundskydd inleds med fördel tidigt på säsongen, gärna i mars månad. Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom ett år följt av en dos var 3-5:e år. Det utökade vaccinationsschemat rekommenderas till personer äldre än 50-60 år till följd av sämre vaccinationssvar hos äldre.

Skydd mot fästingar

– Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
– Myggmedel kan förstärka skyddet ytterligare.
– Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
– Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppen innan de biter) spolas av.
– Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
– Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte noterat att de blivit fästingbitna.