TBE – Fästingburen hjärninflammation

Vad är TBE?

TBE (Tick Borne Encephalitis) är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. Sjukdomen kan orsaka en allvarlig hjärnhinne – och hjärninflammation. Det finns ingen botande behandling om man väl drabbas av TBE, men det finns vaccin som skyddar mot sjukdomen. Fästingarna är aktiva när det blivit några plusgrader ute vilket gör att störst risk för TBE föreligger mellan mars till november. Fästingarna trivs i gräs- och buskvegetation, särskilt i fuktiga miljöer. Det innebär att kustområden och sjönära områden är särskilt drabbade. Antalet fall av TBE i Sverige har ökat sedan början av 2000-talet. I början av 2000-talet så insjuknade mellan 200 och 250 personer per år i TBE men 2017 så steg siffran till 391 anmälda fall enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Därefter har antalet fall legat någonstans mellan 350 och 400 fall per år med en liten nedgång under 2020. Hittills under 2021 har mer än dubbelt så många fall anmälts under juni och juli jämfört med året innan.

Risk att bli smittad av TBE

Flest fall rapporteras längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. TBE förekommer även på Öland och Gotland (framför allt öarna kring Gotland). TBE-smittan har på senare år spridits söderut mot Blekinge och Skåne och fallen har ökat i Värmland, Västra Götaland, Bohuslän och Östergötland. Sammanfattningsvis kan man i dagsläget säga att TBE i Sverige förekommer från trakterna kring Gävle och söderut.

Utanför Sverige finns TBE på Åland, i Åbolands skärgård, på Bornholm, i Baltikum, Ryssland samt i Central- och Östeuropa.

Symtom på TBE

Det dröjer oftast mellan 1-2 veckor från smittotillfället till att man blir sjuk, men det kan ibland dröja upp till en månad. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Symtomen på TBE kan variera. I en första fas är dessa symtom vanliga:

 • Feber
 • Huvudvärk och muskelvärk
 • Trötthet

Symtomen kan vara några dygn och vissa tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de kan utveckla symtom som:

 • Svår huvudvärk
 • Ljusskygghet
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Hög feber
 • Kräkningar
 • Uttalad trötthet
 • Talrubbningar, minnes- och koncentrationssvårigheter
 • Förlamningssymtom (ca 10% av de som insjuknar drabbas)

Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Skydda dig mot TBE och fästingar

 • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
 • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
 • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppenen stund innan de biter) spolas av.
 • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
 • Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte har noterat att de blivit fästingbitna.

Man bör vara observant och inspektera ett bettställe med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att man fått en annan fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika.

Vaccinering mot TBE

Man bör vaccinera sig mot TBE om man vistas längre perioder i riskområden eller vistas mycket i skog och mark. Barn kan vaccineras från och med 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln på överarmen. Små barn får vaccinet i lårmuskeln.

Grundvaccination innebär:

 • Personer under 50 år – 3 doser inom ett år följt av en påfyllnadsdos efter 3 år och därefter en dos vart 5:e år.
 • Ett utökat vaccinationsschema rekommenderas till personer äldre än 50 år och personer med nedsatt immunförsvar, där en fjärde extra dos ingår i grundvaccinationen.

TBE riskområden i Sverige

TBE-smittan har de senaste åren brett ut sig geografiskt i Sverige. På kartan ses utvecklingen sedan 2010. Vi har nu förekomst av TBE-smitta i stora delar av mellersta och södra Sverige samt på Öland och Gotland. Enstaka fall rapporteras också från områden som inte är markerade i kartan, men de norra delarna av landet är fortfarande till stor del TBE-fria. Värst drabbade är rödmarkerade områden längs Östersjökusten, Mälaren, Vänern och Vättern. Sedan 2010 har spridning av TBE skett både västerut i Sverige och i nordlig och sydlig riktning. Generellt ökar också antalet fall som rapporteras i de områden där det är känt att smittan finns, tex i Värmland, Västra Götaland och Östergötland.

Vill du veta mer om TBE, se vår film med VaccinDirekts läkare Charlotta

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Fästingvaccin Fästingbussen Våra mottagningar