TBE – Fästingburen hjärninflammation

Vad är TBE?

TBE (Tick Borne Encephalitis) är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. Fästingarna är aktiva under vår, sommar och höst. De brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Dock har antalet fall i Sverige ökat sedan början av 2000-talet. I Sverige har ca 200-250 personer per år insjuknat under 2000-talet. År 2017 steg siffran till 391 anmälda fall enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. 

Risk att bli smittad av TBE

Flest personer smittades längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. Även Öland samt Gotland (framför allt öarna kring Gotland). Det har varit allt fler fall utanför tidigare kända riskområden: flera lokaler i Skåne och Göteborgsområdet samt även Blekinge, Kronoberg och Halland har haft enstaka lokala fall. Spridda fall rapporterades även från södra och mellersta Sverige. Utanför Sverige finns TBE på Åland, i Åbolands skärgård, på Bornholm, i Baltikum, Ryssland samt i Central- och Östeuropa.

Symtom på TBE

Det tar oftast mellan 1-2 veckor från smittotillfället till att man blir sjuk, men det kan ibland dröja upp till en månad. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. 

Symtomen på TBE kan variera. Vissa får feber, huvud- och muskelvärk som varar några dygn och tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de får huvudvärk, ljusskygghet, yrsel, kräkningar och hög feber. De kan också få en uttalad trötthet, svårigheter att gå, talrubbningar samt minnes- och koncentrationssvårigheter. 

Av de som insjuknar drabbas 10% av förlamningssymtom. Ungefär 30% av de vuxna som insjuknat i TBE drabbas av långvariga eller bestående besvär i form av trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.  

Skydda dig mot TBE & fästingar

  • Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
  • Myggmedel kan förstärka skyddet ytterligare.
  • Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar. Leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn.
  • Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppen innan de biter) spolas av.
  • Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
  • Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte noterat att de blivit fästingbitna.

Man bör vara observant och inspektera ett bettställe med jämna mellanrum. En rodnad ring runt bettet kan tyda på att man fått en annan fästingburen sjukdom – borrelia. Denna sjukdom orsakas av bakterier och kan behandlas med antibiotika.

Vaccinering mot TBE

Man bör vaccinera sig mot TBE om man vistas längre perioder i riskområden eller vistas mycket i skog och mark. Barn kan vaccineras från och med 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln på överarmen. Små barn får vaccinet i lårmuskeln.

Grundvaccinationen rekommenderas att påbörjas tidigt på säsongen.

Grundvaccination innebär:

  • Personer under 50 år – 3 doser inom ett år följt av en påfyllnadsdos efter 3 år och därefter en dos vart 5:e år.
  • Ett utökat vaccinationsschema rekommenderas till personer äldre än 50 år och personer med nedsatt immunförsvar, där en fjärde extra dos ingår i grundvaccinationen.

TBE riskområden i Sverige


Riskområden för TBE i Sverige

TBE riskområden i Stockholm

Fästingvaccin Fästingbussen Våra mottagningar