Dengue och dengue vaccin

Senast uppdaterad: Fre 2 Februari, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus och smittar genom myggor av släktet Aedes. Det finns olika typer av dengue-virus vilket gör att man kan insjukna flera gånger i sjukdomen dengue och de olika dengue-virustyperna leder till olika allvarliga sjukdomstillstånd. Dengue smittar inte direkt från människa till människa. Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Det finns vaccin som skyddar mot dengue.

Boka tid

Vaccin mot dengue

Vid hög risk för dengue är det rekommenderat att du vaccinera dig mot dengue. Denguevaccinet är ett levande vaccin som skyddar mot alla 4 dengue virustyper. Vaccinet kan ges från 4 – 59 år hos oss. I nuläget rekommenderar vi ej denguevaccinet till personer 60 år och äldre i väntan på bättre forskningsunderlag.

Denguevaccinet ges i två doser med 3 månaders mellanrum. Om det är mindre än 3 månader till resa kan man nöja sig med en dos (minst 2 veckor före resa) under förutsättning att en andra dos kan ges 3 månader efter den första. Svenska nationella experter avråder starkt från vaccination i det fall inte en andra dos ges. Konsekvenserna av enbart en dos i det fall man senare i livet utsätter sig för denguevirus är okänd, men ökad risk för allvarlig dengue kan i nuläget inte uteslutas. Denna risk är troligen ännu större hos individer som tidigare inte haft dengue.

Symptom på sjukdomen dengue

Dengue är i regel godartad och många får enbart en övergående feber, men vissa drabbas allvarligt. Drabbas du lindrigt så kan du förutom feber också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. Drabbas du allvarligt av dengue, vilket endast ett fåtal gör, så kan du få sk hemorragisk dengue. Detta är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till att personen avlider.

Inkubationstid för dengue

Inkubationstiden för dengue är vanligen fem till tio dygn

Riskområden för dengue

Dengue finns i de flesta länderna kring ekvatorn där det är varmt klimat, dvs såväl i Afrika, Asien som i Mellan- och Sydamerika. 100 till 250 fall av dengue rapporteras årligen i Sverige och de flesta svenskar har smittats i Thailand. Det reella antalet smittade är sannolikt större då sjukdomsbilden inte behöver vara allvarlig och många tillfrisknar utan att förstå att de haft dengue.

Behandling av dengue

Diagnos för sjukdomen dengue ställs genom att påvisa antikroppar mot denguevirus i den insjuknades blod. Det finns i dagsläget inget botemedel mot dengue och därför blir behandlingen inriktad på de aktuella symtomen. Det finns fyra undergrupper av dengue och du blir immun mot den specifika undergruppen efter genomgått sjukdomen. Totalt kan du alltså insjukna 4 gånger i dengue.

Pris för vaccin mot dengue

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Skydda dig mot myggstick

• Insektsrepellerande medel reducerar antalet myggstick med ca 90%. Myggmedel i form av stift, olja eller spray bör appliceras åtminstone var 4:e timme för att upprätthålla en god skyddseffekt. Dagtid applicera först solkräm sen myggmedel. Vi rekommenderar att använda oljebaserat myggmedel hos barn, ej sprayer då myggmedlet riskerar att komma in i luftvägarna.
• Skyddande kläder är bästa skyddet mot myggstick. Använd långa ärmar och byxben.
• Sov under myggnät impregnerat med permetrin / deltametrin över sängen. Nätet skall vara väl instoppat under madrassen.
• Luftkonditionerat rum, myggnät för fönster och dörrar minskar risken för mygg inne i bostaden.
• Tänk på att skydda dig mot myggstick dag och nattetid. Sjukdomar såsom dengue, gula febern, chikungunya och zika överförs via dagtidsflygande myggor. Myggan som bär på japansk encefalit flyger på kvällen. Malaria överförs av Anophelesmyggan som biter inomhus från solnedgång till soluppgång.

Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid

Källor:
Folkhälsomyndigheten
WHO