Kikhosta

Senast uppdaterad: Ons 6 Mars, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Kikhosta och Kikhostavaccin

Kikhosta hör till de så kallade barnsjukdomarna, men även vuxna kan insjukna. Kikhosta orsakas av en bakterie, bordetella pertussis, som sätter sig i luftvägarna och utsöndrar ett giftigt ämne som orsakar sjukdomssymtomen. Kikhosta är särskilt farligt för spädbarn under 3 månader som ofta far mycket illa av sjukdomen. Vaccination under graviditet rekommenderas därför av FoHM för att erbjuda ett skydd för de yngsta barnen, som är för unga för vaccination. Allt eftersom du åldras, rekommenderas du en påfyllnadsdos åtminstone vart 20:e år.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Hur smittar kikhosta?

Smittan sprids som droppsmitta vid hostningar. Sjukdomen är mycket smittsam och risk för smitta kvarstår i upp till sex veckor efter att man har insjuknat. Sjukdomen är speciellt farlig för spädbarn som riskerar att få bestående skador orsakade av syrebrist i samband med hostattacker. Även dödsfall förekommer tyvärr. För vuxna är symtomen lindrigare och liknar ofta en långvarig övre luftvägsinfektion.

Symtom på kikhosta

Symtomen vid kikhosta är förkylningsliknande med hosta och ibland lätt feber. Man kan också bli svullen runt ögonen och blek. Blödningar i ögonvitorna förekommer också och är ofarligt. Hostan kan vara särskilt besvärlig nattetid samt i samband med måltider. Ibland kan hostan vara så besvärlig att barn kräks eller tappar andan och blir blå i ansiktet.

Om antibiotika sätts in tidigt i sjukdomsförloppet kan symtomen lindras och det minskar även risken för smittspridning. Det är främst barn yngre än 1 år, eller barn med grundsjukdomar som ger ökad risk för komplikationer, som erhåller antibiotikabehandling. Även smittade som kommer i kontakt med små barn behandlas för att minska smittrisken.

Vaccin mot kikhosta

Vaccin mot kikhosta ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet sedan 1996. Barnen får totalt fem doser av vaccinet under sin uppväxt. Detta behövs sedan fyllas på allt eftersom man blir äldre.

En påfyllnadsdos av kikhostevaccin skyddar i fem till tio år, sedan avtar skyddet. Kikhostevaccinet som används för påfyllnadsdoser ingår i ett trippelvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp och difteri. Du rekommenderas en påfyllnadsdos åtminstone vart 20:e år.

Kikhosta-vaccin för gravida

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gravida från vecka 16 att vaccinera sig mot Kikhosta. Anledningen är Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen. Majoriteten av de barn under 3 månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård.

Skyddet mot kikhosta överförs efter vaccinationen från mamman till det blivande barnet och därför bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare. Dock ej tidigare än vecka 16. Vid vaccination mot kikhosta bibehålls antikroppsnivån relativt kortvarigt och ger inte samma skydd för spädbarnen vid efterföljande graviditeter. Därför rekommenderas vaccination vid varje graviditet.

Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid

Vill du veta mer om vaccin mot kikhosta, stelkramp och difteri?

VaccinDirekts läkare Charlotta om Kikhosta

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC