Allt om vaccin

Vad är ett vaccin?

Ett vaccin är ett förebyggande läkemedel som skyddar mot sjukdom. Vaccin stimulerar kroppens immunförsvar så att du får ett skydd och gör att du inte insjuknar eller insjuknar allvarligt i den sjukdom som du vaccineras mot. Tack vare vaccin så sprids det färre allvarliga smittsamma sjukdomar i Sverige i dag, sjukdomar som tidigare ledde till att många blev svårt sjuka och dog. Med vaccination kan man alltså undvika insjukna i smittsamma sjukdomar och slippa alla de risker som ett insjuknande kan innebära.

Vaccin är säkra läkemedel. Kraven är höga och alla vacciner som finns i Sverige har testats på många olika sätt och på ett stort antal personer innan de finns tillgängliga för allmänheten. Vaccin tillverkas i laboratorier och det är oerhört noga kontrollerat exakt hur tillverkningen får lov att gå till.

Varför ska jag vaccinera mig?

Du ska vaccinera dig för att skydda dig och de runt omkring dig mot allvarliga sjukdomar och förebygga allvarlig sjukdom, lidande och död. Vaccin är en av de bästa hälsoinvesteringarna som pengar kan köpa, enl WHO och att ha tillgång till vaccin anses vara en mänsklig rättighet. Läs mer om varför du bör vaccinera dig här.

Mot vilka sjukdomar kan jag vaccinera mig?

Det går att vaccinera sig mot en stor mängd infektionssjukdomar som sprids genom bakterier eller virus. Det finns alltså många olika allvarliga sjukdomar som du kan undvika att drabbas av om du väljer att vaccinera dig.

Boka tid

Hur bra skyddar vaccin?

Vaccin ger dig ett väldigt bra skydd även om inget vaccin ger ett helt fullständigt sjukdomsskydd för alla individer. Skulle du råka få sjukdomen som du är vaccinerad mot så blir din sjukdom lindrigare. Det görs gedigna studier på ett vaccins effektivitet och detta kontrolleras av Läkemedelsverket.

Kan vaccin utrota sjukdomar?

Vaccination kan faktiskt utrota sjukdomar. För att detta ska hända så krävs det att smittämnet som orsakar sjukdomen bara finns hos människor och att det finns ett effektivt vaccin som ger ett långvarigt skydd. Det finns bara en sjukdom som helt utrotats och det är smittkoppor. Just nu pågår stora insatser för att utrota polio som sjukdom. Än så länge har vi lyckats med att utrota poliovirus typ 2.

Hur ges vaccin?

Vaccin ges antingen i spruta, i dryckesform eller som tabletter. Är du rädd för sprutor så läs mer här.

Hur länge skyddar vaccin?

Vacciner skyddar under olika lång tid. Vissa ger ett livslångt skydd, andra kortare. Till exempel ger vaccinet mot kikhosta skydd i ca fem år medan vaccin mot säsongsinfluensa måste tas nytt varje år då viruset förändrar sig. TBE-vaccinet tas med ett visst intervall för att skapa ett grundskydd och sedan kontinuerligt fyllas på för ett fullgott skydd.

Vem utvecklar vaccin?

Forskare runt om i världen arbetar hårt med att ta fram nya vaccin och förbättra befintliga.

Vilka vaccin finns hos VaccinDirekt?

Vi har en stor mängd beprövade vaccin hos oss från en rad olika etablerade och kontrollerade läkemedelsföretag.

Boka tid

Källa; Folkhälsomyndigheten, 1177,  WHO