VaccinDirekts historia

VaccinDirekts resa – År för År

På VaccinDirekt har vi 50 års erfarenhet av att arbeta med förebyggande hälsovård. Vi är stolta att vara Nordens största vaccinatör med branschens nöjdaste kunder. Vårt mål är och har sedan vår start varit att hålla dig och din familj så frisk som möjligt. Här kan du följa vår resa:

 • 1972 Vaccinationsmottagning öppnas på Slöjdgatan i Stockholm; senare City Hälsocentral AB
 • 1972 Vaccinationsmottagning öppnas på Djäknegatan i Malmö; senare Hälsoservice i Malmö AB
 • 1972 Vaccinationsmottagning öppnas i Uppsala, senare Uppsala Vaccinationsbyrå AB
 • 1978 Vaccinationsmottagning öppnas i Linköping, senare Läkarhuset i Linköping AB
 • 1998 VaccinDirekt i Sverige AB registreras . Målet är att tillgängliggöra vaccinationstjänster med stort fokus på kundbemötande och vaccinationskunskap
 • 2000 VaccinDirekt startar mobil vaccinationsverksamhet, Fästingbåten, för att tillgängliggöra vaccination i TBE-riskdrabbade områden i skärgården
 • 2004 VaccinDirekt startar mobil vaccinationsverksamhet,  Fästingbussen, för att tillgängliggöra vaccination i TBE-riskdrabbade områden
 • 2006 VaccinDirekt öppnar en ny vaccinationsmottagning vid Slussen, Stockholm
 • 2008 VaccinDirekt öppnar en vaccinationsmottagning i Hammarby Sjöstad, Stockholm
 • 2012 VaccinDirekt öppnar en vaccinationsmottagning i Vasastan, Stockholm
 • 2014 VaccinDirekt bestämmer sig för att satsa på utveckling och tillväxt genom förvärv och nyetableringar
 • 2015 Karolinska Sjukhuset och VaccinDirekt ingår samarbete gällande kunskapsutveckling inom vaccinologi
 • 2015 VaccinDirekt förvärvar Sturehälsan Allvaccination ABs verksamhet i Centrala Stockholm
 • 2016 VaccinDirekt förvärvar en mottagning i Uppsala som funnits sedan 1972, fd Uppsala Vaccinationsbyrå AB
 • 2017 VaccinDirekt förvärvar mottagning i Malmö som funnits sedan 1971, fd Hälsoservice i Malmö AB
 • 2018 VaccinDirekt förvärvar mottagning i Linköping som funnits sedan 1978, fd Läkarhuset i Linköping AB
 • 2018 VaccinDirekt förvärvar City Hälsocentrals verksamhet i Stockholm som funnits sedan 1971
 • 2019 VaccinDirekt förvärvar Elinda Vård och vaccin ABs vaccinationsverksamhet i Gävle med mångårig erfarenhet
 • 2014-2020 VaccinDirekts Fästingbussen utvecklar sin verksamhet från 1 st buss 2014 till 18 st bussar 2020
 • 2018-2020 VaccinDirekt öppnar 13 mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala, Örebro, Jönköping, Gävle, Helsingborg
 • 2020 VaccinDirekt förvärvar Suomen Rokotepalvelu Oy i Finland
 • 2020 VaccinDirekt öppnar under namnet Rokotepalvelu 3 mottagningar och 3 vaccinationsbussar i Södra Finland. (Rokotepalvelu betyder vaccinationsservice på Svenska.)
 • 2021 VaccinDirekt blir första privata vaccinationskedjan i Sverige som anlitas av Regionerna för att vaccinera mot covid-19
 • 2021 VaccinDirekt etablerar flertal nya vaccinationsenheter för att tillgängliggöra covid-19 vaccinering i olika delar av Sverige
 • 2022 VaccinDirekt är Nordens största privata vaccinatör med ca 800 000 givna doser under 2021