Tyfoid

Orsakas av bakterien Salmonella typhi, som ger feber med svår allmänpåverkan. Bakterien finns i förorenat vatten och föda. Vaccination rekommenderas till resenärer som vistas en längre tid utanför Europa eller till korttidsresenärer med förväntad sämre livsmedelshygien.