Tyfoidvaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen tyfoid och tyfoidvaccin

Tyfoid är en allvarlig sjukdom som ger en svår feber med allmänpåverkan och risk för blodförgiftning. Vanliga symtom förutom feber är muskel- och huvudvärk, förstoppning följt av diarré, röda hudutslag, medvetandesänkning eller förvirring. Dödligheten i sjukdomen är 10-20% om inte den drabbade får behandling med antibiotika. Sjukdomen orsakas av bakterien salmonella typhi som utsöndras med avföringen från smittade personer. Tyfoidbakterien förekommer i förorenat vatten och livsmedel och smitta kan ske både från mat och vatten och från människa till människa. Det finns ett effektivt vaccin mot tyfoid i kapselform som du sväljer.

Boka tid
Drop in

Hur smittas jag av tyfoid?

Det krävs bara en liten mängd salmonella typhi bakterier för att du ska bli smittad av tyfoid. Efter det att du har tillfrisknat kan du under lång tid, om du inte fått behandling för tyfoid, fortfarande vara bärare av bakterien och riskera att smitta andra i din närhet. För några århundraden sedan var tyfoidfeber vanligt i Sverige, men i takt med att levnadsstandarden förbättrades så har sjukdomen nästan försvunnit. De tyfoid fall som förekommer i Sverige brukar i allmänhet smittspridnigen ha skett på utlandsresor. Vanligaste områden för tyfoidsmitta är Indien, Bangladesh och länder i Mellanöstern. Inkubationstiden för tyfoid är 10 till 14 dagar.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination kan rekommenderas till resenärer som skall vistas i Afrika, Sydamerika eller Asien under en längre tid eller om du ska leva under enklare förhållanden med förväntat sämre livsmedelsstandard. Även om du har vaccinerat dig är det viktigt med förebyggande åtgärder så som att dricka vatten från flaska, ha noggrann handhygien och se till att mat är ordentligt tillagad och upphettad.

Vaccin mot tyfoid

Det effektivaste vaccinet mot tyfoid är kapslar som du sväljer. Vaccinationen ska påbörjas senast 3 veckor före avresa om du ska resa utomlands. Vaccinet mot tyfoid är ett levande försvagat vaccin och kan ges från 5 års ålder. Vaccinet ger skydd i ca 3 års tid mot tyfoidsjukdom. Vid tidsbrist eller tillstånd med sänkt immunförsvar, kan du istället få en intramuskulär injektion med tyfoidvaccin. Injektionen ger också ca 3 års skydd.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar     Boka tid