Tyfoidvaccin

Tyfoid, även kallad tyfoidfeber, orsakas av bakterien Salmonella typhi, som ger feber med svår allmänpåverkan. Bakterien finns i förorenat vatten och mat. Vaccination mot tyfoid rekommenderas till resenärer som vistas en längre tid utanför Europa eller till korttidsresenärer med förväntad sämre livsmedelshygien.

Inför ditt besök      Våra mottagningar