Hepatit A vaccin

Hepatit A orsakas av ett virus som främst sprids i avloppsförorenat vatten men kan även smitta från person till person eller via livsmedel som kontaminerats av en smittad person eller bevattnats med förorenat vatten. Det förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien. Fler än 80 % av vuxna som får hepatit A får symptom. De flesta barn under 7 års ålder är i princip symptomfria genom sjukdomen. Efter genomgången sjukdom blir man immun resten av livet.

Hepatit A-virus dör vid kokning. För att hindra fortsatt smittspridning är det viktigaste god handhygien, framför allt i samband med toalettbesök och mathantering. Det bästa sättet att förebygga hepatit A är att vaccinera sig mot det. Det finns vaccin enbart mot hepatit A men även i kombination med hepatit B.

Varje år drabbas ca 100 personer i Sverige av hepatit A, lite mer än hälften av dem har smittats utomlands.

Inkubationstiden är två till sex veckor, i snitt fyra veckor. Man kan smitta andra personer under den senare delen av inkubationstiden (sju till tio dygn innan man själv insjuknar) samt cirka en vecka efter det att symtomen uppträtt, totalt är man smittsam under tre till fyra veckor.

Symptom

Hepatit A är en leverinflammation som kan ge feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet, illamående, ibland kräkningar och magont. En del blir även gula i huden och ögonvitor, så kallad gulsot, dock inte alla. De flesta upplever besvärande trötthet och dålig matlust, ibland i flera månader. Mörk urin och kittfärgad avföring kan förekomma. En del har inga symptom alls, andra symptom som varar i 1-6 månader. De allra flesta återhämtar sig utan permanenta skador på levern.

Riskområden för hepatit A

Hepatit A finns i hela världen, främst i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika samt Östeuropa.

Vilka bör vaccinera sig mot hepatit A?

Hepatit A är en sjukdom som vi rekommenderar att man vaccinerar sig mot nästan vart man än reser även om det i regel är mer vanligt förekommande i låginkomstländer. Vid resa ut på landsbygden i låginkomstländer är risken högre att bli smittad. Hepatit A kan dock förekomma i stadsmiljö och man kan bli smittad på hotell och restauranger med högre standard.

Vaccination mot hepatit A

Vaccin mot enbart hepatit A tas i två doser med minst sex månader mellan doserna. En dos räcker innan resan för fullgott skydd. Efter en andra dos har du skydd mot hepatit A i minst 30 år. Om du även vill vaccinera dig mot hepatit B finns ett kombinerat vaccin. Då tar man två doser innan resan för fullgott skydd, fyra veckor mellan doserna samt en tredje dos efter 6-12 månader. Tre doser av det kombinerade vaccinet ger minst 30 års skydd mot hepatit A samt livslångt skydd mot hepatit B.

Hygienråd

Utöver vaccination kan man vara noga med hygienen för att slippa hepatit A-smitta.
• Tillaga maten ordentligt och ät medan maten är varm.
• Undvik skaldjur och rått kött samt opastöriserade mjölkprodukter.
• Undvik råa eller löskokta ägg.
• Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök eller efter att ni bytt blöja på ert barn, samt innan ni tillagar mat och äter.
• Skala frukt och grönsaker, tvätta sallad i rent vatten.
• Drick vatten från förslutna flaskor, eller vatten som har kokats/filtrerats.
• Undvik is som kan vara gjord på kranvatten.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar