Hepatit A sjukdom och vaccin

Senast uppdaterad: Ons 6 Mars, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen Hepatit A

Hepatit A är en leverinflammation som kan ge feber, huvud- och muskelvärk,  illamående, magont och kräkningar. Hepatit A finns såväl i Sverige som i utlandet och varje år drabbas ungefär ett hundratal personer i Sverige av hepatit A. Lite mer än hälften av dessa sjukdomsfall har smittats utomlands. Det finns beprövat och effektivt vaccin mot hepatit A som förebygger sjukdom som skyddar såväl barn som vuxna.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Hur smittas du av Hepatit A?

Hepatit A orsakas av ett virus som sprids framför allt i avlopps förorenat vatten, men även från person till person och via livsmedel som kontaminerats av en smittad person eller som sköljts med förorenat vatten. Hepatit A förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien, men kan också följa med eventuella produkter som importeras till Sverige. Hepatit A-virus dör vid kokning. För att hindra smittspridning är det viktigaste god handhygien, framför allt i samband med toalettbesök och mathantering. Det bästa sättet att förebygga hepatit A är att vaccinera sig. Det finns vaccin enbart mot hepatit A, men du kan även välja att göra det i kombination med hepatit B.

Symptom på Hepatit A

Hepatit A är en leverinflammation som kan ge feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet, illamående, ibland kräkningar och magont. En del blir även gula i huden och ögonvitor, så kallad gulsot, vilket dock inte gäller alla. De flesta upplever besvärande trötthet och dålig matlust som ibland håller i sig i flera månader. Mörk urin och kittfärgad avföring kan förekomma. Fler än 80 % av vuxna som får hepatit A får symptom som varar i 1-6 månader. En del vuxna får inga symptom alls och de flesta barn under 7 års ålder är i princip symptomfria genom sjukdomen. De allra flesta återhämtar sig från Hepatit A utan permanenta skador på levern. Efter genomgången sjukdom blir man immun mot Hepatit A under resten av livet.

Inkubationstid för hepatit A

Inkubationstiden är två till sex veckor, i snitt fyra veckor. Du kan smitta andra personer under den senare delen av inkubationstiden (sju till tio dygn innan du själv insjuknar) samt cirka en vecka efter det att symtomen uppträtt. Totalt är du smittsam under tre till fyra veckor.

Riskområden för hepatit A

Hepatit A finns i hela världen, även här hemma i Sverige. Främst finns virus som orsakar Hepatit A i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika samt Östeuropa.

Vem bör vaccinera sig mot hepatit A?

Hepatit A är en sjukdom som vi rekommenderar att du ska vaccinera dig mot nästan oberoende vart man än reser även om det i regel är mer vanligt förekommande i låginkomstländer. Vid resa ut på landsbygden i låginkomstländer är risken högre att bli smittad av Hepatit A. Hepatit A kan dock förekomma i stadsmiljö och du kan även bli smittad på hotell och restauranger med högre standard.

Barn får inte vaccin mot hepatit A i vaccinationsprogrammet, utan endast vaccin mot hepatit B.

Vaccination mot hepatit A

Det finns beprövat och effektivt vaccin mot hepatit A som förebygger sjukdom. Vaccin mot enbart hepatit A tas i två doser med minst sex månader mellan doserna. En dos räcker innan resan för att du ska få fullgott skydd. Efter din andra dos har du skydd mot hepatit A i minst 30 år framåt.

Om du även vill vaccinera dig mot hepatit B finns ett kombinerat vaccin. Då tar du två doser innan resan för fullgott skydd med fyra veckor mellan doserna samt en uppföljande tredje dos efter 6-12 månader. Tre doser av det kombinerade vaccinet ger minst 30 års skydd mot hepatit A samt livslångt skydd mot hepatit B.

Pris för vaccin mot hepatit A

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Se prislista per ort.

Hygienråd för att undvika sjukdomen Hepatit A

Utöver vaccination bör du vara noga med hygienen för att slippa hepatit A-smitta.
• Tillaga maten ordentligt och ät medan maten är varm.
• Undvik skaldjur och rått kött samt opastöriserade mjölkprodukter.
• Undvik råa eller löskokta ägg.
• Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök eller efter att ni bytt blöja på ert barn, samt innan ni tillagar mat och äter.
• Skala frukt och grönsaker, tvätta sallad i rent vatten.
• Drick vatten från förslutna flaskor, eller vatten som har kokats/filtrerats.
• Undvik is som kan vara gjord på kranvatten.

Källor:
WHO
Folkhälsomyndigheten
CDC

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in     Inför ditt besök