Grundskydd

Vad menas med grundskydd gällande vaccinationer?

I Sverige finns det ett program för barnvaccinationer drivet av Folkhälsomyndigheten. Detta finns även i alla andra länder, men då ofta med olika utformning. Detta vaccinationsprogram ger oss ett grundskydd redan från ung ålder och detta skydd är något som du bör se över när du blir äldre.

När du besöker oss på VaccinDirekt har vi för vana att se över just ditt grundskydd och vid behov rekommenderar våra erfarna sjuksköterskor och läkare påfyllnadsdoser. Det är vanligt att du behöver ett uppdaterat vaccinationsskydd mot stelkramp, difteri och kikhosta. Till barngrundskyddet räknas också vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, samt att man vanligtvis har fått fyra doser vaccin mot polio.

När ska du se över ditt grundskydd?

Har det gått mer än tjugo år sedan du blev vaccinerad i barnvaccinationsprogrammet så är det med stor sannolikhet dags för påfyllnadsdoser av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Är du född på 70-talet eller tidigare så kan du nu ha ett otillräckligt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, sk MPR. Du kanske bara fick en dos eller ingen dos alls. Är du däremot född på 50-talet och tidigare så brukar vi inte rekommendera MPR-vaccination, då de flesta redan har genomgått sjukdomen och fått ett livslångt skydd. Har du haft mässling som barn så är du immun och behöver inte vaccinera dig, oberoende ålder.

För kvinnor som planerar graviditet är det viktigt att vara vaccinerad mot röda hund för att undvika fosterskador. För män i fertil ålder kan vaccin mot påssjuka skydda mot testikelinflammation vilket är en ovanlig komplikation till sjukdomen med risk för sterilitet.

Polio behöver bara i undantagsfall upprepas med en ny dos, och då om du planerar en resa till något land där det nyligen varit ett utbrott.

Välkommen in till någon av våra mottagningar så får du rådgivning och hjälp med vaccinering av våra kunniga sjuksköterskor och läkare.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Några av de sjukdomar som grundvaccinationerna skyddar mot

Stelkramp

Stelkramp orsakas av ett giftigt ämne som utsöndras av tetanusbakterien (clostridium tetani). Det kan orsaka en allvarlig nervpåverkan som i värsta fall orsakar krampaktig muskelsammandragning i andningsmuskulaturen vilket är livshotande utan intensivvård. Smittan kan finnas i jord och gödsel och föras vidare till människan via smutsiga sår eller djurbett.

Difteri

Difteri är en allvarlig svalginfektion som också orsakas av ett giftigt ämne från en bakterie (corynebacterium diphteriae). Smittan sprids genom nära kontakt mellan människor. Sjukdomen kan också drabba huden och kallas då för huddifteri. Difteri kallas ibland för ”äkta krupp”.

Kikhosta

Kikhosta orsakas av bakterien bordetella pertussis. Det är en luftvägsinfektion som smittar mellan människor och kan ge snuva, hosta och feber. Man kan smittas flera gånger i livet. För små barn kan infektionen bli allvarlig och ibland livshotande.

Polio

Polio kallas också barnförlamning eller poliomyelit. Polio orsakas av ett virus som ger inflammation i ryggmärgen. Det smittar via avföring från en sjuk person. Smitta kan till exempel ske genom avloppsförorenat vatten. Det var en vanlig sjukdom i Sverige för hundra år sedan. Utbrott förekommer fortfarande då och då runt om i världen. WHO har som mål att utrota polio helt genom

Mässling

Mässling är en av våra mest smittsamma virussjukdomar. Viruset sprids med utandningsluften från en smittad person. Symtom är bland annat feber, torrhosta, och hudutslag. Vissa får komplikationer som sekundära infektioner i luftvägarna och hjärninflammation.

Röda hund

Röda Hund är en virussjukdom som kan ge fosterskador om man insjuknar under graviditet. Smittan är luftburen. Symtom på sjukdomen är snuva, feber, ledvärk, svullna lymfkörtlar och hudutslag.

Påssjuka

Påssjuka är en virussjukdom som i vissa fall kan få ett komplicerat förlopp med hjärnhinneinflammation. Pojkar som insjuknar efter puberteten kan få testikelinflammation. Det finns en liten risk för sterilitet för pojkar efter sjukdom med testikelinflammation. Symtomen är feber, huvudvärk, illamående och kräkning samt svullnad vid underkäken. Smittan är luftburen.

Våra mottagningar   Boka tid      Vaccinationer