VaccinDirekt – Tillsyn och Legitimering

VaccinDirekt följer Socialstyrelsens föreskrifter

VaccinDirekt och Fästingbussen följer Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer för att bedriva förebyggande hälsovård och vaccinationsverksamhet i Sverige.

VaccinDirekt följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter

VaccinDirekt och Fästingbussen följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer och rekommendationer för att bedriva förebyggande hälsovård och vaccinationsverksamhet i Sverige.

Tillsynsmyndighet

VaccinDirekt och Fästingbussens verksamheter är registrerade i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO är en statlig myndighet och sedan 2013 tillsynsmyndighet för all vårdverksamhet i Sverige inkl VaccinDirekt och Fästingbussen.

Kvalificerad och behörig personal

Alla medarbetare hos VaccinDirekt och Fästingbussen är behörig sjukvårdpersonal. Alla våra sjuksköterskor har svensk sjuksköterske-legitimation. Du träffar legitimerade läkare och sjuksköterskor , ibland med ytterligare specialistkompetens, på VaccinDirekts mottagningar och Fästingbussen.

Läs mer om VaccinDirekts läkarteam här.

Vill du komma i kontakt med oss – maila oss gärna på info@vaccindirekt.se

Senast uppdaterad: 22 maj 2023
Innehållet är granskat av: Chief Medical Officer / MD Ulrika Winterbacke