APL intyg Stockholm

Behöver du ett hälsointyg för din APL, LIA, VFU, VIL och PRAO?

Praktiskt lärande är en central del i många utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Ibland kräver Regionen  ett APL-, LIA-, VFU- eller PRAO-intyg om dina vaccinationer och genomgångna barnsjukdomar för att du ska få lov att praktisera i patientnära vårdyrken. Detta är både för din egens säkerhets skull och för att du inte ska utsätta de patienter du kommer att möta för någon smittorisk.

Intyg för APL, LIA, VFU, PRAO och VIL

På VaccinDirekt i Stockholm kan vi hjälpa dig med detta intyg.

Boka tid

Du bokar enkelt genom att skicka ett mail till oss i Stockholm på till boka@vaccindirekt.se.

Maila oss ditt namn, telefonnummer och önskad mottagning i Stor-stockholm. Vi återkommer sedan snarast och bokar in en tid. För att kunna få ett APL-intyg krävs det att du har en hälsodeklaration och ett hälsointygsformulär från din utbildning eller att du har laddat ned rätt dokument från vårdgivarguiden.

Förberedelser

Inför besöket hos oss behöver du:

  • Kontrollera vilka vaccin du fått genom åren och vilka sjukdomar du haft som barn.
  • Få en hälsodeklaration från din utbildningsenhet eller ladda ned från vårdguiden och fyll i den hemma. Denna tar du sedan med dig ifylld till besöket hos oss.
  • Få ett hälsointygsforumlär från din utbildning eller vårdgivarguiden som du tar med dig till oss och som vi sedan fyller i på plats
  • Ta med dig legitimation
Studenter förbereder sig för vårdnära praktik. APL, LIA intyg.
Praktik i patientnära vårdyrken kan kräva hälsointyg.

Vi erbjuder intyg för följande praktiska delar av utbildningar:

VIL = Verksamhetsintegrerat lärande, LIA = Lärande i arbete, VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, PRAO = Praktisk arbetslivsorientering, APL = Arbetsplatsförlagt lärande

Pris för APL-intyg

Priset för APL-intyg hittar du här i prislistan.
I priset ingår ej ev tester och prover som i vissa fall kan komma att behövas göras.

Våra mottagningar