Vaccinera barn

Information till dig som förälder

När du bestämt dig

Överlåt inte till ditt barn att bestämma om det ska vaccineras eller inte, det är ditt beslut. Logiska förklaringar går ofta inte hem hos ett ängsligt barn, typ: du kan inte följa med, du kan bli sjuk.

Förbered dig och ditt barn

Du känner ditt barn bäst och vet hur mycket just ditt barn behöver förberedas inför en vaccinering. Det kommer att kännas. Det kommer att gå bra. Bestäm hur ni ska sitta, vilken arm som skall användas i förväg. Barn har en fantastisk fantasi, vilket gör att  för varje gång man ser en sak blir det mer och mer skrämmande. Det blir oftast bara värre av att vänta, vaccinera räddast först.

Håll i ditt barn, håll inte fast det

Att hålla i barnet är viktigt. Man behöver oftast inte hålla fast barnet. Det känns tryggt att sitta hos den vuxna även om man är lite äldre.

Beröm ditt barn

Beröm barnet efteråt, det finns alltid någonting som var bra.

Andra saker ni kan tänka på

  • Kom helst på förmiddagen efter frukost. Barnen ska vara så nöjda som möjligt (utsövda och mätta).
  • Det kan vara väntetider på måndagar och fredagar då vi har fler kunder. Ni behöver lugn, så välj gärna en annan dag i veckan.
  • Ljug inte för barnet. Man får tycka det är läskigt och det kan göra ont.

Samtyckesblankett

För minderåriga barn behöver man i vissa fall ha med sig en blankett underskriven av vårdnadshavare där man intygar att man samtycker till vaccination. Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under blanketten. Det kan t.ex. vara aktuellt om ett äldre barn kommer ensam till vaccinationsmottagningen eller om de kommer i sällskap med annan vuxen som inte är vårdnadshavare. Notera att vid vaccination mot covid-19, återfinns samtyckesblankett via 1177.se

Blankett för samtycke hittar du här:

Samtyckesblankett vaccination – notera att denna blankett inte gäller vid vaccination mot covid-19, denna återfinns på 1177.seOm vaccination Våra mottagningar Inför ditt besök