Difterivaccin

VaccinDirekts läkare Charlotta om Difteri

Vill du veta mer om grundvaccinationer?

Difteri kallas också äkta krupp. Sjukdomen orsakas av en bakterie som bildar ett giftigt ämne, ett så kallat toxin. Bakterien växer i svalget på den infekterade och smittar mellan människor vid direktkontakt, nysningar och hosta. Smittan kan också spridas via sår vid såromläggningar om hygienen är bristfällig. I Sverige ingår vaccination i barnvaccinationsprogrammet och difteri är ovanligt. Äldre personer kan ha ett sämre grundskydd.

Difteri symtom

Difteri börjar oftast med en svalginfektion som liknar halsfluss, med besvär som feber och svårigheter att svälja. I svalget kan man se ljusa beläggningar över halsmandlarna.

Sjukdomen kan ge svåra halsinfektioner och komplikationer med nerv- och hjärtmuskelpåverkan. Det händer också att njurfunktionen påverkas. Vissa kan även utveckla förlamningssymtom.  Man kan också vara lättblödande från slemhinnorna i mun och svalg. Sjukdomen kan också orsaka en infektion i huden, så kallad huddifteri. Ibland svullnar nacken upp och man ser en så kallad “tjurnacke” hos patienten, vilket orsakas av svullna lymfkörtlar. Tid från smitta till sjukdom varierar mellan en till tio dagar. Dödligheten är 5-10% i områden med modern sjukvård. Om sjukvården är primitiv eller obefintlig ökar dödligheten i sjukdomen.  Förr kallades difteri för “strypsjukan” på grund av de andningsproblem som drabbade de som insjuknat.

Man kan vara smittbärare i månader även om man inte själv visar symtom på sjukdomen.

Difterivaccin

Grundvaccination ges i tre doser när barnen är 3, 5 och 12 månader gamla. Därefter ges en påfyllnadsdos vid 5-6 års ålder och återigen vid 14-16 års ålder. Sedan rekommenderas ny vaccination vart 20:e år med ett kombinationsvaccin som förutom difteri också innehåller vaccin mot kikhosta och stelkramp.

Riskområden för difteri

Difteri är vanligast förekommande i Sydostasien och Afrika.

Behandling av difteri

Den som insjuknar i difteri behöver sjukhusvård med antibiotikabehandling. Man kan också ge ett “antitoxin” som motverkar giftbildningen från bakterien. Ibland behöver patienten medicinsk hjälp på grund av andningsproblem.

Källa:
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar