Difterivaccin

Senast uppdaterad: Ons 6 Mars, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Sjukdomen difteri och difterivaccin

Difteri är en sjukdom som orsakas av en bakterie som kan skada många av människans organsystem. Difteri, som även benämns som äkta krupp, klassas som en mycket allvarlig sjukdom och är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Det finns vaccin som förebygger sjukdomen. Difterivaccin ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet och bör fyllas på vart tjugonde år.

Mottagning – Boka tid
Mottagning – Drop in
Fästingbussen

Hur smittas du av difteri?

Difteribakterien smittar från människa till människa vid direktkontakt, nysningar och hosta. Difterismittan kan också spridas via sår vid såromläggningar om hygienen är bristfällig. Man kan vara smittbärare i månader även om man inte själv visar symtom på sjukdomen.

Symtom på sjukdomen difteri

Difteri börjar oftast med en svalginfektion som liknar halsfluss, med besvär som feber och svårigheter att svälja. I svalget kan du se ljusa beläggningar över halsmandlarna. Difteri kan ge svåra halsinfektioner och komplikationer med nerv- och hjärtmuskelpåverkan och det händer att njurfunktionen påverkas. Vissa insjuknade kan även utveckla förlamningssymtom och du kan vara lättblödande från slemhinnorna i mun och svalg. Sjukdomen kan orsaka en infektion i huden, så kallad huddifteri. Då kan ibland nacken svullna upp och en så kallad “tjurnacke” kan framstå hos patienten. Detta är då orsakat av svullna lymfkörtlar.

Inkubationstid för difteri

Tid från smitta till sjukdomen difteri varierar mellan två till tio dagar. Dödligheten är 5-10% i områden med hjälp av modern sjukvård. Om du befinner dig i ett land där sjukvården är mer primitiv eller obefintlig så ökar dödligheten i sjukdomen.  Förr i tiden kallades difteri för “strypsjukan” på grund av de svåra andningsproblem som drabbade de som insjuknat.

Riskområden för difteri

Difteri är vanligast förekommande i Sydostasien och Afrika.

Behandling av om du insjuknat i difteri

Den som insjuknar i difteri behöver sjukhusvård med antibiotikabehandling. Du kan också ge ett “antitoxin” som motverkar giftbildningen från bakterien. Ibland behöver patienten medicinsk hjälp på grund av grava andningsproblem.

Difterivaccin

Grundvaccination mot difteri ges i tre doser när barnen är 3, 5 och 12 månader gamla. Därefter ges en påfyllnadsdos vid 5-6 års ålder och återigen vid 14-16 års ålder. Sedan rekommenderas ny vaccination vart 20:e år med ett kombinationsgrundvaccin som förutom difteri också innehåller vaccin mot kikhosta och stelkramp.

Pris för vaccin mot difteri

Vi har mer 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista

Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid

Lyssna på VaccinDirekts läkare Charlotta som berättar om Difteri

Vill du veta mer om grundvaccinationer?

Källa:
Folkhälsomyndigheten
WHO