Difterivaccin

Difteri (även kallad; äkta krupp) smittas vid nära kontakt med en infekterad person. Orsakas av en bakterie, som växer i svalget och ofta leder till svåra halsinfektioner. Bakterien bildar ett gift som kan ge nerv- och hjärtmuskelpåverkan. De flesta i Sverige är vaccinerade mot difteri, vilket gör att sjukdomen är väldigt ovanlig.
Framförallt äldre personer samt kvinnor födda före 1950 är att betrakta som riskgrupper. Även de personer som endast fått grundvaccination kan ha ett dåligt skydd. Vaccin mot difteri består av fyra doser och ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet. Efter fyra doser rekommenderas förnyelsedos efter 20 år.
Difterivaccination rekommenderas om man är inom riskgruppen eller ska resa till ett land där sjukdomen är vanligt förekommande. Om det var över 10 år sedan man vaccinerades mot difteri kan det vara bra att besöka sin närmaste vaccinationsmottagning för en påfyllnadsdos.

Inför ditt besök      Våra mottagningar