RS-virus

Senast uppdaterad: Fre 8 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

RS-virus är ett paramyxovirus som kan orsaka akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation med andningssvårigheter, svår hosta eller kapillärbronkit dvs inflammation i de finaste luftrören. RS-virus kan vara särskilt allvarligt hos äldre individer och små barn.

Vaccin mot RS-virus

Vi erbjuder vaccin mot RS-virus för dig som är 60 år eller äldre och för dig som är gravid på alla våra mottagningar. Detta vaccin ges som ett en-dosvaccin och det samlas nu in data för att se hur ofta det bör fyllas på. För dig som är gravid ges detta under graviditet för att skydda det ofödda barnet.

Boka tid
Drop in

Nytt vaccin för dig som är 60 år eller äldre mot RS-virus

RSV-vaccin till gravida för att skydda spädbarnet

Det finns vaccin mot RS-virus för gravida för att skydda det nyfödda barnet under spädbarnsperioden. Folkhälsomyndigheten har ännu inte utrett gravid-vaccination mot RS-virus och därmed finns det ännu ingen nationell rekommendation. Vi arbetar tills vidare enligt riktlinjerna framtagna av CDC, USA:s Folkhälsomyndighet och RS-vaccinet ges hos oss från graviditetsvecka 32 t o m vecka 36. Det ska helst inte ges i kombination med andra vacciner.

Det finns andra vaccin du bör ta om du är gravid för att skydda din och ditt barns hälsa.

Hur smittar RS-virus?

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. Viruspartiklarna kan överleva åtminstone ett halvt dygn på hårda ytor såsom bord och handtag och kortare tid på mjuka ytor som händer och näsdukar. RS-virus är mycket smittsamt och smittar redan tidigt i sjukdomsförloppet och en infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar. Betydligt längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar.

Symptom av RS-virus

RS-virus orsakar vanligen feber, snuva och hosta. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom.  Barn som insjuknar av RS-virus kan få lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit) vid det första infektionstillfället. Hos vissa spädbarn kan symtomen bli så allvarlig att sjukhusvård kan krävas.

Svår nedre luftvägsinfektion som komplikation av RS-virus kan uppträda i alla åldrar, men sker främst hos spädbarn, äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Har du insjuknat så kan RS-virus provtas genom ett test i näsa och svalg hos ditt vårdval.

Risk att drabbas av RS-virus

RSV förekommer som årliga epidemier, under vinterhalvåret. Reinfektioner är vanliga då en RSV-infektion inte ger långvarig immunitet.

Pris för vaccin mot RS-virus

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Källor:
Folkhälsomyndigheten