RS-virus

Senast uppdaterad: Fre 10 November, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

RS-virus är ett paramyxovirus som kan orsaka akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation med andningssvårigheter, svår hosta eller kapillärbronkit dvs inflammation i de finaste luftrören. RS-virus kan vara särskilt allvarligt hos äldre individer och små barn.

Vaccin mot RS-virus

Vi erbjuder vaccin mot RS-virus för dig som är 60 år eller äldre på alla våra mottagningar. Detta vaccin ges som ett en-dosvaccin och det samlas nu in data för att se hur ofta det ska fyllas på.

Boka tid
Drop in

RS-vaccin till gravida för att skydda spädbarn

Det finns ett nytt vaccin mot RS-virus avsett för gravida för att skydda det nyfödda barnet under spädbarnsperioden. Vaccinet är godkänt av EMA och alla europeiska länder inklusive Sverige utreder vilka rekommendationer som ska ges. Folkhälsomyndigheten utreder nu rekommendationer för RSV-vaccination av gravida i samråd med barnmorskeförbundet och mödrahälsovården mm. I dagsläget är det enbart ett fåtal länder, ex USA, som har implementerat rekommendationer för RSV-vaccination av gravid.

VaccinDirekt kommer erbjuda RS-vaccin till gravida från och med tisdag den 5 december. Vi arbetar enligt riktlinjerna gällande vaccination av gravida mot RS-virus framtagen av CDC, USA:s Folkhälsomyndighet, gällande vaccination av gravida mot RS-virus. RS-vaccinet ges från graviditetsvecka 32 t o m 36 och ska helst ges ensamt och inte i kombination med andra vacciner.

Nytt vaccin för dig som är 60 år eller äldre mot RS-virus

Hur smittar RS-virus?

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. Viruspartiklarna kan överleva åtminstone ett halvt dygn på hårda ytor såsom bord och handtag och kortare tid på mjuka ytor som händer och näsdukar. RS-virus är mycket smittsamt och smittar redan tidigt i sjukdomsförloppet och en infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar. Betydligt längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar.

Symptom av RS-virus

RS-virus orsakar vanligen feber, snuva och hosta. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom.  Barn som insjuknar av RS-virus kan få lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit) vid det första infektionstillfället. Hos vissa spädbarn kan symtomen bli så allvarlig att sjukhusvård kan krävas.

Svår nedre luftvägsinfektion som komplikation av RS-virus kan uppträda i alla åldrar, men sker främst hos spädbarn, äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Har du insjuknat så kan RS-virus provtas genom ett test i näsa och svalg hos ditt vårdval.

Risk att drabbas av RS virus

RSV förekommer som årliga epidemier, under vinterhalvåret. Reinfektioner är vanliga då en RS- infektion inte ger långvarig immunitet.

Pris för vaccin mot RS-virus

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Prislista

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Källor:
Folkhälsomyndigheten