RS virus

Senast uppdaterad: Mån 29 Maj, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

RS, Respiratory syncytial, virus är ett paramyxovirus som kan orsaka akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller kapillärbronkit , inflammation i de finaste luftrören. RS-virus kan vara särskilt allvarligt hos små barn och äldre individer. RS-virus sprids genom luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål och kommer årligen som en epidemi under vinterhalvåret.

Hur smittar RS virus?

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. Viruspartiklarna kan överleva åtminstone ett halvt dygn på hårda ytor såsom bord och handtag och kortare tid på mjuka ytor som händer och näsdukar. RS-virus är mycket smittsamt och smittar redan tidigt i sjukdomsförloppet och en infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar. Betydligt längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar.

Symptom av RS virus

RS-virus orsakar vanligen feber, snuva och hosta. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom.  Barn som insjuknar av RS-virus kan få lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit) vid det första infektionstillfället. Hos vissa spädbarn kan symtomen bli så allvarlig att sjukhusvård kan krävas.

Svår nedre luftvägsinfektion som komplikation av RS-virus kan uppträda i alla åldrar, men sker främst hos spädbarn, äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Har du insjuknat så kan RS-virus provtas genom ett test i näsa och svalg hos ditt vårdval.

Vaccin mot RS virus

Det finns ännu inget vaccin mot RS-virus tillgängligt i Sverige ännu. Aktiv forskning har pågått under mer än 60 år för att få fram vaccin och på senare tid har det skett stora framsteg. Vi ser med glädje att effektiva och säkra vaccin kommer att finnas tillgängligt i närtid.

Risk att drabbas av RS virus

RSV förekommer som årliga epidemier, under vinterhalvåret Reinfektioner är vanliga då en RS- infektion inte ger långvarig immunitet.