Japansk encefalit vaccin

Japansk Encefalit är en ovanlig men livshotande virussjukdom som sprids via myggor. Viruset hör till familjen flavivirus och sprids av myggor av arten culex. Myggorna sticker framför allt vid skymning och nattetid. Sjukdomen orsakar hjärnhinneinflammation och som namnet antyder är den främst förekommande i Asien. Smittrisken är störst på landsbygden och i områden där man föder upp grisar eftersom de är mellanvärdar för sjukdomen, precis som människor är. Sjukdomen smittar däremot inte direkt från människa till människa. Myggorna trivs också vid större vattentäckta områden, som till exempel risfält. Inkubationstiden, det vill säga tiden från smitta till sjukdom, är ca 3-7 dygn. Förutom vaccination minskar myggmedel och myggnät risken för smitta. Fläkt eller luftkonditionering kan också minska risken liksom att bära långärmat och långbyxor kvällstid.

Japansk Encefalit symtom

Symtomen på Japansk Encefalit är bland annat huvudvärk, hög feber, illamående och kräkningar. Ibland får den smittade kramper, förlamningar eller drabbas av medvetslöshet.

Japansk Encefalit vaccin

Vaccination rekommenderas om du ska resa till Asien och vara borta en längre tid,  3-4 veckor eller längre, eller om du ska vistas på landsbygden i områden med många sjukdomsfall.

Vaccinet ges med två doser innan avresan och det skall normalt gå 4 veckor mellan doserna även om ett snabbschema ibland tillämpas för friska vuxna. Efter dos två skall det helst dröja en vecka innan avresa till riskområden.

Vaccinet kan ges från 2 månaders ålder och barn mellan 2 månader och 2 år erhåller en halv dos vaccin. Äldre personer rekommenderas att ta en extra dos ca två månader efter den andra dosen för att erhålla ett bra skydd mot sjukdomen.

En tredje påfyllnadsdos 1-2 år efter andra dosen ger ett ca tioårigt skydd mot sjukdomen.

Behandling av Japansk Encefalit

Då sjukdomen orsakas av ett virus, finns ingen botande behandling utan man inriktar sig på att lindra symtom.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar