Japansk encefalit vaccin

Sjukdomen japansk encefalit

Japansk encefalit är en ovanlig och livshotande virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen orsakar hjärnhinneinflammation och som namnet antyder är den främst förekommande i Asien. Det finns vaccin som skyddar mot japansk encefalit.

Boka tid

Hur smittar japansk encefalit?

Japansk encefalit-viruset tillhör familjen flavivirus och sprids av myggor av arten culex. Myggorna sticker framför allt vid skymning och nattetid och trivs vid större vattentäckta områden, så som till exempel risfält. Smittorisken är störst på landsbygden och i områden där man föder upp grisar eftersom grisar är mellanvärdar för sjukdomen, precis som vi människor är. Sjukdomen smittar inte direkt från människa till människa. Förutom vaccinering så gör användning av myggmedel, myggnät och att bära långärmat och -byxor kvällstid att risken för smitta minskar. Fläkt och luftkonditionering kan också minska risken för japansk encefalit.

Symptom på japansk encefalit

Symtom på japansk encefalit är huvudvärk, hög feber, illamående och kräkningar. Ibland får den smittade kramper, förlamningar eller drabbas av medvetslöshet. Då sjukdomen orsakas av ett virus, finns ingen botande behandling, utan fokus ligger på att lindra symtomen.

Inkubationstid för japansk encefalit

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smitta till sjukdom, är cirka 3-7 dygn.

Vaccin mot japansk encefalit

Vaccination mot japansk encefalit rekommenderas om du ska resa till Asien och vara borta under en längre tid eller om du ska vistas på landsbygden i områden med många sjukdomsfall. Med lång tid räknas 3-4 veckor eller mer. Vaccin mot japansk encefalit ges i två doser vid två tillfällen före avresa och det ska gå 4 veckor mellan doserna. För vuxna kan man vid akut behov tillämpa ett snabbschema. Efter dos två ska det helst dröja en vecka innan avresa till riskområden. Äldre personer rekommenderas att ta ytterligare en dos cirka två månader efter den andra dosen för att erhålla ett bra skydd mot sjukdomen. Vaccin mot japansk encefalit kan ges från 2 månaders ålder och uppåt. Mindre barn mellan 2 månader och 2 år erhåller bara en halv dos vaccin. En tredje påfyllnadsdos 1-2 år efter den andra dosen ger ett tioårigt skydd mot japansk encefalit.

Pris för vaccin mot japansk encefalit

Se prislista per mottagning för vaccin mot japansk encefalit.
Vi har mer 20 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid