Japansk encefalit vaccin

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation där det finns vaccin som skyddar. Sjukdomen sprids via myggor och finns främst i Sydostasien och i länder i västra Stilla havsområdet. De flesta som insjuknar i japansk encefalit får milda symtom, men vissa utvecklar svåra symtom med hjärninflammation, sk encefalit. För de som drabbas av detta är dödligheten 30% och av de som överlever får ca 30-50% bestående komplikationer med kognitiva problem och/eller skador i nervsystemet. Det finns vaccin som skyddar mot japansk encefalit.

Boka tid

Hur smittar japansk encefalit?

Japansk encefalit-viruset tillhör familjen flavivirus och är en vektorburen zoonos, vilket innebär att den överförs från djur till människa. Smittspridning sker genom myggor. Smittorisken är störst på landsbygden samt i områden där man föder upp grisar.  Sjukdomen japansk encefalit smittar alltså inte direkt från människa till människa.

Symptom på japansk encefalit

Symtom på japansk encefalit är huvudvärk, hög feber, illamående och kräkningar. Ibland får den smittade kramper, förlamningar eller drabbas av medvetslöshet. Det finns ingen botande behandling för japansk encefalit, utan fokus ligger på att lindra symtomen.

Inkubationstid för japansk encefalit

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smitta till sjukdom, är cirka 4-15 dygn.

Vaccin mot japansk encefalit

Vaccination mot japansk encefalit rekommenderas om du ska resa till Asien och vara borta under en längre tid eller om du ska vistas på landsbygden i områden med många sjukdomsfall. Vaccin mot japansk encefalit ges i två doser vid två separata tillfällen före avresa och det ska gå 4 veckor mellan doserna. För dig som är vuxen kan vi vid akut behov tillämpa ett snabbschema. Efter den andra dosen ska det med fördel dröja en vecka innan du avreser till riskområden.

För dig som är äldre kan det rekommenderas ytterligare dos för att erhålla ett bra skydd mot sjukdomen.

En tredje påfyllnadsdos 1-2 år efter den andra dosen ger ett tioårigt skydd mot japansk encefalit. Därefter rekommenderas en fjärde dos för dig som fortsatt exponeras för smittan.

Vaccin mot japansk encefalit ges från 2 månaders ålder. Barn under 3 år får en halv vaccindos. En tredje påfyllnadsdos 1-2 år efter den andra dosen ger ett tioårigt skydd mot japansk encefalit.

Vaccination mot japansk encefalit ingår i många av länderna i Sydostasiens och västra Stilla havsområdets nationella vaccinationsprogram.

Skydda dig mot myggbett

Förutom vaccinering så rekommenderar vi användning av myggmedel, myggnät och att du bär långärmade tröjor och långa byxor under kvällstid för att minska risken för smitta. Fläkt och luftkonditionering kan också minska risken för att bli biten av myggor och drabbas av japansk encefalit.

Riskområden för japansk encefalit

Japansk encefalit finns främst i Sydostasien och i länder i västra Stilla havsområdet. Riskområden för sjukdomen förändras som ett resultat av klimatförändraring och det sker ibland utbrott av japansk encefalit i särskilda områden. Risken att smittas ökar under intensiva regnperioder.

Pris för vaccin mot japansk encefalit

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC
WHO


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid