Tester och intyg

Hälsokontroller och intyg – Välkommen på bokad tid!

Läkarintyg och friskintyg

Saker som körkort, dykcertifikat, utlandstjänstgöring, adoption och livförsäkringar kräver intyg på att personen som ansöker uppfyller vissa fastställda hälsokrav. Olika myndigheter kan även kräva i stor utsträckning läkarintyg för att kunna använda som beslutsunderlag.

Körkortsintyg för högre behörighet

Ska du börja köra taxi, buss eller behöver förlänga ditt körkort för högre behörighet?  Då är du varmt välkommen till oss på VaccinDirekt. Vi gör läkarundersökningar och utfärdar läkarintyg för körkort för högre behörighet enligt direktiv från Transportstyrelsen på många av våra mottagningar.

Sjöfolksintyg

Om du ska ut och arbeta på sjön så är du välkommen till oss på VaccinDirekt för att få ditt läkarintyg för sjöfolk. Våra läkare är anslutna till Transportstyrelsens sjöläkarwebb och vi gör läkarundersökningar och utfärdar läkarintyg för sjöfolk. Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha särskilda läkarintyg. Läkarintyg för sjöfolk gäller t ex som inträdeskrav för vissa utbildningar, om du ansöker om speciella behörigheter eller vid sjötjänstgöring i yrkesmässig trafik på de flesta fartyg.

Hälsokontroller och hälsoundersökningar

VaccinDirekt erbjuder väl utformade hälsokontroller och hälsoundersökningar för att kartlägga viktiga faktorer för din hälsa. Att göra en hälsoundersökning är ett utmärkt sätt att investera i din framtida hälsa. Det hjälper dig att identifiera potentiella problem med din hälsa, som man oftast inte känner till, vilket gör att du då kan ta effektiva beslut om hur du kan förbättra din hälsa. ​För att säkerställa en hög kvalitet på hälsokontrollen arbetar vi enligt en modell som innebär att du besöker oss två gånger.

Tester och intyg kopplat till covid-19 och resande

Pausat – Antigentest med reseintyg – snabbtest mot covid-19

Detta test erbjuds inte i dagsläget hos VaccinDirekt.
Antigentest för att snabbt visa att du är frisk från covid-19. Inom en timme får du ett intyg som kan användas vid inresa i andra länder. Vi använder oss av ett CE-märkt test, Healgen COVID-19 Antigen test från Orient Gene, som uppfyller EUs och  Folkhälsomyndighetens krav.  Boka tid eller kom på drop in.

Pausat – PCR-tester med reseintyg – Tester för friskintyg

Detta test erbjuds inte dagsläget hos VaccinDirekt.
Testet visar om du är fri från en pågående infektion med covid-19, inklusive ett intyg som kan användas vid inresa i andra länder. Vi samarbetar med externa certifierade laboratorium och med E-hälsomyndigheten. Läs mer om vilka av våra mottagningar som erbjuder PCR-tester här.

Pausat – Antikroppstest covid-19

Detta test erbjuds inte lägre hos VaccinDirekt.
Ett antikroppstest kan visa att man har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testet ger svar på 15 minuter och är godkänt av Folkhälsomyndigheten.

Glöm inte heller att se över ditt och dina näras resskydd inför en eventuell resa! Välkommen att boka tid för reserådgivning hos oss här.