Tuberkulostest – IGRA och PPD

Ibland behöver man göra ett tuberkulostest, tex i samband med planerade studier utomlands eller i vissa fall när ett barn med hög risk att utsättas för smitta behöver en tuberkulosvaccination. För barn upp till 7 års ålder är det BVC som ansvarar för eventuell test och vaccination och vi ber att vända er dit. Vuxna vaccineras normalt inte i Sverige och inte hos VaccinDirekt. För tester i samband med läkarintyg erbjuder vi IGRA  Quantiferon-tester.

IGRA-test

På VaccinDirekt använder vi oss av IGRA-test när vi utfärdar läkarintyg för studier utomlands. Testet sker genom ett blodprov. IGRA, Interferon Gamma Release Assay, kan påvisa tuberkulossmitta, men reagerar inte på eventuell tidigare tuberkulosvaccination. Vi kan på våra mottagningar som erbjuder läkarintyg erbjuda IGRA-test som tilläggstjänst.

VaccinDirekt mottagningar som erbjuder IGRA-test

VaccinDirekt Djäknegatan i centrala Malmö – Blodtagning görs på plats och skickas på analys.
För bokning: Maila till info.malmo@vaccindirekt.se

VaccinDirekt Hötorget i Stockholm City – Lämnar ut remiss för blodtagning
För bokning: Maila till boka@vaccindirekt.se

VaccinDirekt Heden i Göteborg – Lämnar ut remiss för blodtagning
För bokning: Maila till heden@vaccindirekt.se

Läs gärna mer vilka av våra mottagningar som erbjuder vilka läkarintyg och hälsotester här.

Pris för IGRA-test

Kontakta oss på mailadresserna ovan för pris.

PPD test

PPD är ett test som görs genom att en liten mängd av PPD-vätskan injiceras i huden på underarmen. Resultatet kontrollerar man efter ca 72 timmar genom att granska och mäta om det blivit någon lokal reaktion på injektionsstället.
PPD är en förkortning för Purified Protein Derivative of tuberculin. Metoden kallas också Mantoux-test. På engelska heter detta test Tuberculin Skin Test. Testet rekommenderas tidigast från 6 månaders ålder. Ett positivt test antyder att man kan vara bärare av tuberkulosbakterier, miljömykobakterier eller att man tidigare blivit tuberkulosvaccinerad (BCG-vaccinerad).

VaccinDirekt mottagningar som erbjuder PPD-test

Tyvörr kan vi inte erbjuda denna tjänst för tillfället

 

Om oss