Fästingbett

Har du blivit biten av en fästing?

Blir du biten av en fästing betyder detta inte automatiskt att du kommer drabbas av borrelia eller TBE, de flesta fästingbett är helt ofarliga. Det är vanligt med en liten knöl eller en rodnad vid fästingbettet. Rodnaden är en reaktion på bettet och försvinner oftast inom några dagar.

Om du blir fästingbiten försök att ta bort fästingen så fort som möjligt. För att avlägsna fästingen ska man gripa den så nära huden som möjligt och dra långsamt, försiktigt och uppåt. Försök att få med fästingens huvud.

För att bli smittad av borrelia så måste fästingen sitta kvar flera timmar eller dagar för att smittan ska överföras. Det finns inte något vaccin mot borreliainfektioner. Dock kan man behandla borrelia med antibiotika. Det är inte alla fästingar som bär på borreliabakterien, det varierar hur många procent av fästingarna som är smittbärare från region till region.

TBE kan däremot smitta direkt efter fästingbettet och det är ett virus som orsakar hjärninflammation. TBE kan överföras via fästingens saliv direkt eller inom några minuter från att du blivit biten. Det finns ingen behandling mot TBE när du väl har fått infektionen. För att skydda dig mot TBE finns det vaccin, vilket är högst rekommenderat speciellt om du befinner dig i en riskgrupp.

Symptom på borrelia sjukdom

Symptomen för en borreliainfektion är varierande men ofta orsakar infektionen en typisk ringformad rodnad som växer där fästingen bitit dig. Lymfkörtlar kan svullna upp och influensaliknande symptom är ofta vanligt vid en borreliainfektion. Rodnaden är för det mesta smärtfria, men utslagets utseende kan variera i karaktär.

Om man inte behandlar borrelia kan det orsaka hälsokomplikationer längre fram som ledbesvär, hjärtproblem eller neurologiska symptom.

Symptom på TBE sjukdom

Dom flesta personer som får TBE har inga symtom alls eller får en ospecifik övergående feber och sjukdomskänsla och mår sedan bra. TBE sjukdomen har oftast två faser. Den första är just feber och influensasymptom med smärta i kroppen och huvudvärk. Sen mår man bra igen. Dock ungefär en fjärdedel blir sjuk igen efter några dagar med hög feber och stark huvudvärk. Då har dom fått en infektion av hjärnhinnan eller hjärnan. Hur svår man drabbas av TBE och om man kommer att få bestående men kan variera.  En tredjedel som har fått allvarlig TBE kommer ha bestående men med bland annat koncentrations- och minnessvårigheter och bli lätt uttröttbar.

Förebygg mot fästingbett

Om du vistats i naturen rekommenderas att göra regelbundna fästingkontroller på dig och familjen för att upptäcka fästingbett så tidigt som möjlig. Desto snabbare man tar bort fästingen desto mindre är risken för borrelia. Man kan skydda sig mot fästingbetten genom att använda långärmad tröja, strumpor som dras över långbyxor.

Myggmedel skyddar mot fästingbett. Skaka av kläderna innan du går inomhus och duscha av dig efter vistelsen i naturen.

För att skydda sig mot TBE kan du vaccinera dig. Vistas man i riskområden är det starkt rekommenderat att vara vaccinerad. Det är en god idé att vaccinera sig inte bara för i riskområden inom Sverige men även Finland, Åland, Centraleuropa, Baltikum, Östeuropa och norra Kina och Mongoliet som har hög risk för sjukdomen.

Ska man vaccinera sig är det bäst att påbörja vaccinationen under vintern eller under tidig vår. Det är aldrig för sent att vaccinera sig.

Fästingbett barn

Viktigt att även skydda barnen mot fästingbett och TBE genom att vaccinera dem och inspektera barnen efter att de har vistats utomhus. TBE vaccin går att ge barn från ett års ålder.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam

TBE Fästingbussen Våra mottagningar