Frågor & Svar – TBE, TBE-vaccin, Fästingbussen

Hur många sprutor måste jag ta och när för att skydda mig mot TBE?

Landets smittskyddsläkare har gemensamt utarbetat ett vaccinationsschema och det är dessa rekommendationer som vi på VaccinDirekt följer. Det är viktigt att du följer ditt vaccinationsschema för att säkra ditt skydd. Missar du vaccinationer så riskerar du att inte vara skyddad mot sjukdomen.

För personer mellan 1 och 49 år: Rekommendationen är 3 doser inom det första året följt av påfyllnadsdoser för ett fortsatt bra skydd mot TBE.  Du rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Du fyller sedan på med påfyllnadsdoser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Sedan fyller du på med en dos vart 5:e år för att säkra ditt skydd mot  TBE. Se: TBE – vaccinationsschema 1 till 49 år

För dig som är 50+ eller om du är yngre och har nedsatt immunförsvar: Rekommendationen är att du tar dos 2 en månad efter dos 1 och sedan tas dos 3, två månader efter dos 2. Fjärde dosen tas fem till tolv månader efter den tredje dosen och den femte dosen tas 3 år efter den fjärde dosen.  Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE. Se: TBE – vaccinationsschema 50+ samt nedsatt immunförsvar

Är det skillnad mellan bussarna som ger TBE-vaccin?

Det är det och det är till och med stor skillnad! På VaccinDirekt som driver Fästingbussen har vi 50 års erfarenhet av vaccinationer och vaccinhantering och hos oss blir du alltid mött av en utbildad sjuksköterska eller läkare. Så är inte fallet hos alla! För din säkerhet ska du välja aktör med omsorg så att du säkrar att du får ett välfungerande vaccin av högsta kvalitet, att vaccinationen registreras ordentligt och att du har kompetent personal som rådger och vaccinerar dig. På VaccinDirekt och Fästingbussen har vi alltid en läkare tillgänglig – vi är ditt trygga val. Du kan öven vaccinera dig mot bältros, HPV, Hepatit och fylla på ditt grundskydd (stelkramp, difteri och kikhosta) när du besöker Fästingbussen.

OBS! Vi tar aldrig förskottsbetalning så har du betalat på nätet så har du valt en annan aktör.

Frågor och Svar om TBE

Vad är TBE?

TBE är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. TBE kan orsaka hjärn- och hjärnhinneinflammation och så många som en tredjedel av alla insjuknade i TBE drabbas av långvariga eller bestående besvär. Det finns ingen botande behandling när du väl drabbats av TBE, men det finns förebyggande vaccin som skyddar mot sjukdomen. TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till Folkhälsomyndigheten.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Du kan skydda dig och dina nära och kära genom vaccination mot TBE. Viktigt är att följa det utsatta vaccinationsschemat för att ni är och förblir skyddade.

Hur många sprutor måste jag ta för att skydda mig mot TBE?

Landets smittskyddsläkare har gemensamt utarbetat ett vaccinationsschema och det är dessa rekommendationer som vi på VaccinDirekt följer.

För personer mellan 1 och 49 år: Rekommendationen är 3 doser inom det första året följt av påfyllnadsdoser för ett fortsatt bra skydd mot TBE.  Du rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Du fyller sedan på med påfyllnadsdoser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Sedan fyller du på med en dos vart 5:e år för att säkra ditt skydd mot  TBE.

TBE – vaccinationsschema 1 till 49 år

För dig som är 50+ eller om du är yngre och har nedsatt immunförsvar: Rekommendationen är att du tar dos 2 en månad efter dos 1 och sedan tas dos 3, två månader efter dos 2. Fjärde dosen tas fem till tolv månader efter den tredje dosen och den femte dosen tas 3 år efter den fjärde dosen.  Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

TBE – vaccinationsschema 50+ samt nedsatt immunförsvar

Det är viktigt att du följer ditt vaccinationsschema för att säkra ditt skydd. Missar du vaccinationer så riskerar du att inte vara skyddad mot sjukdomen.

Vad står TBE för?

TBE står för Tick Borne Encephalitis. På svenska heter det fästingburen encefalit där encefalit betyder hjärnhinneinflammation. TBE är en vektorburen zoonos, vilket betyder att det är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. TBE smittar människor via fästingar.

Vad är symptom på TBE?

TBE är en allvarlig sjukdom som kan ge farliga hjärnskador. TBE-virus kan orsaka mycket allvarliga infektioner i hjärnhinnor, hjärna och/eller ryggmärg. Nästan en tredjedel av dem som smittas av TBE drabbas av hjärnhinneinflammation. Huvudvärk och hög feber är tidiga symtom. Hos vissa personer och vid de allvarligaste formerna av sjukdomen, kan detta utvecklas till medvetslöshet, koma eller död.

Hur får man TBE?

Vi människor smittas av TBE genom bett av fästingar. Utomlands identifieras även fall som smittats via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats i Sverige. TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur för fästingar är främst gnagare och rådjur. Fästingen är aktiv när det är mer än +5 grader varmt. Fästingarna syns inte alltid på huden och betten märks inte alltid.

Vem kan få TBE?

Alla kan smittas av TBE. Har man haft sjukdomen blir man immun. TBE finns i stora delar av Sverige, Europa och Norra Asien och alla som bor eller semestrar i dessa delar världen riskerar att smittas.

Var finns det TBE?

Du riskerar att bli biten av fästingar som bär på TBE-virus i stora delar av Europa och även i delar av Asien.  I Sverige är markerade området nedan det som Folkhälsomyndigheten bedömt som riskområde för TBE. Källa: Folkhälsomyndigheten.

 

Frågor och Svar om Fästingar

Vad är en fästing?

Fästingar är små spindeldjur som kan bära på sjukdomar. I Sverige finns det ca 10 olika sorters fästingar, men vanligaste huvudbäraren av TBE-smittan är den sk vanliga fästingen som heter Ixodes ricinus.

Hur tar man bort en fästing?

Vill du ta bort en fästing som bitit sig fast så gör du det med en fästingborttagare eller pincett. Du greppar fästingen så nära huden som möjligt, så nära fästingens mun du kan. Dra sedan rakt ut, vrid och skruva inte. Tvätta såret noga med tvål och vatten eller desinfektionsvätska. Skulle du inte lyckas med att få ut hela fästingen och en bit blivit kvar i huden, så låter du den sitta ett par dagar tills du kan ta bort den med pincett eller en ren nål.

Hur undviker man fästingar?

Att röra sig ute i naturen är oerhört viktig för vårt välmående och vår hälsa, men det är viktigt att tänka på att skydda dig mot bett när du vistas utomhus i trädgårdar, på golfbanor, på hundpromenader eller tid i skog och natur. Ha på dig heltäckande kläder med långbyxor och långärmat. Ha byxorna instoppade i strumporna och stövlarna. Använd mygg/fästing-spray eller medel. Inspektera hela kroppen och ta bort eventuella fästingar och leta särskilt bakom öron och vid hårfästet på barn efter att ni har varit ute. Ta gärna en dusch så att eventuella fästingar, som ofta vandrar runt på kroppen en stund innan de biter, spolas av. Tänk också på att kontrollera pälsen på husdjur som vistas utomhus.

Frågor och Svar om TBE-vaccin

Vad kostar TBE vaccin?

TBE vaccin för vuxna kostar 430 SEK/dos och 390 SEK/dos för barn. Du kan på Fästingbussen även vaccinera dig och skydda dig mot andra allvarliga sjukdomar. Läs mer om priser för detta här.

Vem kan vaccinera sig mot TBE?

De allra flesta som är över ett års ålder kan skydda sig mot TBE genom vaccinering. Barn under ett år ska inte vaccineras mot TBE. En person som fått en livshotande reaktion mot en föregående dos av TBE vaccin ska inte vaccineras och personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent behöver få en bedömning av en allergispecialist om vaccinet kan ges eller inte.

Bör gravida vaccinera sig mot TBE?

Gravida kan vanligtvis vänta till efter graviditeten med att vaccinera sig, även om det går att göra undantag om det finns en extra hög risk för TBE. Amning utgör inget hinder för TBE-vaccination.

Hur tar man TBE-vaccinet?

TBE-vaccin injiceras vanligtvis i en muskel i överarmen. Vaccinet får inte injiceras i ett blodkärl. Endast i undantagsfall kan vaccinet injiceras subkutant under huden.

Jag är spruträdd – vad kan jag göra?

Allt förebyggande skydd mot TBE ges som vaccination i sprutform. Är du spruträdd så har vi ett utarbetat upplägg för dig och du kan läsa mer här. Hör gärna av dig till oss på info@vaccindirekt.se så kan vi tillsammans planera din vaccination.

Kan barn vaccineras mot TBE?

TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn såväl som vuxna.

Jag ska TBE vaccinera mitt barn. Hur ska jag förbereda hen?

Vi har 50 års erfarenhet av att vaccinera barn och har samlat tips och råd här.

Vem står bakom vaccinen mot TBE?

VaccinDirekt erbjuder vaccin mot TBE från två olika etablerade leverantörer, Pfizer och Bavarian Nordic. Vaccinen verkar genom att det påverkar kroppen att tillverka ett eget skydd, sk antikroppar mot viruset. Det är utbytbarhet mellan dessa två vaccinerna, du kan alltså växla mellan dessa olika vaccin och få fullt skydd. Dock finns det en fördel att de första två doserna ska vara av samma märke om det finns möjlighet till det.

Vad innehåller TBE vaccin?

Vaccin mot TBE innehåller TBE-virus, stam K23, inaktiverad med formaldehyd och med aluminiumhydroxid som adjuvans. Övriga innehållsämne är hjälpämnen som trometamol, sackaros, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor. Vaccinet innehåller spårmängder av formadelhyd, klortetracyklin, gentamycin och neomycin, och kan innehålla rester av ägg och kycklingprotein.

Hur bra är TBE-vaccinet?

Ca 90 procent av de vaccinerade har skyddande antikroppar redan två veckor efter den andra vaccindosen. Två vaccindoser kan anses ge ett tillräckligt skydd som varar ett år. Efter tre doser enligt den normala tidtabellen har nästan 100 procent av de vaccinerade skydd i minst tre år. Forskningsrön visar att över 90 procent av de vaccinerade har en skyddande antikroppsnivå ännu fem år efter den andra påfyllnadsdosen (det vill säga efter sammanlagt fem vaccindoser).

Jag tar blodförtunnande medel och vill skydda mig mot TBE – vad ska jag tänka på?

Läs mer här.

Jag vet inte när jag tog TBE vaccin sist, vad gör jag?

Försök att samla ihop så mycket information som möjligt kring dina vaccinationer innan ditt besök hos på din närmaste VaccinDirekt mottagning eller Fästingbuss. Har du vaccinationskort eller journalutdrag så ta med dem. Har du påbörjat din TBE vaccination, men inte fullföljt ditt vaccinschema så behöver du med stor sannolikhet inte börja om. Våra erfarna läkare och sjuksköterskor gör professionella bedömningar var du befinner dig i ditt schema och ger dig en rekommendation. Vi hjälper dig framöver genom att du laddar ned VaccinDirekts app där alla vaccin du tar hos oss registreras genom vårt gedigna journalssystem och vi hjälper dig med påminnelser.

Det har gått för lång tid mellan mina sprutor. Vad gör jag?

Du behöver med stor sannolikhet inte börja om ditt vaccinationsschema utan du fortsätter med nästa dos även om det har gått för lång tid. Ditt immunsystem har minnesceller för TBE och kommer bygga upp antikroppar vid nästa TBE vaccination. Du får ett gott skydd. Om du 50+ eller är immunnedsatt och det har gått mer än 12 månader efter bara en första dos rekommenderar vi att du börjar om.

Hur ska jag hålla koll på mina TBE vaccinationer?

Om du tar dina vaccinationer hos VaccinDirekt så kommer allt att journalföras i vårt gedigna journalsystem. Vi hjälper dig med påminnelser när det är dags för påfyllnad. Du får även själv tillgång till din journal genom att ladda ned VaccinDirekts app eller genom att logga in med BankId på vår hemsida. Är du vårdnadshavare så har kan du enkelt lägga till barn så att du får en tydlig översikt över även deras vaccinationshistorik.

Frågor och Svar om VaccinDirekts Fästingbussen

Vem står bakom Fästingbussen?

VaccinDirekt som har 50 års erfarenhet av vaccinationer äger och driver Fästingbussen. Fästingbussen var först ut med mobil vaccination i Sverige och har varit runt i Sverige och skyddat svenskar sedan 2004.

När kommer Fästingbussen till min ort?

Du hittar all information om Fästingbussens stopp och vilka vaccin du kan ta på Fästingbussen här.

Vilka vaccin kan jag ta på Fästingbussen?

På våra VaccinDirekts Fästingbussen kan du vaccinera dig och din familj mot TBE, bältros, grundskydd, hepatit och HPV. Du kan ta alla dessa vaccin samtidigt. Vill du ha hjälp med andra vaccinationer eller rådgivning så hänvisar vi till våra mottagningar som finns runtom i Sverige. Med på Fästingbussen har vi även ett beprövat insektsmedel för att förebygga fästingbett.

Behöver jag förbereda mig inför besök på Fästingbussen?

Det är drop in på våra Fästingbussar och du kan bara dyka upp om du vill. Vi rekommenderar att du fyller i din hälsodeklaration på mina sidor eller i VaccinDirekts app (som finns där appar finns) inför ditt besök. Alla måste fylla i en hälsodeklaration inför en vaccination.

Är det skillnad mellan bussarna som ger TBE-vaccin?

Det är det och det är till och med stor skillnad! På VaccinDirekt som driver Fästingbussen har vi 50 års erfarenhet av vaccinationer och vaccinhantering och hos oss blir du alltid mött av en utbildad sjuksköterska eller läkare. Så är inte fallet hos alla! För din säkerhet ska du välja aktör med omsorg så att du säkrar att du får ett välfungerande vaccin av högsta kvalitet, att vaccinationen registreras ordentligt och att du har kompetent personal som rådger och vaccinerar dig. På VaccinDirekt och Fästingbussen har vi alltid en läkare tillgänglig – vi är ditt trygga val.

 

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Innehållet är granskat av: VaccinDirekts Läkarteam