VaccinDirekts Läkarteam

Vi är ett team av läkare som säkerställer att VaccinDirekt alltid har marknadens främsta kunskap och den bästa kompetensen inom vaccinologi och resemedicin. Detta för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga när de väljer att komma till oss eller arbeta för oss.

VaccinDirekts läkarteam samarbetar tätt med externa läkare, partners och myndigheter för att hela tiden ligga i framkant och följa utvecklingen. Vi följer direktiv från myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, smittskyddsenheterna samt samarbetar med intresseorganisationer så som Svensk Förening för Resemedicin.

Vårt läkarteam deltar i internationella konferenser och nätverk och vi arbetar ständigt med att granska det epidemiologiska läget i världen för att kunna ge de allra mest uppdaterade reseråden.

Vi arbetar tillsammans med institutioner för att utveckla vetenskaplig och professionell kompetens inom vaccinologi, t ex Akademiskt Specialistcentrum/ SLSO/ Region Stockholm. Vi utbildar t ex ST läkare i infektion från Karolinska Sjukhuset och Danderyds sjukhus.

Grundpelaren i vårt arbete med att säkra kompetensen hos alla som arbetar hos VaccinDirekt är VaccinDirekt Akademin där vi kontinuerligt vidareutbildar alla våra legitimerade sjuksköterskor och läkare.

Ansvariga läkare

Chief Medical Officer / Medicinskt ansvarig läkare
Specialistläkare och  leg. läkare / MD Ulrika Winterbacke

Sakkunnig och ansvarig för vacciner hos VaccinDirekt
Ansvarig för VaccinDirekt Akademi
Leg. läkare / MD  Charlotta Zacharias