TBE-vaccinationsschema

Du skyddar dig mot TBE och allvarlig hjärnskada genom att följa ditt vaccinationsschema. På VaccinDirekt och Fästingbussen registrerar vi dina vaccinationer i vårt journalssystem och påminner dig när det är dags för ny vaccination för att säkra ditt skydd.

1-49 år

Rekommendationen är 3 doser inom det första året följt av påfyllnadsdoser.  Du rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Du fyller sedan på med påfyllnadsdoser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Sedan fyller du på med en dos vart 5:e år för att säkra ditt skydd mot  TBE.

TBE vaccinationsschema 1-49 år (pdf)

50 år+ eller med nedsatt immunförsvar

Rekommendationen är att du tar dos 2 en månad efter dos 1 och sedan tas dos 3, två månader efter dos 2. Fjärde dosen tas fem till tolv månader efter den tredje dosen och den femte dosen tas 3 år efter den fjärde dosen.  Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

TBE Vaccinationsschema för 50 eller äldre samt personer med nedsatt immunförsvar (pdf)

Hur många sprutor måste jag ta och när för att skydda mig mot TBE?

Landets smittskyddsläkare har gemensamt utarbetat ett vaccinationsschema och det är dessa rekommendationer som vi på VaccinDirekt följer. Det är viktigt att du följer ditt vaccinationsschema för att säkra ditt skydd. Missar du vaccinationer så riskerar du att inte vara skyddad mot sjukdomen.

Mottagning – Boka tid Mottagning – Drop in Fästingbussen Inför ditt besök Om oss