Hälsokontroll Guld

Går du i tankarna att investera i dig själv och din hälsa?  Då ska du komma till oss och göra en verkligt gedigen hälsoundersökning som kommer bidra till att förbättra din livsstil och ge dig kontroll över din hälsa.

Hälsokontroll Guld

Under en Hälsokontroll Guld får du tillsammans med vår erfarna läkare en bra bild av ditt allmänna hälsotillstånd. Vår läkare kommer att identifiera eventuella hälsoproblem och risker för din hälsa, på både kort och lång sikt. Detta är mycket värdefull information som gör att du kan fatta klokare beslut och vidta åtgärder för att förebygga sjukdom och förbättra din långsiktiga livskvalitet.

Varför göra en Hälsokontroll Guld?

En hälsokontroll kan till exempel identifiera om du har högt blodtryck, möjliga tecken på infektioner i kroppen och annat som kan innebära att du ligger i riskzonen för att få hälsoproblem inom närtid eller på längre sikt. En hälsoundersökning leder också till grundläggande rådgivning kring medicinering och förändring av livsstil, som i många fall har en mycket positiv inverkan på din övergripande hälsa. För vissa kan en hälsoundersökning leda till uppföljande undersökningar och då tidigt identifiera eventuella sjukdomar som du kan ha drabbats av. För andra blir det ett bevis på att du är hälsosam och tar hand om dig själv på ett bra sätt.

Hur går Hälsokontroll Guld till?

Före besöket skriver vi ut en remiss för blodprovstagning och urinprov* samt har en både skriftlig och muntlig genomgång med dig. Där beskriver vi precis hur du ska förbereda dig inför provtagningen för att vi ska få fram korrekta värden.

Du kommer sedan, minst en vecka efter du tagit proven, in till mottagningen, Där blir då välkomnad av våra erfarna sjuksköterskor och läkare som gör följande undersökningar:

– Vikt
– Midjemått
– BMI uträkning
– EKG
– Hörselkontroll, audiometri
– PEF (lungfunktion)

Läkaren undersöker:

– Hjärta
– Lungor
– Blodtryck och puls
– Buk
– Reflexer
– Lymfkörtlar
– Mun
– Öron

Blodproverna vi tar innefattar:

– Blodprofil (blodvärden)
– Leverprov
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (fasteblodsocker och långtidssocker)
– Njurfunktionsprov
– Kalcium
– Albumin
– Folsyra
– Vitamin B12
– Extra järnprov
– Sköldkörteln (kvinnor)
– Prostata (män)
– CRP (känsligt)

Urinprovet innefattar bakterier, blod, infektionstecken och socker.

*På VaccinDirekt Djäknegatan i Malmö tas blodproverna på plats och inga urinprov tas.

Med utgångspunkt från dina personliga värden från de olika kontrollerna och blodproven samtalar du med läkaren om din hälsa och går då igenom bland annat viktiga områden så som motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar. Samtalet är inriktat på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Du får med dig hem en skriftlig sammanställning av din hälsosituation. Om något som identifierats behövs utredas ytterligare kommer vi att hänvisa dig vidare. Är du i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Orter där VaccinDirekt utför Hälsokontroll Guld

Stockholm

Tidsbeställning – maila till oss på adressen nedan och skriv i ämnesraden ’Hälsokontroll Guld’.
E-post: boka@vaccindirekt.se

Göteborg

Tidsbeställning – maila till oss på adressen nedan och skriv i ämnesraden ’Hälsokontroll Guld’.
E-post: heden@vaccindirekt.se

Malmö

Tidsbeställning – maila till oss på adressen nedan och skriv i ämnesraden ’Hälsokontroll Guld’.
E-post: info.malmo@vaccindirekt.se

Linköping

Tidsbeställning – maila till oss på adressen nedan och skriv i ämnesraden ’Hälsokontroll Guld’.
E-post: linkoping@vaccindirekt.se

Gävle

Tidsbeställning – maila till oss på adressen nedan och skriv i ämnesraden ’Hälsokontroll Guld’.
E-post: gavle@vaccindirekt.se

Pris för Hälsokontroll Guld

Här finner du önskad orts prislista.

Hälsokontroll Guld för företag

Att ge era medarbetare möjligheten att göra en hälsokontroll är ett utmärkt sätt att förebygga sjukskrivningar och öka medarbetarnöjdheten genom att visa att ni investerar i er personal. Kontakta oss för att ingå ett samarbete där vi fakturerar er i efterhand för genomförda hälsokontroller på era anställda. För att erbjuda fakturering krävs det att ni får en godkänd kreditkontroll. Moms kommer att läggas på priset till privatkund.

Vi ser fram emot ditt mail och att få hjälpa dig med att förebygga sjukdom och skapa en ökad livskvalitet. Varmt välkommen!