Sydamerika

Inför en resa till Sydamerika bör du ha ett skydd mot hepatit A, stelkramp/difteri (grundskyddet), och kolera.

Är du i Sydamerika 3 veckor eller mer eller om du har ett ökat riskbeteende bör du också ha skydd mot hepatit B samt tyfoid. Malariaprofylax och Gula Febern kan också bli aktuellt om du besöker områden där sådana smittorisker finns.

Tänk på att vaccinationsordinationer alltid är en fråga om avvägningar och individuella ställningstaganden. Vid våra drop-in mottagningar gör vi det enkelt för dig att i samråd med vår specialiserade personal se till att du får ett fullgott skydd inför Sydamerikasresan. Påbörjar du dina vaccinationer minst 6 veckor före resan behöver du inte avstå från något skydd p.g.a tidsbrist. Du kan aldrig vaccinera dig för tidigt.

Vill du veta mer eller vaccinera dig innan resan till Sydamerika är du välkommen in till någon av våra fyra drop-in-mottagningar. Tag gärna med uppgifter om tidigare vaccinationer.

Vaccination Sydamerika för barn

Barn behöver naturligtvis samma goda vaccinationsskydd som vuxna då de ju utsätts för samma smittorisker under sin vistelse i Sydamerika.

Besök någon av våra mottagningar
OBS! Detaljerade och personliga råd kan endast ges på mottagningen. Allmänna råd blir mycket omfattande för att inget ska glömmas bort. Kunskap om lokal sjukdomsförekomst måste sättas i relation till den resandes risktagande, resans längd och karaktär, tidigare skydd, individuella eventuella kroniska sjukdomar, allergier etc. Läkarordinationer kan således skilja sig åt från fall till fall.

Sjukdomar i Sydamerika

Läs mer om de sjukdomar som finns i Sydamerika:

Hepatit A
Hepatit B
Stelkramp
Difteri
Polio
Kolera
Malaria
Gula febern