Vaccin mot Meningokocker / Epidemisk hjärnhinneinflammation

Senast uppdaterad: Tor 7 December, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Meningokocker och epidemisk hjärnhinneinflammation (Meningit)

Meningokocker är bakterier som kan orsaka allvarlig hjärnhinneinflammation, även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation eller meningit. Sjukdomen meningit har ett aggressivt sjukdomsförlopp. Det är bråttom att omgående uppsöka sjukvård och se till att antibiotika ges om du insjuknar. Det finns beprövade vaccin mot meningokocker och genom vaccination kan du undvika att insjukna i meningit.

Boka tid

människa med meningokocker / epidemisk hjärnhinneinflammation

Hur smittar meningokocker?

Meningokocker smittar via luftburen droppsmitta, t.ex. vid hosta och nysningar, samt i närkontakt med andra människor. Närkontakt kan vara att sova i samma rum, att gå på samma förskola eller ha salivkontakt. Alla kan drabbas, men det är högst incidens hos barn, ungdomar och yngre vuxna. Bärarskap av meningokocker kan förekomma hos så många som 10% av befolkningen, utan att de för den sakens skull är sjuka. De som insjuknar har ofta nyligen haft sin första kontakt med meningokockbakterien och är inte kroniska bärare.

Symtom av meningokocker och på epidemisk hjärnhinneinflammation

  • Feber
  • Karakteristiska utslag i form av små blödningar under huden, s.k. petechier.
  • Svår huvudvärk
  • Nackstyvhet
  • Kräkningar
  • Ljuskänslighet
  • Medvetandesänkning

Riskområden för Meningokocker

Den epidemiska hjärnhinneinflammationen är vanligast i Afrika söder om  Sahara vilket ofta kallas för “meningitbältet”, men sjukdomen förekommer i hela världen. Olika undergrupper av meningokocker dominerar i olika länder. I Sverige förekommer mest grupp B och C. Kring “meningitbältet” i Afrika har grupp A dominerat.

Vaccin mot Meningokocker

Det finns flera olika förebyggande vaccin mot meningokocker som bl a skyddar mot en eller flera av undergrupperna A,B, C, W(135) och Y.

Vem bör vaccinera sig mot meningokocker?

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till barn och unga vuxna som skall studera, jobba eller göra en långresa utomlands. Vaccination för att förebygga epidemisk hjärnhinneinflammation kan också rekommenderas om man ska vistas en längre tid i länder där de lokala myndigheterna rekommenderar den egna befolkningen att vaccinera sig mot meningokocker, t.ex. Grekland, Tjeckien, Australien, USA, Spanien, Kanada och Storbritannien/Irland. Vaccination mot meningokocker grupp A, C, W, Y är obligatorisk vid pilgrimsresor till Saudiarabien.

Pris för vaccin mot Meningokocker och Epidemisk hjärnhinneinflammation

Se prislista per mottagning för vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Vi har mer 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid