Läkarintyg & friskintyg

Läkarintyg på VaccinDirekt

Läkarintyg kan behövas för att verifiera din hälsostatus. Läkarintyg för körkort för högre behörighet, sjöfolk, dykcertifikat, utlandsstudier, adoption, livförsäkringar är exempel på tillfällen då det krävs ett läkarintyg för att visa upp att du uppfyller de specifika hälsokraven.

Våra läkare gör en hälsogenomgång och skriver därefter ett skriftligt läkarintyg i enlighet med de krav och kriterier som det specifika intyget kräver. Läkarintyg stödjer sig i huvudsak på våra egna undersökningar, men också på officiell dokumentation från sjukhus, andra läkare och annan hälsovårdspersonal.

Mottagningar som erbjuder läkarintyg

VaccinDirekt erbjuder intyg för de allra flesta typer av läkarintyg. Vi är specialister på förebyggande hälsovård, vaccination och intyg med 50 års erfarenhet.

Kontakta oss så berättar vi mer och bokar in en tid som passar. Varmt välkommen!

Läkarintyg i Stockholm

Kontakta oss för tidsbeställning: boka@vaccindirekt.se
Prislista Stockholm

Läkarintyg i Göteborg

Kontakta oss för tidsbeställning: Gbgvasagatan@vaccindirekt.se
Prislista Göteborg

Läkarintyg i Malmö

Kontakta oss för tidsbeställning: info.malmo@vaccindirekt.se
Prislista Malmö

Läkarintyg i Gävle

Kontakta oss för tidsbeställning: gavle@vaccindirekt.se
Prislista Gävle

Läkarintyg i Linköping

Kontakta oss för tidsbeställning: linkoping@vaccindirekt.se
Prislista Linköping

 


Inför ditt besök      Våra mottagningar