Covid-19

Senast uppdaterad: Fre 26 April, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Vaccin mot Covid-19

Covid-19 är en virussjukdom som sprids av coronaviruset SARS-CoV-2. På VaccinDirekt vaccinerar vi mot covid-19 på uppdrag av Region Stockholm och Region Uppsala. I övriga regioner kan vi tyvärr inte erbjuda er detta och ber vi att få hänvisa till 1177 och respektive region.

Corona virus leder till sjukdomen covid-19

VaccinDirekts vaccinerar mot covid-19 i Stor-Stockholm, Södertälje och Uppsala

Region Stockholm – Vaccinering mot covid-19

Mottagningar: Vi vaccinerar riskgrupper kostnadsfritt mot covid-19
Stockholms innerstad
Farsta 
Haninge
Kista
Södertälje
Nacka
Hammarby Sjöstad
Täby

Besök: Välkommen på drop in eller att boka tid i Region Stockholms app Alltid Öppet.
Vaccin: Vi erbjuder det uppdaterade Covid-19 vaccinet XBB-Omicron (Eris)
Hälsodeklaration: Regionens hälsodeklaration fylles i appen Alltid Öppet eller så kan vår sjuksköterska göra detta direkt i regionens system om du kommer på drop in. Du behöver inte fylla i VaccinDirekts hälsodeklaration.

Region Uppsala – Vaccination mot covid-19

Mottagningar: Vi vaccinerar riskgrupper kostnadsfritt mot covid-19. Vi tillhandahåller även vaccin mot covid-19 från 12 år+ enligt prislista. Det ska då ha gått 3 mån sedan senaste covid-19 vaccinationen. Minderåriga måste ha med sig en ifylld samtyckesblankett signerad av alla vårdnadshavare.

VaccinDirekt Uppsala City
VaccinDirekt Gränbystaden

Besök: Välkommen på drop in eller boka tid på önskad mottagnings sida.
Vaccin: Vi erbjuder det uppdaterade Covid-19 vaccinet XBB-Omicron (Eris)

Vem bör vaccinera sig mot covid-19?

Folkhälsomyndigheten ger löpande ut vaccinationsrekommendationer för olika ålders- och riskgrupper.

Vaccin mot covid-19

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända i EU och Sverige och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. VaccinDirekt vaccinerar med vaccin som regionerna tillhandahåller.

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), ett nätverk av 38 myndigheter från alla regioner i världen, har fastställt att vaccinerna mot covid-19 har en mycket bra säkerhetsprofil i alla åldersgrupper. Detta baseras på över 13 miljarder doser världen över och närmare 30 miljoner doser i Sverige.

Sjukdomen Covid-19

SARS-CoV-2 viruset som orsakar covid-19 är framför allt en luftburen infektion som kan smitta från djur till människa och från människa till människa. Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som är lindrig för de allra flesta, men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos äldre och riskgrupp. Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom, men även yngre personer i riskgrupp kan tyvärr bli allvarligt sjuka. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge. Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen.

Inkubationstid för Covid-19

Tiden från det att man blir smittad tills man uppvisar symtom, så kallad inkubationstid, är oftast 2-14 dagar för Covid-19. De flesta insjuknar runt den tredje dagen efter smittotillfället.

Symptom på Covid-19

Vanliga symtom på Covid-19 är feber, hosta, trötthet, andningsbesvär, huvudvärk, halsont, snuva, muskel- och ledvärk och illamående eller diarré. En del får nedsatt smak- och luktsinne. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka, men en del, främst äldre, får svåra besvär med intensivvård och dödsfall som följd.

Källa:
Folkhälsomyndigheten, 
ICMRA

 

 

Vaccination mot covid-19