Frågor & Svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna

När det är mycket att göra på våra mottagningar hinner vi inte alltid svara i telefon i den utsträckning som det ringer in. Då måste vi prioritera dem som personligen sökt sig till våra mottagningar.

Men du är välkommen att mejla på info@vaccindirekt.nu. I de flesta fall kan vi ge dig svar inom ett dygn. Lämna gärna ett telefonnummer om vi skulle behöva nå dig. Observera, dock, att det inte går att göra en ansvarsfull ordination per telefon eller mejl. Så de svar vi ger per tel/mejl blir av generell karaktär.

Nedan hittar du generella svar på några av de vanligaste frågorna som vi får på våra mottagningar. Vill du veta vilka vaccinationer som rekommenderas på olika platser världen över kan du gå in på Vaccinationsguiden.se som fortlöpande uppdateras i samarbete med VaccinDirekt. Där hittar du information om de hälsorisker som kan vara förknippade med utlandsresor och vad som krävs för att få ett bra reseskydd.

Frågor

Svar

Behöver jag vänta en viss tid mellan olika vaccinationer?

- Oftast kan olika vaccin ges oberoende av varandra, men det finns några undantag. Vid vaccination mot Covid-19 rekommenderar man att man undviker andra vaccinationer 7 dagar innan och efter Covid-19 vaccinationen. Det är för att man ska kunna observera eventuella biverkningar ordentligt. Levande injicerade vacciner ges samma dag eller med fyra veckors mellanrum, men de allra flesta vaccin är så kallade ”avdödade” vacciner där ingen tidsgräns mellan vaccinationerna behövs.

Kan jag vaccinera mig mot Covid-19 hos er om jag tidigare har haft en svår allergisk reaktion?

- Nej, då hänvisas du till en vaccinationsmottagning med utökad beredskap, t.ex. tillgång till syrgas och dropp. Via 1177 kan du boka vaccination på lämplig vaccinationsmottagning. Har du haft en svår allergisk reaktion orsakat av Covid-19 vaccin så rekommenderar man inte att ny dos ges. Vi följer riktlinjer från svenska föreningen för allergologi: http://www.sffa.nu/riktlinjer/

Jag reser imorgon, är det någon idé att vaccinera sig så nära avresan?

– Absolut, visserligen tar det några dagar innan ditt skydd har utvecklats men för vissa sjukdomar är inkubationstiden lika lång. Och är du borta länge så vet du ju inte när du kommer utsättas för smittorisker.

Jag fick två doser TBE-vaccin med en månads mellanrum för fyra år sedan, men glömde att ta den tredje året därpå. Måste jag börja från början igen?

– Det behöver du inte, ditt skydd är nu inte fullgott, men kroppen har ett s k immunologiskt minne, vilket innebär att du efter en tredje vaccination har fullbordat ditt grundskydd.

När jag var ung fick jag gammaglobulin mot gulsot. Kan jag inte få det hos er?

– Vi använder ytterst ogärna gammaglobulin, då det sedan många år tillbaka kommit nya och mer effektiva vacciner mot hepatit. Vacciner som ger bättre och mycket mer långvariga skydd.

Gäller högkostnadskortet för vaccinationer?

– Vaccinationer omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Från vilken ålder kan barn vaccineras mot TBE?

– TBE-vaccinet rekommenderas för barn fr o m 1 års ålder.

Behöver jag uppdatera mitt stelkrampsskydd?

- Många vet inte att vi i Sverige rekommenderar att man tar en dos kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta vart tjugonde år. Det kan vara dags att fylla på om du fick din senaste dos i barndomen och nu snart fyller 30 år.

Mitt barn är rädd för att vaccinera sig hur kan jag förbereda det på bästa sätt?

– Viktigast är att du som förälder har bestämt dig för att ditt barn ska vaccineras. Du kan inte överlåta åt ett barn att ta ställning till den frågan när ni sitter i mottagningsrummet. Om inte du som förälder vet vad ni ska välja, kan heller inte ditt minderåriga barn göra det. Det ger barnet trygghet att du bestämt dig.

Jag är spruträdd, vad kan jag göra för att minska obehaget?

– Viktigast är att du är öppen och direkt säger som det är. Så att vi kan ge dig lite extra tid, ofta kan det kännas bättre att få vaccinationen liggande. Se också till att du har ätit och druckit om du vet med dig att du har lätt för att svimma.

Jag ammar, kan jag vaccinera mig ändå?

– I de flesta fall innebär vaccineringen inga problem för dig eller ditt barn.

Jag är gravid, kan jag vaccinera mig?

– Det skiljer sig åt mellan vaccinerna och frågan kan endast besvaras i samtal med våra läkare. Ett generellt råd är dock att inte boka resa innan du konsulterat oss.

Min son är allergisk mot ägg. Kan han vaccinera sig mot TBE?

– TBE-vaccinet är odlat på äggvita varför den som är allergisk mot ägg kan få en allergisk chock. Han bör därför av försiktighetsskäl endast vaccineras på allergimottagning.

Jag har fått borrelia och får behandling med antibiotika. Behöver jag vänta med TBE-vaccination?

- Om du mår bra och är feberfri så kan du vaccineras mot TBE trots den pågående antibiotikabehandlingen.

Jag är allergisk mot penicillin, kan jag vaccinera mig?

– I de allra flesta fall medför det inga problem. Vår läkare kan avgöra i vilka fåtal fall man måste avstå.

Kan man vaccinera sig mot tuberkulos hos er?

- Det är ovanligt att vaccinera vuxna eller ungdomar mot tuberkulos. I Sverige har vi exempelvis slutat att vaccinera sjukvårdspersonal. Vaccinet har inte tillräckligt god effekt vägt mot risken för biverkningar. Vissa små barn vaccineras om de har särskilt hög risk att smittas, t.ex. om de har nära anhöriga i länder med hög risk för smitta. Det är då vanligtvis BVC:s uppgift att bedöma och eventuellt vaccinera barnet.

Kan man betala med kontanter hos er?

- Nej, våra mottagningar är helt kontantfria. Det går bra att betala med betalkort eller swish.Våra mottagningar