Frågor & Svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna

Bästa sättet att få svar på din fråga är att använda sökfunktionen på siten, se förstoringsglas ikon uppe i högra hörnet. Du kan också se nedan eller mejla oss på info@vaccindirekt.se.

Vi kan tyvärr inte ge dig personlig rådgivning via mail eller telefon av säkerhetsskäl och ber dig komma förbi oss på din närmaste mottagning eller Fästingbussen för detta. De svar vi kan och får lämna ut via mail och telefon är av mer generell karaktär.

Kan jag vaccinera mig mot flera sjukdomar samtidigt?

Det går mycket bra att ta flera olika vaccin på en och samma gång med några få undantag. Det finns ingen strikt övre gräns för hur många vaccin av icke levande karaktär som du kan ta samtidigt utan här sker en bedömning av ditt enskilda fall av våra erfarna sjuksköterskor och läkare. Kroppen generellt tål att få i sig verkligt många olika vaccin samtidigt. Läs mer om detta här:

Jag reser utomlands imorgon, är det någon idé att vaccinera sig så nära avresan?

– Absolut, visserligen tar det några dagar innan ditt skydd har utvecklats men för vissa sjukdomar är inkubationstiden lika lång. Och är du borta länge så vet du ju inte när du kommer utsättas för smittorisker.

Jag fick två doser TBE-vaccin med en månads mellanrum för fyra år sedan, men glömde att ta den tredje året därpå. Måste jag börja från början igen?

– Det behöver du inte, ditt skydd är nu inte fullgott, men kroppen har ett s k immunologiskt minne, vilket innebär att du efter en tredje vaccination har fullbordat ditt grundskydd.

Gäller högkostnadskortet för vaccinationer?

– Vaccinationer omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Mitt barn är rädd för att vaccinera sig hur kan jag förbereda det på bästa sätt?

– Viktigast är att du som förälder har bestämt dig för att ditt barn ska vaccineras. Du kan inte överlåta åt ett barn att ta ställning till den frågan när ni sitter i mottagningsrummet. Om inte du som förälder vet vad ni ska välja, kan heller inte ditt minderåriga barn göra det. Det ger barnet trygghet att du bestämt dig. Läs mer om vaccinering av barn här: https://vaccindirekt.se/vaccinera-barn/

Jag är spruträdd, vad kan jag göra för att minska obehaget?

– Viktigast är att du är öppen och direkt säger som det är. Så att vi kan ge dig lite extra tid, ofta kan det kännas bättre att få vaccinationen liggande. Se också till att du har ätit och druckit om du vet med dig att du har lätt för att svimma. Läs gärna mer om hur vi på VaccinDirekt välkomnar dig som är spruträdd för bästa möjliga upplevelse:: https://vaccindirekt.se/sprutradda/

Jag ammar, kan jag vaccinera mig ändå?

– I de flesta fall innebär vaccineringen inga problem för dig eller ditt barn.

Jag är gravid, kan jag vaccinera mig?

– Det skiljer sig åt mellan de olika vaccinerna och frågan besvaras i samtal med våra erfarna läkare. Ett generellt råd är dock att inte boka resa innan du konsulterat oss.

Min son är allergisk mot ägg. Kan han vaccinera sig mot TBE?

– TBE-vaccinet är odlat på äggvita varför den som är allergisk mot ägg kan få en allergisk chock. Han bör därför av försiktighetsskäl endast vaccineras på allergimottagning.

Jag har fått borrelia och får behandling med antibiotika. Behöver jag vänta med TBE-vaccination?

- Om du mår bra och är feberfri så kan du vaccineras mot TBE trots den pågående antibiotikabehandlingen.

Jag är allergisk mot penicillin, kan jag vaccinera mig?

– I de allra flesta fall medför det inga problem. Vår läkare kan avgöra i vilka fåtal fall man måste avstå.

Kan man vaccinera sig mot tuberkulos hos er?

- Det är ovanligt att vaccinera vuxna eller ungdomar mot tuberkulos. I Sverige har vi exempelvis slutat att vaccinera sjukvårdspersonal. Vaccinet har inte tillräckligt god effekt vägt mot risken för biverkningar. Vissa små barn vaccineras om de har särskilt hög risk att smittas, t.ex. om de har nära anhöriga i länder med hög risk för smitta. Det är då vanligtvis BVC:s uppgift att bedöma och eventuellt vaccinera barnet.

Kan man betala med kontanter hos er?

- Nej, våra mottagningar är helt kontantfria. Det går bra att betala med betalkort eller swish.

Hur tar man bort en fästing?

Vill du ta bort en fästing som bitit sig fast så gör du det med en fästingborttagare eller pincett. Du greppar fästingen så nära huden som möjligt, så nära fästingens mun du kan. Dra sedan rakt ut, vrid och skruva inte. Tvätta såret noga med tvål och vatten eller desinfektionsvätska. Skulle du inte lyckas med att få ut hela fästingen och en bit blivit kvar i huden, så låter du den sitta ett par dagar tills du kan ta bort den med pincett eller en ren nål.

Är det skillnad mellan de olika företagens vaccinationsbussar?

Det är det och det är till och med stor skillnad! På VaccinDirekt som driver Fästingbussen har vi 50 års erfarenhet av vaccinationer och vaccinhantering och hos oss blir du alltid mött av en utbildad sjuksköterska eller läkare. Så är inte fallet hos alla! För din säkerhet ska du välja aktör med omsorg så att du säkrar att du får ett välfungerande vaccin av högsta kvalitet, att vaccinationen registreras ordentligt och att du har kompetent personal som rådger och vaccinerar dig. På VaccinDirekt och Fästingbussen har vi alltid en läkare tillgänglig – vi är ditt trygga val.Våra mottagningar