Frågor & Svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna

När det är mycket att göra på våra mottagningar hinner vi inte alltid svara i telefon i den utsträckning som det ringer in. Då måste vi prioritera dem som personligen sökt sig till våra mottagningar.

Men du är välkommen att mejla på info@vaccindirekt.nu. I de flesta fall kan vi ge dig svar inom ett dygn. Lämna gärna ditt telefonnummer, så ringer vi upp dig. Observera, dock, att det inte går att göra en ansvarsfull ordination per telefon eller mejl. Så de svar vi ger per tel/mejl blir av generell karaktär.

Nedan hittar du generella svar på några av de vanligaste frågorna som vi får på våra mottagningar. Vill du veta vilka vaccinationer som rekommenderas på olika platser världen över kan du gå in på Vaccinationsguiden.se som fortlöpande uppdateras i samarbete med VaccinDirekt. Där hittar du information om de hälsorisker som kan vara förknippade med utlandsresor och vad som krävs för att få ett bra reseskydd.

Frågor

Svar

Jag reser imorgon, är det någon idé att vaccinera sig så nära avresan?

– Absolut, visserligen tar det några dagar innan ditt skydd har utvecklats men för vissa sjukdomar är inkubationstiden lika lång. Och är du borta länge så vet du ju inte när du kommer utsättas för smittorisker.

Jag fick två doser TBE-vaccin med en månads mellanrum för fyra år sedan, men glömde att ta den tredje året därpå. Måste jag börja från början igen?

– Det behöver du inte, ditt skydd är nu inte fullgott, men kroppen har ett s k immunologiskt minne, vilket innebär att du efter en tredje vaccination har fullbordat ditt grundskydd.

När jag var ung fick jag gammaglobulin mot gulsot. Kan jag inte få det hos er?

– Vi använder ytterst ogärna gammaglobulin, då det sedan många år tillbaka kommit nya och mer effektiva vacciner mot hepatit. Vacciner som ger bättre och mycket mer långvariga skydd.

Gäller högkostnadskortet för vaccinationer?

– Vaccinationer omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Jag har hört att barn under 7 år inte ska vaccineras mot TBE. Stämmer det?

– Nej, det stämmer inte. TBE-vaccinet rekommenderas för barn fr o m 1 års ålder.

Jag är lite förkyld. Kan jag vaccinera mig ändå?

– Det går bra att vaccinera sig trots förkylning. Har du däremot en riktig feberinfektion riskerar du att vaccinet inte ger dig ett fullgott skydd.

Mitt barn är rädd för att vaccinera sig hur kan jag förbereda det på bästa sätt?

– Viktigast är att du som förälder har bestämt dig för att ditt barn ska vaccineras. Du kan inte överlåta åt ett barn att ta ställning till den frågan när ni sitter i mottagningsrummet. Om inte du som förälder vet vad ni ska välja, kan heller inte ditt minderåriga barn göra det. Det ger barnet trygghet att du bestämt dig.

Jag är spruträdd, vad kan jag göra för att minska obehaget?

– Viktigast är att du är öppen och direkt säger som det är. Så att vi kan ge dig lite extra tid, ofta kan det kännas bättre att få vaccinationen liggande. Se också till att du har ätit och druckit om du vet med dig att du har lätt för att svimma.

Jag ammar, kan jag vaccinera mig ändå?

– I de flesta fall innebär vaccineringen inga problem för dig eller ditt barn.

Jag är gravid, kan jag vaccinera mig?

– Det skiljer sig åt mellan vaccinerna och frågan kan endast besvaras i samtal med våra läkare. Ett generellt råd är dock att inte boka resa innan du konsulterat oss.

Min son är allergisk mot ägg. Kan han vaccinera sig mot TBE?

– TBE-vaccinet är odlat på äggvita varför den som är allergisk mot ägg kan få en allergisk chock. Han bör därför av försiktighetsskäl endast vaccineras på allergimottagning.

Jag är allergisk mot penicillin, kan jag vaccinera mig?

– I de allra flesta fall medför det inga problem. Vår läkare kan avgöra i vilka fåtal fall man måste avstå.Våra mottagningar