Hälsokontroll & hälsoundersökning

En hälsoundersökning är ett utmärkt sätt att investera i dig själv och din hälsa!

Går du i tankarna att förbättra din livsstil eller vill ta kontroll över ditt hälsoläge? Då är en hälsokontroll att rekommendera. Genom en ordentlig hälsoundersökning får du och läkarna en bild av ditt allmänna hälsotillstånd. Det hjälper dig att med läkarnas hjälp identifiera potentiella problem och risker på kort och lång sikt. Detta ger dig alltså värdefull information som gör att du kan fatta kloka beslut och förebygga sjukdom och förbättra din långsiktiga livskvalitet.

Varför ska du göra en hälsokontroll?

En hälsokontroll kan till exempel identifiera om du har högt blodtryck, möjliga tecken på infektioner i kroppen och annat som kan innebära att du ligger i riskzonen för att få hälsoproblem inom närtid eller på längre sikt. En hälsoundersökning leder också till grundläggande rådgivning kring medicinering och förändring av livsstil, som i många fall har en mycket positiv inverkan på din övergripande hälsa. För vissa kan en hälsoundersökning leda till uppföljande undersökningar och då tidigt identifiera eventuella sjukdomar som du kan ha drabbats av. För andra blir det ett bevis på att du är hälsosam och tar hand om dig själv på ett bra sätt.

Hur går hälsokontrollen till?

Före besöket skriver vi ut en remiss för blodprovstagning och urinprov* samt har en genomgång med dig, både skriftligt och muntligt, om hur du ska förbereda dig inför provtagningen (fasteprov).

Du kommer sedan till mottagningen, minst en vecka efter du tagit proven, och blir då välkomnad av våra sjuksköterskor och läkare som gör följande undersökningar:

– Vikt
– Midjemått
– BMI uträkning
– EKG
– Hörselkontroll, audiometri
– PEF (lungfunktion)

Våra läkare undersöker:

– Hjärta
– Lungor
– Blodtryck och puls
– Buk
– Reflexer
– Lymfkörtlar
– Mun
– Öron

Blodproverna vi tar innefattar:

– Blodprofil (blodvärden)
– Leverprov
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (fasteblodsocker och långtidssocker)
– Njurfunktionsprov
– Sköldkörteln (kvinnor)
– Prostata (män)
– CRP (känsligt)

Urinprovet innefattar bakterier, blod, infektionstecken och socker. *urinprov ingår ej i VaccinDirekts hälsokontroll i Malmö

Med utgångspunkt från dina personliga värden från de olika kontrollerna och blodproven samtalar du med läkaren om din hälsa och går då igenom bland annat viktiga områden så som motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar. Samtalet är inriktat på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Du får med dig hem en skriftlig sammanställning av din hälsosituation. Om något som identiferats behövs utredas ytterligare kommer vi att hänvisa dig vidare. Är du i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Orter där VaccinDirekt utför hälsokontroller – OBS! Alltid bokad tid

Stockholm

Tidsbeställning – maila till oss på:
E-post: boka@vaccindirekt.se

Göteborg

Tidsbeställning – maila till oss på:
E-post: heden@vaccindirekt.se

Malmö

Tidsbeställning – maila till oss på:
E-post: info.malmo@vaccindirekt.se

Linköping – Tillfälligt pausad

Tidsbeställning – maila till oss på:
E-post: linkoping@vaccindirekt.se

Gävle

Tidsbeställning – maila till oss på:
E-post: gavle@vaccindirekt.se

Vi ser fram emot ditt besök och att få hjälpa dig med att förebygga sjukdom. Varmt välkommen!