Vaccin för gravida

När du är gravid finns det sjukdomar som du bör vaccinera dig emot för att skydda ditt ofödda barn och för att skydda dig själv:

Kikhosta

Kikhostevaccin
Kikhostevaccin ges från och med graviditetsvecka 16. När du vaccinerar dig får barnet antikroppar mot kikhosta från dig. Det skyddar barnet mot sjukdomen från födseln upp till 6 månaders ålder. Barnet börjar bygga upp ett eget skydd när det själv kan få vaccinationen vid tre, fem och tolv månaders ålder. Ditt egna skydd mot kikhosta förstärks och risken att du blir mottaglig för smitta eller smittar ditt barn minskar. Kikhostevaccin ges i ett kombinationsvaccin som även innehåller skydd mot stelkramp och difteri.

Tänk på att även andra vuxna i barnens omgivning kan vaccinera sig mot kikhosta för att minska smittspridning.

Sjukdomen Kikhosta
Kikhosta är en sjukdom som ofta börjar som en förkylning med hosta och ibland lätt feber. Hos vuxna innebär sjukdomen ofta långvarig hosta. För barn kan hostan efter en eller ett par veckor vara så intensiv att den övergår i kikningar, alltså att det blir svårt att få luft mellan hostattackerna. Sjukdomen är mycket smittsam och kan vara allvarlig och till och med dödlig för små barn

Var kan du vaccinera dig?
Vi har vaccinet på alla våra mottagningar och Fästingbussen enligt prislista. I Region Stockholm och Region Uppsala ger vi detta kostnadsfritt i samverkan med regionerna. Välkommen på drop in eller boka en tid!

Covid-19

Covid-19 vaccin
Vaccin mot covid-19 ges för gravida enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Nuvarande rekommendation är att tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025. Vaccination erbjuds alltså först då till gravida. Vaccination mot covid-19 ges efter graviditetsvecka 12

Sjukdomen covid-19
Covid-19 kan orsaka en allvarlig luftvägsinfektion hos gravida och kan också öka risken för tidig förlossning och i sällsynta fall skador på moderkakan.

Var kan du vaccinera dig?
Under höst/vintersäsongen 2024-2025 kan gravida vaccinera sig kostnadsfritt på alla våra mottagningar i Stor-Stockholm, Södertälje och Uppsala.

RS-virus

RSV-vaccin för gravida
RSV-vaccinet ges hos oss från graviditetsvecka 30 till graviditetsvecka 36. När du vaccinerar dig får barnet antikroppar mot RS- virus från dig. Det skyddar det nyfödda barnet mot RS-viruset.

RS-virus sjukdom för små barn
RS-virus är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Små barn kan bli allvarligt sjuka av RS-viruset och de kan få andningssvårigheter, besvärlig hosta och riskera att hamna på sjukhus. Andningsuppehåll, där barnet slutar att andas korta stunder, uppstår framför allt hos barn som är under två månader gamla eller som är för tidigt födda.

Var kan du vaccinera dig?
Vi erbjuder RSV-vaccin för dig som är gravid på alla våra mottagningar enligt prislista. Välkommen på drop in eller boka en tid!

Influensa

Vaccin mot influensa
Vaccin mot säsongens influensa finns tillgängligt från mitten av oktober till juli  och ges efter graviditetsvecka 12. När du vaccinerar dig skyddar du dig själv men även barnet får antikroppar mot influensa från dig. Det skyddar det nyfödda barnet mot influensa.

Sjukdomen influensa
Säsongsinfluensa återkommer varje vinter och kan innebära allvarlig sjukdom för dig som är gravid. Sjukdomen kan också påverka graviditeten och ditt ofödda barn. Därför rekommenderas du av Folkhälsomyndigheten att vaccinera dig mot influensa.

Var kan du vaccinera dig?
Vi har vaccinet på alla våra mottagningar enligt prislista. I Region Stockholm och Region Uppsala ger vi detta kostnadsfritt till gravida i samverkan med regionen. Välkommen på drop in eller boka en tid efter säsongsstarten på hösten!

Resevaccin

Vi har stor erfarenhet av att resevaccinera gravida, så hos oss är du i trygga händer. Det är viktigt att du bokar tid för reserådgivning i god tid före din resa om du är gravid. Detta för att det finns en hel del särskild hänsyn att ta som påverkar. Vi avråder gravida från alla onödiga resor till områden med hög malariarisk. Välkommen på bokad tid!

Vilka vaccin kan du ta samtidigt när du är gravid?

  • Vaccinerna mot Covid-19, influensa och kikhosta kan ges tids-oberoende av varandra. Dock rekommenderas inte fler än två vacciner åt gången med anledning av risken för feber.
  • RSV-vaccinet kan tas vid samma tillfälle som influensavaccinet. I nuläget avråder vi att ge RSV- vaccinet vid samma tillfälle som covid-19 vaccin, då vi inte än har studier om detta.
  • RSV-vaccinet och kikhostevaccinet ska skiljas med 14 dagar från varandra.

Hur sent i graviditeten kan du vaccineras?

Vi vaccinerar inte dig som är gravid efter vecka 38 för att inte riskera att du har biverkningar av din vaccinering när din förlossning startar.

Hur räknar du din graviditetsvecka?

När du gått en dag in på en ny vecka, ex vecka 36+1, så är du inne i det som kallas för graviditetsveckan efter. I exemplet här är du alltså i graviditetsvecka 37.

Hur vet du att vaccinerna inte skadar ditt barn?

Alla vacciner som vi erbjuder är välbeprövade, effektiva och säkra för dig och ditt ofödda barn. Inget vaccin skyddar till hundra procent, men om du mot förmodan skulle blir smittad efter att du vaccinerat dig kommer sjukdomen med stor sannolikhet att bli mildare än den hade varit utan vaccin. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring detta.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor eller funderingar så kom förbi oss och rådgör med våra erfarna sjuksköterskor och läkare på våra mottagningar. Du kan också maila till oss på info@vaccindirekt.se, chatta med oss här på hemsidan eller kontakta oss via Facebook Messenger.

Bästa hälsningar och varmt välkommen!
// VaccinDirekt

 

Ett tips! Vi rekommenderar att du är extra noga med att tvätta händerna med tvål och vatten eller med handsprit när du är gravid och därigenom minskar risken att utsättas för sjukdom.

Våra mottagningar Boka tid Drop in