Bältrosvaccin

Bältros, Bältrosvirus och Bältrosvaccin

Den smärtsamma sjukdomen bältros, eller helveteselden som den kallades förr, drabbar 1 av 4 personer över 50 år. Du får sjukdomen när det virus du bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras, så det är inget du smittas av utifrån. 97-98% av alla som växt upp i Sverige har haft vattkoppor och riskerar därmed att få bältros. Glädjande nog finns numera ett beprövat och mycket effektivt bältrosvaccin som vi har på alla våra mottagningar och Fästingbussen.

Boka tid
Drop in

Hur smittar bältros?

Bältrossjukdomen orsakas inte av en ny infektion eller av att du kommer i kontakt med någon som är sjuk i bältros eller vattkoppor. Bältros orsakas av vattkoppsviruset som ligger kvar i kroppen under resten av livet efter genomgången sjukdom aktiveras.  Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter och hålls under kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas ditt immunförsvar och viruset kan då återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där bältros med ofta mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och nervsmärtor.

Viktigt att känna till är att om du har bältros, så kan du smitta andra i din närhet som inte har haft vattkoppor med vattkoppor. De får då sjukdomen vattkoppor och riskerar därefter att senare få bältros. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

Symptom av bältros

Bältros ger obehagliga utslag som oftast uppkommer på överkroppen. Det kan även uppkomma på andra delar av kroppen, men det är mindre vanligt. Viruset orsakar smärtsamma blåsor som torkar in efter ca 2 till 4 veckor. När blåsorna torkar in och skorporna faller av brukar smärtan ge med sig. Ibland kan bältros orsaka nervskador och smärtan sitter då i även efter det att blåsorna läkt ut. Ungefär 10% av de som insjuknar får sk postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta som varar i mer än tre månader.

Bältros kan drabba ögat, som då kan bli rött och irriterat och du blir känslig för ljus och ögat kan kännas torrt. Om ditt öga drabbas av bältrosviruset så kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet. Misstänker du att du fått bältros i närheten av ögat är det därför viktigt att snabbt söka vård. Bältros kan även orsaka ärrbildning, hudinfektioner och hörselnedsättning. Du kan insjukna i bältros mer än en gång.

Drabbas du av bältros och behöver behandla sjukdomen så ska antiviral behandling sättas in inom 72 timmar från första utbrottet för att ha effekt. Genom att vaccinera dig förebygger du att insjukna i sjukdomen.

Kunder beskriver smärtsam bältros

För många är bältros tyvärr en plågsam sjukdom där vissa har smärtsamma komplikationer under många år efter insjuknandet.

Här kan du ta del av några av den stora mängd inlägg som görs helt frivilligt på våra digitala plattformar av personer som insjuknat i sjukdomen bältros eller haft någon i sin närhet som gjort detta:  kundberättelser – bältros.

Vaccin mot Bältros

Det finns ett effektivt och beprövat bältrosvaccin som gör att du slipper att insjukna i denna smärtsamma sjukdom eller få komplikationer av sjukdomen. Vi har detta vaccin på alla våra mottagningar och Fästingbussen.

Bältrosvaccin ges till dig som är 50 år eller äldre och det ges i två doser med två månaders mellanrum. Vaccinet ges intramuskulärt i överarmens muskel. Om flexibilitet i vaccinationsschemat är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen.

Vaccinet mot bältros är ett icke levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret.

Vaccinera dig mot Bältros samtidigt med andra vaccin

Det går mycket bra att ta bältros-vaccin på en och samma gång som andra vaccin med några få undantag. Ett sådant undantag är vaccin mot covid-19. Det bör ha gått 7 dagar mellan en covid-19 och en bältros-vaccinering. Läs mer om att ta flera vaccin samtidigt här.

Vaccin efter genomgången bältros-sjukdom

Om du har haft en bältrosinfektion så rekommenderar våra läkare, i enlighet med internationell praxis, att du väntar ett år innan du vaccinerar dig för att slippa få bältros igen. Har du återkommande bältros ber vi dig komma in för en individuell genomgång med våra sjuksköterskor och läkare för att utvärdera ett eventuellt tätare intervall.

Pris för vaccin mot bältros

Vi har 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista per ort.

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Hör här VaccinDirekts läkare Charlotta berätta mer om Bältros och Bältrosvaccin:

* Uppdaterade studier från 2022 visar att det är 36% av alla över 50 år som får bältros dvs  1 av 3. Det har tidigare varit en underdiagnostisering.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC

Inför ditt besök