Bältrosvaccin

Bältros, Bältrosvirus och Bältrosvaccin

Sjukdomen bältros får du om det virus du bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. Nästan alla som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor, ca 97%, och så många som 1 av 4 drabbas någon gång i livet av den mycket obehaglig sjukdomen Bältros. Tyvärr kan man insjukna i bältros flera gånger, men glädjande nog finns numera ett beprövat och effektivt Bältrosvaccin.

Boka tid
Drop in

Hur smittar bältros?

Bältrossjukdomen orsakas inte av en ny infektion eller av att du kommer i kontakt med någon som är sjuk i bältros eller vattkoppor. Bältros orsakas av vattkoppsviruset som ligger kvar i kroppen under resten av livet efter genomgången sjukdom aktiveras.  Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter och hålls under kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas ditt immunförsva och viruset kan då återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där bältros med ofta mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och nervsmärtor.

Viktigt att känna till är att om du har bältros, så kan du smitta andra i din närhet som inte har haft vattkoppor med vattkoppor. De får då sjukdomen vattkoppor och riskerar därefter att senare få bältros. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

Symptom av bältros

Bältros ger obehagliga utslag som oftast uppkommer på överkroppen. Det kan även uppkomma på andra delar av kroppen, men det är mindre vanligt. Viruset orsakar smärtsamma blåsor som torkar in efter ca 2 till 4 veckor. När blåsorna torkar in och skorporna faller av brukar smärtan ge med sig. Ibland kan bältros orsaka nervskador och smärtan sitter då i även efter det att blåsorna läkt ut. Ungefär 10% av de som insjuknar får sk postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta som varar i mer än tre månader.

Bältros kan drabba ögat, som då kan bli rött och irriterat och du blir känslig för ljus och ögat kan kännas torrt. Om ditt öga drabbas av bälrosviruset så kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet. Misstänker du att du fått bältros i närheten av ögat är det därför viktigt att snabbt söka vård. Bältros kan även orsaka ärrbildning, hudinfektioner och hörselnedsättning. Du kan insjukna i bältros mer än en gång.

Vaccin mot Bältros

Det finns ett modernt, effektivt och beprövat bältrosvaccin som gör att du slipper att insjukna i denna sjukdom eller få komplikationer. Vi har detta vaccin på alla våra mottagningar och alla som är 50 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot sjukdomen bältros. Du vaccinerar dig två gånger med två månaders mellanrum intramuskulärt i överarmens muskel för ett fullgott skydd. Om flexibilitet i vaccinationsschemat är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen. Vaccinet mot bältros är ett icke levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret. Välkommen in till oss så berättar vi mer.

Vaccinera dig mot Bältros samtidigt med andra vaccin

Det går mycket bra att ta bältros-vaccin på en och samma gång som andra vaccin med några få undantag. Ett sådant undantag är vaccin mot covid-19. Det bör ha gått 7 dagar mellan en covid-19 och en bältros-vaccinering. Läs mer om att ta flera vaccin samtidigt här.

Vaccin efter genomgången bältros-sjukdom

Om du har haft en bältrosinfektion så rekommenderar våra läkare  i enlighet med internationell praxis att du ska vänta minst ett år innan du vaccinerar dig för att slippa få bältros igen. Har du återkommande bältros ber vi dig komma in för en individuell genomgång med våra sjuksköterskor och läkare för att utvärdera ett eventuellt tätare intervall.

Pris för vaccin mot bältros

Vi har 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista per ort.

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Hör här VaccinDirekts läkare Charlotta berätta mer om Bältros och Bältrosvaccin:

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC

Inför ditt besök