Bältrosvaccin

Senast uppdaterad: Fre 31 Maj, 2024
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Bältros och Bältrosvaccin

Den smärtsamma sjukdomen bältros, eller helveteselden som den kallades förr, drabbar 1 av 3* i Sverige. Risken ökar från 50 års ålder. Virus finns redan i våra kroppar efter genomgången vattkoppssjukdom. Bältros kan innebär smärta, längre sjukfrånvaro och besvärande utslag. Det finns ett beprövat och effektivt bältrosvaccin som skyddar från smärta, värk, lång sjukfrånvaro, besvärande utslag och ärr.

Mottagning – Boka tid Mottagning – Drop in Fästingbussen

Vaccin mot Bältros

Det finns ett effektivt och beprövat bältrosvaccin som gör att du slipper att insjukna i denna smärtsamma sjukdom eller få komplikationer av sjukdomen. Vi har detta vaccin på alla våra mottagningar och Fästingbussen.  Bältrosvaccin ges till dig som är 50 år eller äldre i två doser med två månaders mellanrum. Om flexibilitet i vaccinationsschemat är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen.

Går du på blodförtunnande läkemedel? Läs då här om våra läkarföreskrifter för hur du ska förbereda dig för en trygg och sype: none;”>äker vaccination.

Hur smittar bältros?

Bältros orsakas av vattkoppsviruset. Vattkoppsviruset ligger kvar i kroppen under resten av livet efter genomgången sjukdom och när det aktiveras insjuknar man i bältros. Ca 98% har haft vattkoppor och riskerar därmed att få bältros. Det är alltså inget du smittas av utifrån. Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter efter genomgången sjukdom under resten av ditt liv och hålls under kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas immunförsvaret och viruset kan återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där bältros med ofta mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och ca 10% får utdragna nervsmärtor.

När du har bältros kan du smitta andra som inte har haft vattkoppor med sjukdomen vattkoppor. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

Var på kroppen bryter bältros ut?

  • Bröstkorg och bål 57%
  • Huvud, ansikte, öga, öra mm  14%
  • Ländrygg 13%
  • Hals  12%
  • Ben, underliv mm  4%

Symptom av bältros

Vattkoppsviruset som orsakar bältrosens smärtsamma blåsor kan bryta ut på olika delar av kroppen. Blåsorna torkar normalt in efter ca 2 till 4 veckor, men kan ibland ha fördröjt förlopp.  Bältros kan orsaka ärrbildning, hudinfektioner, synskador och hörselnedsättning. Ungefär 10% av de som insjuknar i bältros får uttdragen nervsmärta, sk postherpetisk neuralgi, som ofta varar i mer än tre månader.

Bältros i ögat

Om din bältros bryter ut så att det drabbar ditt öga så kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet. Det är viktigt att snabbt söka vård! Vaccin förebygger bältros!

Behandling av bältrosutbrott

Har du väl drabbats av bältros kan antiviral-behandling sättas in inom 72 timmar från första utbrottet för att ha effekt. Det är tyvärr inte alltid helt lätt att förstå att det just är bältros man har drabbats av och därför är det svårt att hinna få vård och medicinering igångsatt inom den utsatta tiden.  Vaccinerar du dig så förebygger du att insjukna i sjukdomen.

Du kan drabbas av bältros flera gånger

Du kan få bältros flera gånger. För dig som har varit sjuk i bältros rekommenderar vårt läkarråd, i enlighet med internationell praxis, att du väntar ett år från det att sjukdomen bröt ut tills du vaccinerar dig.  Har du återkommande bältros ber vi dig komma in för en individuell rådgivning och genomgång med våra erfarna sjuksköterskor och läkare.

Pris för vaccin mot bältros

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista per ort.

Vaccinera dig mot Bältros samtidigt med andra vaccin

Det går mycket bra att ta bältros-vaccin på samma gång som andra vaccin med några få undantag. Läs mer om att ta flera vaccin samtidigt här.

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Vill du höra vad de som drabbats av bältros säger? 

  • “Gör det. Det finns inget på jorden som gör så ont, jag vet…”
  • “Efter att ha fått bältros i ansiktet vaccinerade jag mig. Ingen kul sjukdom!”
  • “Bältros är mycket smärtsamt och sitter i länge. Jag fick bältros i november 2019 och har fortfarande besvär. Vaccinera er om ni har möjlighet!”
  • “Jag har nästan blivit blind på ett öga efter bältros för 3 år sedan. Inget att leka med.”
  • På länken ovan kan du läsa mer!

 

Här kan du höra VaccinDirekts läkare Charlotta berätta mer om Bältros och Bältrosvaccin:

* Analys genomförd 2022 av svensk data från 2014-2019 visar att det är ännu fler än man tidigare estimerat som råkar ut för bältros. 36% drabbas någon gång av sjukdomen bältros, dvs 1 av 3.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC

Inför ditt besök

FAQ

Hur länge ska jag vänta efter att ha haft bältros tills jag kan vaccinera mig?
Svar:

Ett år efter det att du insjuknande i bältros gäller som rekommendation hos oss på VaccinDirekt efter beslut i vår läkargrupp och i enlighet med internationell praxis. Risken att få bältros igen snart efter genomgången bältros är liten, så det är inte så bråttom att vaccinera sig. Finns det särskilda skäl så kan man ta bältrosvaccinet efter ca 3 månader, men då vill vi alltid göra en individuell bedömning.

Har kroniskt smärta från bältros. Hjälper det att vaccinera sig?
Svar:

Vaccin mot bältros hjälper tyvärr inte mot den nervskada du redan har fått av bältros. Men vaccinet skyddar dig mot att insjukna i sjukdomen igen. Man kan nämligen drabbas av bältros flera gånger då viruset som orsakar sjukdomen ligger kvar i kroppen hela livet efter genomgången vattkoppssjukdom.

Varför pratas det så mycket om bältros?
Svar:

Det är för att det finns ett modernt och mycket effektivt vaccin mot denna smärtsamma sjukdom som drabbar så många. Statiskt från 2014-2019 visar att 36% drabbas, alltså 1 av 3. Vill du läsa ett litet axplock av den stora mängd som insjuknat som gjort inlägg sociala medier och berättar om sin sjukdomsupplevelse finns det att läsa här. Detta går att undvika genom vaccinering.

Är bältros farligt?
Svar:

Faran med bältros är inte direkt de mycket smärtsamma blåsor som torkar in efter ett antal veckor, ärrbildning, hudinfektioner och hörselnedsättning, utan de nervskador och nervsmärtor sjukdomen kan orsaka. Ca 10% av de som insjuknar får postherpetisk neuralgi. En komplikation med nervsmärta som ofta varar i mer än tre månader efter sjukdomen och som kan sitta i mycket länge. Misstänker du att du fått bältros i närheten av ögat är det viktigt att snabbt söka vård då kan det bli mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet.

Vem rekommenderas bältrosvaccin?
Svar:

Alla som har haft vattkoppor, vilket ca 98% av alla som vuxit upp i Sverige har haft, kan drabbas av bältros. Detta virus ligger kvar i kroppen resten av livet och när det aktiveras insjuknar man i bältros. Ålder är den största riskfaktorn i o m att immunförsvaret naturligt försvagas med åren. Därför rekommenderas vaccin mot bältros främst till personer som är 50 år eller äldre. Bältros, eller Helveteselden som den förut kallades för, drabbar 1 av 3. Sjukdomen kan tyvärr vara mycket smärtsam och ungefär 10% får utdragna nervsmärtor. Det finns ett modernt vaccin som ger ett verkligt effektivt sjukdomsskydd. Detta vaccin har vi på alla våra mottagningar och Fästingbussen.