Bältrosvaccin

Bältros, Bältrosvirus och Bältrosvaccin

Sjukdomen bältros får du om det virus du bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. Nästan alla som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor och så många som 1 av 4 drabbas någon gång i livet av den mycket obehaglig sjukdomen Bältros. Glädjande nog finns numera ett beprövat och effektivt Bältrosvaccin.

Boka tid – Mottagning
Drop in – Mottagning
Drop in – Fästingbussen

Hur smittar bältros?

Bältrossjukdomen orsakas inte av en ny infektion eller av att du kommer i kontakt med någon som är sjuk i bältros. Det är istället en infektion i din egna kropp som vaknar till liv. Detta gäller alltså alla som har haft vattkoppor. Vattkoppor i sig är oftast inte en allvarlig sjukdom, men efter att ha haft vattkoppor ligger detta virus kvar i din kropp för resten av livet. Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter och hålls i kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas ditt immunförsva och viruset kan då återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och du har då fått bältros.

Viktigt att känna till är att om du har bältros, så kan du smitta andra i din närhet som inte har haft vattkoppor. De får då vattkoppor och riskerar därefter att senare få bältros. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

Symptom av bältros

Bältros ger obehagliga utslag som oftast uppkommer på överkroppen. Det kan även uppkomma på andra delar av kroppen, men det är mindre vanligt. Viruset orsakar smärtsamma blåsor som torkar in efter ca 2 till 4 veckor. När blåsorna torkar in och skorporna faller av brukar smärtan ge med sig. Ibland kan bältros orsaka nervskador och smärtan sitter då i även efter det att blåsorna läkt ut. Ungefär 10% av de som insjuknar får sk postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta som varar i mer än tre månader.

Bältros kan drabba ögat, som då kan bli rött och irriterat och du blir känslig för ljus och ögat kan kännas torrt. Om ditt öga drabbas av bälrosviruset så kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet. Misstänker du att du fått bältros i närheten av ögat är det därför viktigt att snabbt söka vård. Bältros kan även orsaka ärrbildning, hudinfektioner och hörselnedsättning. Du kan insjukna i bältros mer än en gång.

Vaccin mot Bältros

Det finns ett nytt effektivt och beprövat bältrosvaccin som gör att du slipper att genomleva denna sjukdom eller få komplikationer. Vi har detta vaccin på alla våra mottagningar och alla som är 50 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot sjukdomen bältros. Du vaccinerar dig två gånger med detta vaccin med två månaders mellanrum intramuskulärt i överarmens muskel för ett fullgott skydd. Om du har haft en bältrosinfektion så rekommenderar vi att du väntar minst ett år innan du vaccinerar dig för att slippa få sjukdomen igen. Vaccinet mot bältros är ett icke levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret. Välkommen in till oss så berättar vi mer.

Pris för vaccin mot bältros

Se prislista per mottagning för vaccin mot bältros.
Vi har 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Hör här VaccinDirekts läkare Charlotta berätta mer om Bältros och Bältrosvaccin:

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC

Inför ditt besök