Bältrosvaccin

Senast uppdaterad: Fre 10 November, 2023
Granskad av: VaccinDirekts Läkarteam
Medicinskt granskad

Bältros, Bältrosvirus och Bältrosvaccin

Den smärtsamma sjukdomen bältros, eller helveteselden som den kallades förr, drabbar 1 av 3* i Sverige. Du får sjukdomen när det virus du bär på resten av livet efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. Ca 98% av alla som växt upp i Sverige har haft vattkoppor och riskerar därmed att få bältros. Tyvörr kan man drabbas av sjukdomen flera gånger. Glädjande nog finns ett beprövat och effektivt bältrosvaccin som vi har på alla våra mottagningar och Fästingbussen.

Boka tid
Drop in

Hur smittar bältros?

Bältrossjukdomen orsakas inte av en ny infektion eller av att du kommer i kontakt med någon som är sjuk i bältros eller vattkoppor. Bältros orsakas av vattkoppsviruset, som ligger kvar i kroppen under resten av livet efter genomgången sjukdom, aktiveras.  Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter och hålls under kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas immunförsvaret och viruset kan då återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där bältros med ofta mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och nervsmärtor.

Viktigt att känna till är att om du har bältros, så kan du smitta andra i din närhet som inte har haft vattkoppor med vattkoppor. De får då sjukdomen vattkoppor och riskerar därefter att senare få bältros. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

Vaccin mot Bältros

Det finns ett effektivt och beprövat bältrosvaccin som gör att du slipper att insjukna i denna smärtsamma sjukdom eller få komplikationer av sjukdomen. Vi har detta vaccin på alla våra mottagningar och Fästingbussen.

Bältrosvaccin ges till dig som är 50 år eller äldre i två doser med två månaders mellanrum. Vaccinet ges intramuskulärt i överarmens muskel. Om flexibilitet i vaccinationsschemat är nödvändigt kan den andra dosen ges mellan 2 och 6 månader efter den första dosen.

Går du på blodförtunnande läkemedel? Läs då här om våra läkarföreskrifter för hur du ska förbereda dig för en trygg och säker vaccination.

Slippa drabbas av bältros igen

Du kan tyvärr drabbas bältros flera gånger. För dig som har varit sjuk i bältros rekommenderar vårt läkarråd, i enlighet med internationell praxis, att du väntar ett år från det att sjukdomen bröt ut tills du vaccinerar dig.  Har du återkommande bältros ber vi dig komma in för en individuell rådgivning och genomgång med våra erfarna sjuksköterskor och läkare.

Vaccinera dig mot Bältros samtidigt med andra vaccin

Det går mycket bra att ta bältros-vaccin på samma gång som andra vaccin med några få undantag. Läs mer om att ta flera vaccin samtidigt här.

Symptom av bältros

Bältros ger obehagliga utslag som oftast uppkommer på överkroppen. Det kan även uppkomma på andra delar av kroppen, men det är mindre vanligt. Viruset orsakar smärtsamma blåsor som torkar in efter ca 2 till 4 veckor. När blåsorna torkar in och skorporna faller av brukar smärtan ge med sig. Ibland kan bältros orsaka nervskador och smärtan sitter då i även efter det att blåsorna läkt ut. Ungefär 10% av de som insjuknar får sk postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta som ofta varar i mer än tre månader.människa med bältros på höften

Bältros kan drabba ögat, som då kan bli rött och irriterat och du blir känslig för ljus och ögat kan kännas torrt. Om ditt öga drabbas av bältrosviruset så kan det få mycket allvarliga konsekvenser såsom syn-nedsättning eller blindhet. Misstänker du att du fått bältros i närheten av ögat är det därför viktigt att snabbt söka vård. Bältros kan även orsaka ärrbildning, hudinfektioner och hörselnedsättning. Du kan insjukna i bältros mer än en gång.

Drabbas du av bältros och behöver behandla sjukdomen så ska antiviral behandling sättas in inom 72 timmar från första utbrottet för att ha effekt. Genom att vaccinera dig förebygger du att insjukna i sjukdomen.

Pris för vaccin mot bältros

Vi har mer än 50 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.
Se prislista per ort.

Berättelser från de som insjukat i bältrossjukdom

För många är bältros tyvärr en plågsam sjukdom där vissa har smärtsamma och ihållande komplikationer många år efter insjuknandet.  Vi samlat några av den stora mängd kommentarer som delas i våra digitala kanaler där vi pratar om bältrosvaccin från personer som insjuknat i sjukdomen eller haft någon i sin närhet som gjort detta.

  • “Gör det. Det finns inget på jorden som gör så ont, jag vet…”
  • “Efter att ha fått bältros i ansiktet vaccinerade jag mig. Ingen kul sjukdom!”
  • “Bältros är mycket smärtsamt och sitter i länge. Jag fick bältros i november 2019 och har fortfarande besvär. Vaccinera er om ni har möjlighet!”
  • “Jag har nästan blivit blind på ett öga efter bältros för 3 år sedan. Inget att leka med.”

Här kan du läsa fler berättelser från personer som haft bältros och här hittar du din närmaste mottagning.

Våra mottagningar    Boka tid    Drop in

Här kan du höra VaccinDirekts läkare Charlotta berätta mer om Bältros och Bältrosvaccin:

* Analys genomförd 2022 av svensk data från 2014-2019 visar att det är ännu fler än man tidigare estimerat som råkar ut för bältros. 36% drabbas någon gång av sjukdomen bältros, dvs 1 av 3.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC

Inför ditt besök