Malaria

Sjukdommen malaria och malariaskydd

Sjukdomen malaria förekommer i tropiska områden runt om i världen och orsakas av en parasit som sprids av myggor. Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber med frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående. I riktigt allvarliga fall tillkommer svåra diarréer, medvetslöshet och chock. Du kan förebygga malaria genom medicinering.

Boka tid

Hur smittar malaria?

Parasiten som orsakar Malaria sprids via myggor av släktet Anopheles. Dessa myggor trivs bäst i låglänta, varma och fuktiga områden. De är ljudlösa och kommer fram i skymning, så störst risk för smitta är att bli myggbiten under kvälls- och nattetid. Malaria kan även spridas genom blodtransfusion. Efter en vistelse i tropikerna ska blodgivare vänta 6 månader innan de får lov att lämna blod igen. Den som en gång haft malaria kan inte bli eller fortsätta vara blodgivare.

Riskområden för malaria?

Störst risk för att insjukna i malaria är i Afrika, men sjukdomen förekommer även i Sydostasien samt i Syd- och Mellanamerika. Förekomsten av malaria varierar stort inom olika delar av ett land. Generellt sett är det lägre risk i städer och på höjder över 1500-2000 meter över havet.

Inkubationstid för malaria?

Inkubationstiden, tiden från smitta till sjukdom, kan variera mellan en till fyra veckor. Ibland dock betydligt längre tid vilket du ska ha i åtanke om du insjuknar månaderna efter hemkomsten från malariaområden. Det är därför viktigt att du snabbt söker sjukvård vid oklar feber och ett enkelt blodprov kan påvisa om du har insjuknat i malaria.

Symptom på malaria?

Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber och frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående. I riktigt allvarliga fall tillkommer svåra diarréer, medvetslöshet och chock. Symtom vid övriga former av malaria är regelbundna kortvariga febertoppar och kraftiga svettningar med perioder av feberfrihet. Du kan känna dig på bättringsvägen när febern plötsligt slår till igen och din hälsa försämras. Gravida kvinnor riskerar att drabbas svårare av malariasjukdom och avråds därför helt från resor till områden med hög malariarisk.

Förebyggande behandling mot malaria

Behandling för att förebygga malaria ges i tablettform och skrivs på e-recept efter rådgivning av våra erfarna läkare och sjuksköterskor som gör en individuell bedömning. Ditt val av resmål, din vistelsetid, om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, om du har upplevt tidigare perioder av nedstämdhet och en rad andra faktorer spelar roll för rekommendation och val av malariapreparat. Det är mycket viktigt att du tar läkemedlet helt enligt ordination, vilket ofta innebär medicinering före, under och efter en resa till malariaområde. Ingen malariabehandling ger 100% skydd, så du måste fortfarande vara observant på eventuella sjukdomssymtom och skydda dig mot myggbett. Använd endast malariatabletter som är utskrivna i Sverige.

Andra viktiga åtgärder för att skydda sig mot malariasmitta;

– Skydda dig mot myggbett genom att klä dig långärmat och med långa byxben, särskilt under kvällstid.

– Använd myggmedel som ska återappliceras var 4:e till var 8:e timme, beroende på preparat, för att upprätthålla god skyddseffekt.

– Använd myggnät med impregnering. Observera att nätets impregnering har en viss hållbarhetstid.

– Luftkonditionering och myggnät för dörrar och fönster minskar, men utesluter inte, smittrisk.

Pris för medicin mot malaria

Se prislista per mottagning för medicin mot malaria.
Vi har mer 20 års erfarenhet av vaccinationer och är Nordens största vaccinatör. I priset ingår alltid rådgivning av våra välutbildade och erfarna sjuksköterskor och läkare. Vårt gedigna journalsystem gör att du får en god överblick och kontroll över dina vaccinationer och vi hjälper dig med eventuella påminnelser.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
CDC


Inför ditt besök      Våra mottagningar       Boka tid