Malariavaccin

Malaria är den tropiksjukdom som kräver flest människoliv och är en av de sjukdomar som dödar flest människor i världen överhuvudtaget.

Malaria sprids via myggor, som trivs i låglänta, varma och fuktiga områden. Förekommer i stora delar av framför allt Afrika, Sydostasien och Syd- och Mellanamerika. Förekomsten varierar dock mycket inom olika delar av ett land, med generellt lägre risk i städer, vid kusten och på höjder över 1 500 meter över havet. Störst smittrisk för resenärer föreligger i delar av Afrika.

Myggan hörs inte, ger inte kliande utslag samt sticks framför allt någon halvtimme före solnedgång och i mörker. Du kan alltså inte själv avgöra om smittrisk föreligger när du är på plats, baserat på om du ser eller hör myggor.

När du kommer till oss går vi igenom din resplan och informerar om var Malariarisken är förhöjd. OBS! Gravida kvinnor riskerar att drabbas svårare av malariasjukdom och avråds därför resor till områden med hög malariarisk.

Den allvarligaste formen av malaria kan initialt likna influensa, med plötslig feber och frossa, muskel- och huvudvärk, illamående. I riktigt allvarliga fall tillkommer svåra diarréer medvetslöshet och chock. Symtom vid övriga malariaformer är regelbundna kortvariga febertoppar, kraftiga svettningar med perioder av feberfrihet. Man kan känna sig på bättringsvägen då febern plötsligt slår till igen och man försämras. Det är därför viktigt att snabbt söka sjukvård vid oklar feber. Inkubationstiden (tiden från smitta till insjuknande) är i regel (6)10-30 dagar, men kan i undantagsfall uppgå till något år.

Om du är eller har varit i malariaområde och insjuknar i oklar feber upp till drygt ett år efter resan, ska du söka sjukvård och uppge att du vistats i malariaområde. Blodprov kan då påvisa om du har malaria.

Vaccinering mot malaria

Malarivaccin finns i tablettform och skrivs på e-recept efter individuell bedömning. Resmål, vistelsetid, om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, tidigare perioder av nedstämdhet och andra sjukdomar, spelar roll för val av preparat.

– Det är mycket viktigt att du tar läkemedlet enligt ordination, vilket ofta innebär medicinering före, under och efter, resa till malariaområde.

Ingen malariavaccin ger 100% skydd.

– Använd endast malariatabletter som är utskrivna i Sverige.

– Skydda dig mot myggstick genom att klä dig långärmat och med långa byxben (om möjligt, trots eventuell hetta).

– Myggmedel ska appliceras var 4:e till var 6:e timme för att upprätthålla god skyddseffekt. Preparatet bör inhandlas i Sverige, eftersom vissa preparat utomlands kan innehålla för höga halter av vaccinet. Försiktighet med dosering till barn bör iakttas! Preparat till barn yngre än 3 år och ner till 2 månaders ålder bör innehålla max 10 % av vaccinet. Du kan köpa myggmedel på våra mottagningar.

– Impregnerat myggnät över sängen, väl instoppat under madrassen. Detta skyddar även mot andra insekter.

– Nätets inpregnering har olika hållbarhetstid. Luftkonditionering, myggnät för dörrar och fönster minskar, men utesluter inte smittrisk.

OBS! Malaria kan spridas genom blodtransfusion. Efter vistelse i tropikerna ska blodgivare vänta 6 månader innan de kan lämna blod igen. Den som en gång haft malaria kan inte bli eller vara blodgivare.

Inför ditt besök      Våra mottagningar